HIV Europe

Positiiviset ry osallistuu aktiivisesti syksyllä 2005 perustettuun eurooppalaisten yhdistysten HIV Europe-verkostoon. Verkosto keskittyy asioihin, jotka koskevat kaikkia hiv-tartunnan saaneita Euroopassa.

www.hiveurope.org

Hiv-Norden

Pohjoismainen potilasjärjestöjen yhteenliittymä Hiv-Norden, engl. Hiv-Nordic, kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuu 1-2 yhdistyksen valittua edustajaa. Osallistujat raportoivat maidensa hiv-tilanteesta, pohtivat keinoja maiden välisen yhteistyön tehostamiseksi ja laativat sosiaalipoliittisia lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja. Hiv-Nordenin hallitus valitaan aina alku syksystä. Positiiviset ry:n edustaja on kolmatta vuotta Hiv-Nordenin puheenjohtajana.

Positiiviset ry:n järjestöpäällikkö osallistuu EU:n Civil Society Forumin kokouksiin Hiv-Nordenin edustajana.

www.hiv-norden.org