Hivistä

Mitä ovat hiv ja aids?

HIV on lyhenne englanninkielisistä sanoista Human Immunodeficiency Virus eli ihmisen immuunipuutosvirus.

Hiv-positiivisella tarkoitetaan hiv-tartunnan saanutta henkilöä, jonka verestä löytyy infektion merkkinä hiv-vasta-aineita.

Hi-virus aiheuttaa pysyvän infektion, jonka seurauksena elimistön puolustusjärjestelmään syntyy vaurioita. Hiv-infektion eteneminen on hyvin yksilöllistä. Keskimäärin aids-vaiheeseen eteneminen kestää ilman hoitoa 10 vuotta. AIDS on lyhenne englanninkielisistä sanoista Acquired Immune Deficiency Syndrome eli hankittu immuunipuutosoireyhtymä. ‘Hankittu’ on tässä vastakohtana synnynnäiselle tai tapaturmaiselle. Aids-vaiheesta on kysymys, kun hiv-positiivisella on vähintään yksi tietyistä oheis- eli liitännäistaudeista. Aids-vaiheessa ihmisen puolustusjärjestelmä on saanut jo merkittäviä vaurioita ja vastustuskyky tauteja kohtaan on alentunut huomattavasti.

Aids-vaiheen kesto, potilaan vointi ja oireet vaihtelevat suuresti. Monet ovat aids-vaiheessakin täysin työkykyisiä.

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki