Kuinka hiviä hoidetaan?

Tartunnan saaneen terveydentilaa seurataan ja hänen terveydestään huolehditaan muun muassa antamalla tarvittavia rokotuksia. Jos puolustusjärjestelmän tila heikkenee, kasvaa riski saada muita sairauksia. Silloin aloitetaan hi-virusten lisääntymisen estolääkitys. Uusilla tehokkailla hiv-lääkkeillä aids-kuolemat ovat jyrkästi vähentyneet.

Lääkehoidolla estetään hi-viruksen lisääntymistä, ja se vaikuttaa myös oheissairauksien puhkeamiseen ja helpottaa niiden hoitoa. Viime vuosina on saatu käyttöön monia uusia lääkkeitä ja opittu käyttämään niitä aikaisempaa tehokkaammin yhdistelminä. Suomessa on käytössä 20 erilaista hi-viruksen lisääntymistä estävää lääkettä. Myös oheistautien hoito ja ehkäisy kehittyvät kaiken aikaa. Hiviin ei ole olemassa parantavaa lääkitystä. Hoidosta vastaavat yliopistolliset sairaalat alueensa muiden keskeisten sairaaloiden kanssa. Keskeisillä sairaaloilla tarkoitetaan lähinnä keskussairaaloita, mutta myös aluesairaaloita ja psykiatrisia sairaaloita. Aina voi ottaa yhteyttä myös oman alueen terveyskeskukseen tai yksityisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Sairaaloissa hiv-infektion hoito on keskitetty sisätautien yksikköön. Sisätautien poliklinikka on paikka, josta saa apua hoitoon liittyvissä asioissa. Siellä kerrotaan, minne voi ottaa yhteyttä ja miten hoito on järjestetty alueella. Suurimmissa sairaaloissa on erikoistuttu myös infektio- ja tartuntatautien hoitoon.

Hammaslääkäri

Monissa kunnissa on järjestetty infektiohammashoito hiv-, hepatiitti- ym. tartuntojen kantajille. Jos jostain syystä on tarvetta tai muuten haluaa käyttää yksityisen hammashoitolan palveluja, on se täysin mahdollista.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) on ottanut kantaa hiv-tartunnan saaneiden asiakkaiden hoidosta kieltäytyneiden yksityishammaslääkärien käyttäytymiseen todeten, että Suomen lainsäädännön mukaan hammaslääkäri ei voi kieltäytyä hoitamasta hiv-tartunnan saanutta asiakasta. (Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kannanotto 24.1.2007 Dnro 5748/00/004/06)

Lääkelaitos neuvoo hammaslääkäreitä: "Hammaslääkärin vastaanoton hygieniatason on aina oltava riittävän korkea, että hoito voidaan antaa turvallisesti potilaan tai hoitohenkilökunnan varmoista tai tuntemattomista tartunnoista huolimatta. Kaikilla vastaanotoilla voidaan hoitaa myös infektiopotilaita, jos kaikkien potilaiden hoidossa noudatetaan tässä oppaassa esitettyjä varo-toimia. Varotoimet on mitoitettu niin, että tartuntariskiä ei ole, vaikka hoidettava asiakas ei olisi itsekään tietoinen sairastamastaan infektiotaudista." (Terveydenhuollon laadunhallinta - Hygienia suun terveydenhuollossa. Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003)

Voiko hiviä hoitaa luontaishoidoilla?

Niin kutsutut luontaishoidot ja -lääkkeet saattavat auttaa joidenkin vaivojen lieventämisessä, joita esimerkiksi hiv-positiivisilla on. Luontaislääkkeiden ja -hoitojen käytöstä on aina keskuteltava hoitavan lääkärin kanssa, jotta varsinainen hiv-hoito ei häiriintyisi. Jotkut luontaislääkkeet haittaavat hiv-lääkkeiden toimintaa. Hiv on edelleen parantumaton sairaus. Maailmassa ei ole tapahtunut yhtään todistettua parantumista hiv-infektiosta luontaislääkkeiden tai vastaavien avulla.

Mitä hiv-hoito maksaa?

Terveydenhoidon asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin. Lain mukaan hiv-infektion toteamiseksi, tutkimiseksi ja hoitamiseksi tehdyt käynnit sekä sairastuneen hoitaminen terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat maksuttomia. Maksuttomia ovat myös hoidossa olevan potilaan kuljetukset toiseen hoitopaikkaan tai tutkimuksiin sekä sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet. Hoito- ja lääkemaksuihin liittyvät asiat ovat usein koukeroisia, joten niistä kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Kaikki sairaudet eivät ole oheissairauksia, joten niiden hoito ja lääkkeet eivät ole maksuttomia.

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki