Yhdysvaltojen presidentti Obama ilmoitti USA:n matkustuskiellon kumoutuvan tammikuussa 2010

Yhdysvaltojen presidentti Obama ilmoitti 30.10.09 Washingtonissa pitämässään puheessa Yhdysvaltojen hiv-positiivisia koskevan matkustuskiellon kumoutuvan heti alkuvuodesta 2010.

Matkustuskiellon kumoamista alettiin toteuttaa jo Bushin aikaisen hallinnon loppuaikoina. Vuonna 2008 presidentti Bush allekirjoitti lain, joka kumosi hiv-positiivisia (turistit/siirtolaiset) koskevan matkustuskieltolain. Vanha laki salli Yhdysvaltoihin tulon vain erityisissä poikkeustapauksissa. Hiv-positiiviset matkailijat ovat siis olleet lain mukaan Yhdysvaltoihin saapumisen kieltolistalla useiden vuosien ajan.

Presidentti Obaman mukaan matkustuskielto on perustunut pelkoihin ja välinpitämättömyyteen. Presidentti Obama piti puheensa Washingtonissa, jossa hän ilmoitti, että ”matkustuskiellon poistaminen kannustaisi ihmisiä herkemmin hiv-testeihin, ja jo tartunnansaaneita ihmisiä hankkimaan lääkitystä itselleen”. Edelleen Obama painotti, että ”matkustuskielto tulee yhdistämään perheitä, ja näin useita ihmishenkiä tulee pelastumaan”. Ilmoitus otettiin vastaan ilolla.

Marraskuun 2. päivänä julkaistiin valtion tasolla virallinen päätös matkustuskiellon lopettamisesta. Vuonna 2010 tammikuun alussa hiv-positiivisten ihmisten matkustuskielto ei siis ole enää voimassa Yhdysvaltoihin matkustettaessa.


Otteita presidentti Obaman puheesta:

”22 vuotta sitten Yhdysvallat pani toimeen hiv-tartunnan saaneita ja aidsia sairastavia henkilöitä koskevan matkustuskiellon, joka esti näiden ihmisten maahan pääsyn. Tämä päätös perustui enemmän pelkoon kuin tosiasioihin.”

”Puhumme hiviin liittyvän stigman vähentämisestä, mutta olemme kohdelleet tartunnan saanutta vierailijaamme kuin uhkaa.”

”Jos haluamme olla maailman johtavia hivin ja aidsin vastaisen taistelun vaikuttajia, meidän tulee toimia sen mukaisesti. Siitä syystä hallitukseni julkaisee maanantaina lopullisen, uuden vuoden jälkeen voimaan astuvan, ohjesäännön, joka kumoaa matkustuskiellon lopullisesti.”

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki