Maailmassa hiv-tartunnan saaneiden määrä lisääntyy, mutta uusien hiv-tartuntojen määrä on kääntynyt laskuun

UNAIDS ja WHO julkaisivat 24.11.09 vuosittaisen raportin hiv ja aids-tilanteesta "AIDS epidemic update 09". Raportissa käsitellään lähinnä vuoden 2008 tietoja.

YK:n raportin mukaan uudet hiv-tartunnat ovat kääntyneet laskuun viime vuosina. Hoito ja lääkitys ovat yhä useampien saatavilla, ja hiv-tartunnan saaneet ihmiset elävät yhä pitempään. Maailmassa hiv-tartunnan saaneiden määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2008 ja hiv-tartunnan kanssa elävien ihmisten määrä on 20% korkeampi kuin vuonna 2000.

Vuonna 2008 hiv-tartunnan saaneita oli koko maailmassa 33.4 (31.1–35.8) miljoonaa, heistä aikuisia 31.3 miljoonaa ja alle 15-vuotiaita lapsia 2.1 miljoonaa. Maailmassa elävistä hiv-positiivisista naisia on 15.7 miljoonaa.

Uusia tartuntoja todettiin 2.7 miljoonaa, joista aikuisten osuus oli 2.3 miljoonaa. Epidemian huippuvuosi näyttää olleen 1996, jolloin todettiin 3.5 miljoonaa uutta tartuntaa.

Vuonna 2008 arvioitiin 2 miljoonan hiv-positiivisen kuolleen aidsiin tai siihen liittyviin sairauksiin. Hiviin ja aidsiin liittyviä kuolemia (2.2 miljoonaa) on ollut eniten vuonna 2004.


Epidemia koettelee pahiten Saharan eteläpuolista Afrikkaa

Kaksi kolmasosaa maailman hiv-positiivisista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Vuonna 2008 Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa todettiin 68% aikuisten uusista hiv-tartunnoista, 91 % lasten uusista tartunnoista. Alueella asuu 67% kaikista maailman hiv-positiivisista. Aidsiin liittyvistä kuolemista 72% raportoitiin samalta alueelta.

Epidemialla on edelleen suunnattomat vaikutukset kotitalouksiin, yhteisöihin, yrityksiin ja yrittämiseen, julkisiin palveluihin sekä kansantalouksiin. Swazimaassa elinajanodote on 37 vuotta ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa arvioidaan vähintään 14.1 miljoonan lapsen menettäneen yhden tai molemmat vanhemmistaan aidsille.


Pohjois-Amerikassa ja Länsi- sekä Keski-Euroopassa elää 2.3 miljoonaa hiv-tartunnan saanutta

Vuonna 2008 Pohjois-Amerikassa ja Länsi- sekä Keski-Euroopassa todettiin 75000 uutta hiv-tartuntaa. Eniten uusia hiv-tartuntoja on todettu USA:ssa ja Portugalissa.

Näillä alueilla kansalliset epidemiat keskittyvät hiville/aidsille erityisen alttiisiinväestöryhmiin: MSM (miehet, joilla on seksiä miesten kanssa), suonensisäisiä huumeita käyttävät ja maahanmuuttajat.

Vaikka uusien tapausten määrä on pysynyt samalla tasolla tai kasvanut vähäisessä määrin, epidemiologisesti tilanne on muuttunut huomattavasti. MSM-ryhmässä uudet tartunnat ovat lisääntyneet, kun taas suonensisäisiä huumeita käyttävien keskuudessa uudet tartunnat ovat vähentyneet huomattavasti.

Naisten keskuudessa hiv-insidenssi on pysynyt samalla tasolla. Euroopassa uusista tartunnoista 31% todetaan naisilla, Kanadassa 24%.

Antiretroviraalilääkityksen vaikutukset ovat hyvin näkyvissä korkeantulon maissa. USA:ssa aidsiin liittyviä kuolemia oli vuonna 2007 67% vähemmän kuin vuonna 1994. Sveitsissä ero on vielä suurempi. Kun vuonna 1995 raportoitiin 500 aidisiin liittyvä kuolemaa, niin vuonna 2008 enää 50.

Pohjois-Amerikassa ja Länsi- sekä Keski-Euroopassa haasteena on myöhäisessä vaiheessa todetut tartunnat. Arvion mukaan USA:ssa 21% ja Kanadassa 27% ei ole tietoisia hiv-tartunnastaan. Englannissa vuonna 2007 todetuista uusista tartunnoista 31%:lla ihmisistä CD4-solujen määrä oli vähemmän kuin 200. Euroopassa arvioidaan maasta riippuen liian myöhään testiin hakeutuvien määrän olevan 15–38%. Ranskassa, Englannissa ja USA:ssa liian myöhään testiin hakeutuneet ovat todennäköisimmin saaneet tartunnan heteroseksistä.

Heteroseksistä saadut tartunnat vaihtelevat maittain. Kun Länsi-Euroopassa uusista tartunnoista heteroseksistä oli saatu 29%, niin Keski-Euroopassa vastaava luku oli 53%.

Äidiltä lapselle raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana tulleet tartunnat on harvinaisia Euroopassa. Sveitsissä ja Alankomaissa ei raportoitu yhtään tapausta, Englannissa 1.4% uusista tartunnoista. Käytännössä Euroopassa kokonaisuudessaan luku lähentelee nollaa.


Suomessa on tänä vuonna 29.11. mennessä todettu 150 uutta hiv-tartuntaa.
Yhteensä tartuntoja on todettu 2 561.


Jos haluat lukea lisää Suomen tilastoista ja niiden tulkinnasta sekä hiv-testauksesta, kannattaa lukea Maailman aids-päivän erikoisjulkaisua ”Hiv ei edelleenkään näy päällepäin. Vain hiv-testi kertoo.”

UNAIDS |THL (KTL), Suomen tilastot |Maailman aids-päivän erikoisjulkaisu

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki