WHO:n uusi suositus esittää hiv-tartunnansaaneille aiempaa lääkehoidon aloittamisajankohtaa

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 30.11.09 suosituksen hiv-infektion antiretroviraalihoidosta aikuisilla ja nuorilla. Suppeampi pikaopas päätettiin julkaista, koska erityisesti lääkityksen aikaisempaa aloittamista puoltavia tuloksia on tullut paljon esiin. Edellinen päivitys laajempaan suositukseen on tehty vuonna 2006. Seuraava suositus julkaistaan 2012.

WHO:n suosituksessa esitetään, että kaikkien hiv-tartunnansaaneiden, joiden CD4-auttajasolutaso on laskenut alle 350 solua/mm3, tulee aloittaa lääkehoito. Uusi suositus pyrkii saamaan sekä keskituloisten että alhaisen tulotason maiden lääkehoidon samalle käytäntötasolle kuin mikä tällä hetkellä vallitsee Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Viitteitä lääkityksen aloittamisajankohdan aikaistamisesta tuli mm. Vonna 2008 tehdystä haitilaisesta tutkimuksesta. USA:n rahoittamalla lääketutkimuksella arvioitiin, vähentäisikö aiempi lääkehoidon aloitusajankohta (CD4-auttajasolut 350) alhaisen tulotason maissa mahdollisia kuolemantapauksia ja oheissairauksia hiv-tartunnansaaneilla. Jo vuoden päästä tutkimus keskeytettiin Haitissa, koska huomattiin, miten aiempi lääkehoidon aloitus selvästi vähensi potilaiden kuolemantapauksia.

Aiemmin lääkehoito pyrittiin aloittamaan potilailla, joilla esiintyi selvästi hiv-infektioon liittyviä oireita tai heidän CD4-solujen määrä oli oireettomana alempi kuin 200/mm3. Suosituksen mukaan myös kaikki tuberkuloosia sairastavat ihmiset aloittaisivat lääkehoidon välittömästi tuberkuloosilääkityksen päätyttyä. Uusi suositus esittää myös, että kaikki hiv-tartunnansaaneet, jotka saavat lääkehoitoa Hepatiitti B–tartuntaansa, tulisivat myös saamaan lääkehoitoa tenofir / 3TC tai FCT) CD4-solutasostaan huolimatta.

Uusi suositus tulee mahdollisesti lisäämään huomattavasti lääkehoidon pariin siirtyviä henkilöitä. Toisaalta lääkehoidollinen tarve pohjautuu myös yhä lisääntyviin hiv-testeihin ja oheistukipalveluiden kasvuun. Tällä hetkellä keskituloisissa ja alhaisen tulotason maissa lääkehoito aloitetaan, jos henkilön CD4-solutaso laskee alle 200/mm3. Päiväntasaajan Afrikan maissa lääkehoito on aloitettu keskimäärin, kun potilaan CD4-solujen määrä on ollut 122/mm3, Aasiassa 134/mm3 ja Latinalaisessa Afrikassa 197/mm3:ssa.


Aikaisemman lääkehoidon aloittamisen puolesta on puhuttu jo pitkään ja sen hyödyt ovat olleet tiedossa. Positiiviset ry:n uutisissa on mm. 28.10.08 uutinen otsikolla ”Varhaisempi hiv-lääkitys vähentää kuolleisuutta”.

aidsmap.com |WHO

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki