Erektiohäiriöt yleisiä hiv-tartunnansaaneilla miehillä

Espanjalaisella hiv-klinikalla tehdyn tutkimuksen mukaan erektiohäiriöt ovat yleisiä hiv-positiivisilla miehillä. Tutkimusryhmässä erektiohäiriöiden esiintyvyys oli 53.4%. Sekä iän että proteaasinestäjien todettiin olevan yhteydessä erektiohäiriöihin. Tutkimukseen osallistui 90 henkilöä.

Espanjassa tehdyn tutkimuksen mukaan valtaosa espanjalaisklinikoilla hoidossa käyvistä hiv-positiivista miehistä kärsii jonkinasteisista erektiohäiriöistä. Erektiohäiriöillä, tai impotenssilla, tarkoitetaan toistuvaa kyvyttömyyttä saada tai ylläpitää riittävän voimakasta erektiota. Erektiohäiriöillä voi olla monenlaisia henkisiä vaikutuksia yksilön elämässä.

Varsinaisia syitä hiv-tartunnan saaneiden erektiohäiriöihin tunnetaan huonosti. Syitä saattavat olla hiv-infektio itsessään, antiretroviraalilääkitys – erityisesti proteaasinestäjät ja perinteiset syyt kuten ikä.

Aiemmissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa on esitetty, että erektio-ongelmien kanssa elää 1/3 - 3/4 hiv-positiivisista miehistä. Luku on huomattavasti korkeampi kuin samanikäisillä hiv-negatiivisilla miehillä.

Nyt tehty tutkimus toteutettiin kyselykaavakkeella. Tutkijat tiedustelivat myös kokemuksia seksuaalisista toimintahäiriöistä, jotka määriteltiin seksuaalisen tyydytyksen puuttumisena. Myös eri muuttujia otettiin huomioon: ikä, testosteronitaso, miten pitkään on ollut hiv-positiivinen, onko antiretroviraalilääkityksellä, mikä lääkitys on, lääkityksen sivuvaikutukset kuten lipodystrofia ja masentuneisuuden oireet.

Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 42 vuotta ja 72 henkilöä (84%) on antiretroviraalilääkityksellä. Proteaasinestäjiä kuului 43%:n lääkitykseen. Keskimäärin CD4-solutaso oli 465 ja 72 %:lla virukset olivat mittauskynnyksen alapuolella (40 kopiota/ml).

Vastaajista 54% raportoi jonkinlaisista erektiohäiriöitä. 31% miehistä raportoi impotenssia, ja 1/4 heistä kuvaili sen olevan progressiivista.

Tilastollisen analyysin perusteella vain iällä ja pitkäaikaisemmalla proteaasinestäjien syömisellä havaittiin olevan merkittävä yhteys raportoituihin ongelmiin. Niillä oli myös yhteys yleiseen tyytyväisyyteen seksuaalielämästä. Jälkimmäiseen vaikuttivat heikentävästi myös masennus ja lipodystrofia.

Varsinaista yhteyttä erektiohäiriöiden ja alhaisen testosteronitason välillä ei havaittu. Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että testosteronitaso on usein yliarvioitua hiv-positiivisilla miehillä. Kaikki potilaat, joilla oli alhainen testosteronitaso, raportoivat myös erektiohäiriöistä.

Moreno Perez O et al. Risk factors for sexual and erectile dysfunction in hiv-infected men: the role of protease inhibitors. AIDS 23 (online edition). 2009.


Tiedossa on myös, että tieto hiv-tartunnasta voi aiheuttaa rajun muutoksen yksilön seksielämässä. Erektiohäiriöt ovat tavallisia diagnoosia seuraavien kuukausien aikana. Nämä voivat olla yhteydessä pelkoon kumppanin tartuttamisesta tai liittyä ennenaikaiseen tai viivästyneeseen siemensyöksyyn, joiden taustalta löytyy monesti psyykkisiä tekijöitä.

aidsmap.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki