UNGASS raportit julkaistu

UNGASS hiv/aids edistymisraportit raportointiajalta tammikuu 2008 – joulukuu 2009 on julkaistu

Hiv / aids- erityisistunnossa vuonna 2001 YK:n jäsenmaat sitoutuivat pysäyttämään hiv-epidemian etenemisen vuoteen 2015 mennessä. Istunnon loppuasiakirjassa (Declaration of Commitment on HIV / aids ”Global Crisis – Global Commitment”) määritellään prioriteetit, joilla epidemian vastaisia toimia on tehostettava.

YK seuraa loppuasiakirjan tavoitteiden toimeenpanoa indikaattoriraportoinnin kautta. Tavoitteiden toteutumista seurataan myös yleiskokouksen seurantakokouksissa.

Suomessa raportit (tammikuu 2006 – joulukuu 2007 ja tammikuu 2008 – joulukuu 2009) on tehty yhteistyössä viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa. Raportit ovat käyneet lausuntokierroksella oleellisten hallintosektoreiden ministeriöillä sekä laajalla järjestökierroksella.

Eri maiden edistymisraportit ajalta tammikuu 2008 – joulukuu 2009 on löydettävissä englannin kielellä UNAIDS:n nettisivuilta. Suomen raportin kirjoittamista koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomen edelliseltä raportointiajalta tuottama laajempi raportti (toim. Mika Salminen, Kansanterveyslaitoksen HIV-yksikkö) löytyy myös THL:n nettisivuilta.

UNGASS raportit, UNAIDS |Suomen raportti 2006 - 2007

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki