Aids-tukikeskus tekee asiakaskyselyn hiv-tartunnan saaneille ja läheisille

Vastaa kyselyyn 31.8.2010 mennessä!

Aids-tukikeskus toivoo hiv-tartunnan saaneilta ja läheisiltä palautetta, toiveita ja kokemuksia Aids-tukikeskuksen palveluista ja toiminnasta.

Aids-tukikeskus toivoo kyselyyn vastauksia myös niiltä hiv-positiivisilta, jotka eivät ole vielä Aids-tukikeskuksen palveluita hyödyntäneet. Kyselyn vastauksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kyselyyn voi vastata myös nimettömästi.

Kyselyn voi täyttää Aids-tukikeskuksen sivuilla 31.8. saakka.
Alla on myös suora linkki asiakaskyselyyn.

Positiiviset ry ja Aids-tukikeskus suunnittelevat myös yhdessä eri toimintoja hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on, että palveluja ja toimintoja olisi mahdollisimman laajasti saatavilla, välttäen kuitenkin päällekäisyyksiä.

Aids-tukikeskus |Asiakaskysely

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki