Helmikuu 2002

* Kokaiini nopeuttaa hiv-infektiota hiirissä
* Kemiallinen ehkäisy näköpiirissä
* T-20 lupaa hyvää
* Stocrinista uusi tablettiversio
* Efavirentsi auttoi eroon Kaposin sarkoomasta?

Kokaiini nopeuttaa hiv-infektiota hiirissä

Amerikkalaiset tutkijat ovat havainneet, että kokaiinia saaneiden hiirien HI-virusten määrä kasvaa 200-kertaiseksi muihin hiiriin verrattuna. Kymmenen päivän aikana infektoituneita soluja oli kokaiinihiirillä kaksi kertaa enemmän kuin muilla hiirillä.

Tutkijat uskovat, että sama tapahtuu myös ihmisessä. Asian toteennäyttäminen on vaikeaa, koska vastaavaa koetta ei voida tehdä ihmisillä eettisistä syistä.

Kokeessa 19 hiirelle aiheutettiin hiv-tartunta. Neljän päivän kuluttua ne saivat päivittäin ruiskeena kokaiiniannoksen, joka vastaa kokaiinia käyttävien ihmisten päiväannosta. Vertailuryhmän 20 hiirelle annettiin vaikutuksetonta lumeainetta. Kymmenen päivän kuluttua auttajasoluista oli infektoitunut kokaiinihiirillä 39% ja muilla 19%. Myös auttajasolujen määrä oli laskenut kokaiinia saaneilla hiirillä muita nopeammin.

Jo ennen HI-viruksen tunnetuksi tuloa tutkijat ovat arvelleet kokaiinin ja heroiinin kaltaisten aineiden heikentävän puolustusjärjestelmää.

Biologien tehtävänä on nyt selvittää, mikä merkitys tutkimustuloksella on, sanoo USA:n Aids-tutkimussäätiön johtava tutkija.
Http://www.journals.uchicago.edu/JID/home.html

Kemiallinen ehkäisy näköpiirissä

Yhdysvalloissa kemiallisen ehkäisyn puolestapuhujat vaativat hallitukselta lisärahoitusta kemiallisten ehkäisykeinojen kehittämiseksi. Jos USA:ssa sijoitettaisiin vuosittain 100 miljoonaa dollaria, olisi markkinoilla heidän mukaansa jo viiden vuoden päästä toimiva ”näkymätön kondomi.”

Kondomi on tällä hetkellä paras suoja hiviä ja muita seksitauteja vastaan. Sitä on eri muodoissa käytetty ainakin 12-15 tuhannen vuoden ajan. Modernin lateksikondomin käyttöä pidetään kuitenkin hankalana, ja laiminlyöntien takia tartuntoja tapahtuu. Moni nainen – ja mies – olisi iloinen huomaamattomasta tavasta välttää seksitauti ja raskaus.

Kemiallisen ehkäisyn puolustajat väittävät, että 60-prosenttisestikin toimiva kemiallinen ehkäisy estäisi 2,5 miljoonaa hiv-tartuntaa kolmen vuoden aikana, vaikka vain 20% tartunnalle alttiista ihmisistä käyttäisi sitä.

Yksityiset lääketehtaat eivät ole asiasta kovin kiinnostuneita, koska kemiallisella ehkäisyllä ei tehdä helppoa ja nopeaa rahaa. Raaka-aineet eivät ole kalliita, joten tuotteetkaan eivät sitä olisi. Pelätään myös kokonaan uuden tuotteen vaikeaa markkinointia.

Tällä hetkellä tutkitaan ihmiselle vaarattomia aineita, joita käytetään elin- ja hygieniatarvikkeissa. Tarkoitus on saada aikaan mikrobeja ja siittiöitä tappava, nestemäinen valmiste, joka emättimeen ruiskutettuna lämmetessään jähmettyisi suojaavaksi kalvoksi. Esimerkiksi karrageenia käytetään myös luomuelintarvikkeiden hyydyttämiseen. Hammastahnoissa käytettävä natriumlauryylisulfaatin taas on todettu ehkäisevän HI- ja herpesvirusten tarttumista.
Http://www.msnbc.com/news 12.1.2002 | http://www.ashastd.org/news/invisiblecondom.html

T-20 lupaa hyvää

Ensimmäinen markkinoille pyrkivä fuusioinhibiittori T-20 on kehittäjiensä mukaan toiminut hyvin aids-potilailla, joiden muu lääkitys ei enää toimi.

Trimeris- ja Roche-yhtiöt ovat kokeilleet T-20:tä 46 potilaaseen 11 kuukauden ajan. Kaikkien henkilöiden yhdistelmälääkitys oli jo menettänyt selvästi tehoaan. Puolella heistä virusmäärä laski merkittävästi.

Fuusioinhibiittorit estävät HI-virusta tarttumasta soluihin. Tähänastiset lääkkeet pyrkivät estämään viruksien lisääntymistä niiden jo tartutettua soluja.
Http://www.thebody.com/whatsnew.html 21.02.2002

Stocrinista uusi tablettiversio

Bristol Myers Squibb on saanut USA:n lääkintäviranomaisten hyväksynnän uudelle 600 milligramman efavirentsi-tabletilleen, joka otetaan kerran vuorokaudessa.

Stocrin tuli Suomessa käyttöön 1999. Lääkettä myydään USA:ssa nimellä Sustiva. Ei-nukleosidijohdannaistyyppisiin käänteiskoipiojaentsyymin estäjiin (NNRTI) kuuluva lääkettä on saatu 200 mg:n tabletteina. Vuorokausiannos on 600 mg, ja esimerkiksi meillä Suomessa koko annos on yleensä otettu illalla ennen nukkumaanmenoa keskushermossa esiintyneiden sivuvaikutusten vuoksi.

Joissain maissa on kuitenkin ollut yleistä efavirentsin ottaminen kolme kertaa vuorokaudessa. Siksi uutta tablettimuotoa pidetään edistyksenä ja potilaiden elämää helpottavana.
Http://www.reutershealth.com | Hiv-käsikirja, Osa 5

Efavirentsi auttoi eroon Kaposin sarkoomasta?

Kaposin sarkooma (KS) oli yleinen hiv-positiivisten parissa 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alkupuolellakin. Todennäköinen KS:n aiheuttaja on seksiteitse välittyvä herpesryhmän virus HHV-8 (Human Herpes Virus 8). Puolustusjärjestelmän heikentyessä vanhuuden tai esimerkiksi hivin vuoksi HHV-8 aiheuttaa syöpäkasvaimia. KS-hoitoja on runsaasti saatavilla, mutta niillä sarkoomaa ei paranneta täysin, koska perussyy on heikentynyt vastustuskyky.

Proteaasinestäjien (PI) tultua käyttöön 1990-luvun puolivälissä monen KS-potilaan ihokasvaimet hävisivät. Myös laajat sisäelimistön KS-kasvaimet paranivat PI-pohjaisen lääkityksen saaneilla hiv-positiivisilla.

Nyt kerrotaan Italiasta, että myös efavirentsiin (Stocrin, Sustiva) perustuva yhdistelmälääkitys olisi parantanut aids-potilaan Kaposin sarkoomasta. Efavirentsi kuuluu ei-nukleosidipohjaisiin käänteiskopiojaentsyymin estäjälääkkeisiin.

Kysymyksessä on 37-vuotias mies, jonka vartalolle oli puolen vuoden ajan ilmestynyt KS-läiskiä. Tietokonekuvauksissa havaittiin kasvaimia myös imusolmukkeissa, keuhkoissa ja pernassa. Miehen auttajasolumäärä oli 30, virusmäärä 300.000 ja häneltä löytyi HHV-8-vasta-aineita.

Mies ei ollut käyttänyt hiv-lääkkeitä, mutta kokeiden mukaan hänen HI-viruskantansa oli resistentti indinaviirille (Crixivan) ja nelfinaviirille (Viracept). Nämä lääkkeet ovat PI-lääkkeitä, joten lääkeyhdistelmäksi valittiin efavirentsi, AZT (Retrovir) ja 3TC (lamivudiini, Epivir). Bakteeritulehdusten välttämiseksi hän sai myös antibiootteja Bactrim ja Zithromax.

Lääkehoito nosti auttajasolutason kahdessa kuukaudessa 305:een. Viisi kuukautta lääkityksen alkamisesta virusmäärä oli pudonnut alle 500:n rajan. Vuoden päästä tietokonekuvaus osoitti, miten kasvaimet olivat kadonneet. Lisäksi HHV-8-vasta-aineita ei enää havaittu.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan nukleosidianalogit (englanniksi puhekielessä ”nuke”) saattavat ehkäistä HHV-8:n toimintaa. Ennen proteaasin estäjälääkkeiden aikaa ne eivät kuitenkaan vaikuttaneet sanottavasti KS-kasvaimiin.

Italialaistutkijat arvelevat, että esimerkkitapauksessa kolmen lääkkeen yhdistelmä auttoi miehen puolustusjärjestelmää palautumaan niin että se pystyi säätelemään ja siten myös tuhoamaan KS-kasvaimia.
Http://www.thebody.com/catie

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki