Toukokuu 2002

* Ehdotus Suomen hiv- ja aids-strategiaksi valmistui
* Espoo avaa uusia Vinkkejä
* Hiv-raskaudet kasvussa
* Uudet lääkkeet riskialttiita
* Tenofoviiri rekisteröitiin Euroopassa
* T-20 odotettuakin parempi
* Erektiovoide Kiinasta
* Viagra greippimehulla voi yllättää
* Metadoni, huumeet ja hiv-lääkkeet
* Eroon lommoposkista?

Ehdotus Suomen hiv- ja aids-strategiaksi valmistui

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on julkistanut ehdotuksensa Suomen kansalliseksi hiv- ja aids-strategiaksi vuosille 2002-2006.

Ehdotuksen aiheita ovat muun muassa uusien tartuntojen ennalta ehkäisy, hoito- ja tukijärjestelmien toimivuus ja lainsäädännön kehittäminen.

Http://www.vn.fi/stm/suomi/eho/julkaisut

Espoo avaa uusia Vinkkejä

Vinkit tarjoavat neuvonta-, hoito- ja neulanvaihtopalveluja suonensisäisiä huumeita käyttäville. Espoossa on tällä hetkellä kaksi Vinkki-terveysneuvontapistettä. Toinen on Espoon keskuksessa ja toinen Leppävaarassa. Kesäksi avataan uudet pisteet Tapiolaan ja Matinkylään. Syksyllä avataan vielä piste Espoonlahteen.

Espoon Vinkkien sijainti:

* Leppävaara, Harakantie 22
* Espoon keskus, Pappilantie 5
* Tapiola, Kauppamiehenkatu 3 (toukokuun puolivälin jälkeen 2002)
* Matinkylä, Matinkatu 1 (kesän alkuun mennessä 2002)
* Espoonlahti, Merikansantie 4 (syksyllä 2002)

Helsingin Sanomat 28.4.2002

Hiv-raskaudet kasvussa

Vuonna 2001 löydettiin neuvoloiden hiv-seulonnoissa raskaana olevilta naisilta ennätykselliset 13 raskautta. Luku on aiempina vuosina vaihdellut viidestä kahdeksaan. Asiantuntijat arvelevat suuntauksen jatkuvan.

Vuoden 2001 aikana testattiin neuvoloissa 57 427 naista. Testistä kieltäytyi 161 eli 0,3 prosenttia. Hiv-seulonnat aloitettiin 1993 ja muuttuivat järjestelmällisiksi 1998.

Suomessa on tilastoitu seitsemän tapausta, joissa lapsi on saanut tartunnan äidiltään. Kaksi vauvoista on syntynyt Suomessa, yksi adoptoitu ulkomailta. Kolmella lapsella tartunta on edennyt aidsiksi. Hiv-tartunnan saaneen lapsen elinaikaennuste on 2-15 vuotta. Suomessa yksikään vauva ei ole saanut tartuntaa äidiltään, kun äidin tartunta on ollut tiedossa.

Vuosina 1980-2000 Suomessa löytyi 1234 hiv-tartuntaa, joista 300 oli naisilla.
Helsingin Sanomat 6.5.2002 | Kansanterveys 8/2000 | Auroran sairaala

Uudet lääkkeet riskialttiita

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan on melko yleistä, että uusissa lääkkeissä ilmenee haittavaikutuksia myyntiluvan saamisen jälkeen.

USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa käytiin läpi kaikki viranomaisten hyväksymät lääkkeet sekä lääkkeet, jotka joutuivat myyntikieltoon tai saivat erikoisvaroituksen pakkaukseensa ajalla 1975-2000.

Vuosina 1975-1999 hyväksyttiin USA:ssa kaikkiaan 548 uutta lääkeainetta. Vuoteen 2000 mennessä 81 lääkkeen kohdalla joko käyttöohjeita oli jouduttu muuttamaan, lääke oli saanut vähintään yhden varoitusmerkinnän pakkaukseensa tai käyttö oli kokonaan kielletty. Varoitusmerkinnän saaneita lääkkeitä oli 45, myyntikieltoon joutui 16 lääkettä.

Todennäköisyys saada varoitusmerkintä tai myyntikielto 25 vuoden aikana arvioitiin 20 prosentiksi. Varoitusmerkinnät ilmaantuivat tutkimuksen mukaan hitaammin kuin myyntikiellot. Puolet varoituksista oli tullut 7 vuoden aikana ja puolet myyntikielloista 2 vuoden aikana lääkkeen myyntiin tulosta.
Bmj.com | JAMA 2002 May 1

Tenofoviiri rekisteröitiin Euroopassa

Uusi nukleosidianalogi tenofoviiri (Viread) sai myyntiluvan EU-maissa 7. helmikuuta. Lääke on suunnattu lähinnä potilaille, jotka ovat jo käyttäneet useita hiv-lääkkeitä. Lääke kuuluu ei-nukleosidianalogeihin eli käänteiskopioijaentsyymin estäjien NNRTI-ryhmään.

Vastikään saatujen tutkimustulosten mukaan tenofoviiri tehoaa erittäin hyvin lääkkeittä olleiden potilaiden viruskantoihin. Myös useita lääkkeitä käyttäneiden viruksiin sillä näyttää olevan lähes yhtä hyvä teho. Lisäksi tenofoviiri tarjoaa hyvän vaihtoehdon proteaasinestäjä-lääkkeille silloin, kun viruskanta on tullut resistentiksi AZT:lle (Retrovir) ja/tai 3TC:lle (Epivir).

Tenofoviiri on helppokäyttöinen, sitä otetaan yksi tabletti kerran vuorokaudessa, ruuan kanssa. Tenofoviirilla on jonkin verran tehoa B-hepatiittivirusta vastaan.
Www.i-base.org.uk | www.medscape.com

T-20 odotettuakin parempi

Ensimmäinen fuusioinhibiittori T-20 on kolmosvaiheen tutkimusten puolivälissä osoittautunut odotettua tehokkaammaksi.

Lääkkeitä paljon käyttäneet tai muuten resistenttejä viruskantoja omanneet koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä saa 3-5 lääkkeen yhdistelmää, toinen vastaavanlaista yhdistelmää ja lisäksi T-20:tä omatoimisesti ruiskeena kaksi kertaa päivässä. Tutkimuksen puolivälissä 24 viikon kohdalla T-20-ryhmän virusmäärä oli laskenut yli kaksi kertaa alemmaksi kuin verrokkiryhmällä.

Optimistiset lääkkeen kehittelijät Roche- ja Trimeris-yhtiöissä uskovat, että T-20 rekisteröidään käyttöön jo ensi vuoden alussa.
Www.medscape.com

Erektiovoide Kiinasta

Viagra on saamassa helppokäyttöisemmän ja turvallisemman kilpailijan. Kiinassa on tullut myyntiin Befar-niminen potenssivoide, jonka vaikutus alkaa muutamassa minuutissa.

Voiteen vaikuttava aine on alprostadiili, jota on aiemmin annosteltu ruiskeena peniksen paisuvaiseen. Aine laajentaa peniksen verisuonia, ja paisuvaiskudoksen ontelot täyttyvät verellä. Alprostadiililla syntyy erektio tahdosta riippumatta.

Viagran sisältämä sildenafiili lisää verisuonia laajentavan entsyymin määrää paisuvaisessa. Vaikuttaakseen aine vaatii seksuaalisen kiihottumisen. Viagralla on tähän asti ollut vain yksi kilpailija, Uprima. Kielen alle pantava tabletti sisältää apomorfiinia, joka vaikuttaa keskushermoston kautta aktivoimalla erektiota synnyttäviä ja ylläpitäviä hermoja.
Www.tiede.net

Viagra greippimehulla voi yllättää

Kun proteaasinestäjä sakinaviiri (Norvir) tuli markkinoille 90-luvun puolivälissä, ehdotti sen valmistaja Roche vahvan greippimehun juomista sen yhteydessä. Lääkkeen hyötysuhde oli nimittäin huono, ja greipissä on ainetta, joka estää sakinaviiria hajottavien entsyymien toimintaa. Myöhemmin huomattiin, että ritonaviiri (Norvir) tekee saman paljon tehokkaammin. Siksi siitä tulikin suosittu kumppani sakinaviirille lääkeyhdistelmissä.

Tutkimuksissa havaittiin myös, että greippimehu lisää myös eräiden muiden lääkkeiden pitoisuutta elimistössä. Näihin lääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi beetasalpaaja diltiatseemi, rauhoittavat lääkeet triatsolaami ja midatsolaami sekä elinsiirtojen yhteydessä käytettävä syklosporiini.

Äskettäin huomattiin, että sama pätee myös potenssilääke sildenafiiliin (Viagra). Saksalaiset tutkijat todensivat asian kokeella, johon osallistui 24 hiv-negatiivista, keski-iältään 29-vuotiasta miestä. Miehet joivat ensin lasillisen greippimehua tyhjään vatsaan, ja tunnin kuluttua he saivat toisen lasillisen ja 50 mg:n Viagra-pillerin. Verikokeita otettiin seuraavan vuorokauden ajan. Viikon päästä koe toistettiin, mutta mehun sijasta miehet saivat vettä.

Verikokeet osoittivat, että greippimehun kanssa Viagra imeytyy 23 % tehokkaammin kuin veden kera otettuna. Vielä merkittävämpi havainto oli, että mehu viivytti Viagran imeytymisaikaa. Tämä saattaa aiheuttaa greippimehun ystävälle ikävän yllätyksen, jos Viagra otetaan ohjeiden mukaisesti tunti ennen seksiä. Kokeessa käytettiin tavallista vaaleaa greippituoremehua.

Jos proteaasinestäjiä käyttävä mies tarvitsee Viagraa, määrätään hänelle yleensä tavanomaista pienempiä Viagra-annoksia. Proteaasinestäjät saattavat nimittäin nostaa pitoisuuden moninkertaiseksi, mistä voi seurata hengenvaarallisia sivuvaikutuksia. Tällaisessa tilanteessa kannattaa siis myös välttää greippimehua.
Www.catie.ca

Metadoni, huumeet ja hiv-lääkkeet

Huumeiden ja hiv-lääkkeiden keskinäisiä vaikutuksia pohditaan kovasti, koska sitäkin esiintyy. Tieteellisten tutkimusten järjestäminen asiasta on vaikeaa eettisistä ja käytännöllisistä syistä. Seuraavassa lyhyet esittelyt siitä, mitä asiasta tiedetään.

Suoneen ruiskutettu heroiini muuttuu elimistössä morfiiniksi nopeasti, parissa minuutissa. Siksi heroiinin ja hiv-lääkkeiden ei uskota vaikuttavan paljoa toistensa käyttäytymiseen ihmisen aineenvaihdunnassa.

Ritonaviiri (Norvir ja lisäaineena Kaletrassa) vaikuttaa morfiiniaineenvaihduntaan ja siksi sen yhteyksiä heroiinin vaikutuksiin tutkitaan. Ritonaviiri vähentää veriaivoesteen toimintaa ja voisi teoriassa johtaa opiaattihuumeiden hengenvaaralliseen vaikutukseen keskushermostossa. Myös ekstaasi-huumeen pitoisuuden ritonaviiri voi nostaa hengenvaaralliselle tasolle.

Hiv-lääkkeiden ottamisen epäsäännöllisyys on suurin haitta, johon heroiinin ja muiden huumeiden käyttö tutkimusten mukaan johtaa. Siksi hiv-lääkitystä ei edes aloiteta, jos potilaan ei katsota pystyvän noudattamaan säännöllistä lääkeohjelmaa. Muita hiv-infektion kannalta kohtalokkaita haittoja ovat uusia tartuntoja aiheuttava riskikäyttäytyminen sekä ruiskujen yhteiskäytön yhteydessä leviävät A-, B- ja C-hepatiitti- ja muut infektiot.

NNRTI-ryhmän hiv-lääkkeet nevirapiini (Viramune) ja efavirentsi (Stocrin) alentavat tutkimusten mukaan metadonipitoisuutta 50-60%. Metadoni-korvaushoidossa oleville saattaa tulla jopa vieroitusoireita, jollei metadoniannosta suurenneta näiden lääkkeiden yhteydessä. Myös proteaasinestäjien on havaittu alentavan jonkin verran metadonin pitoisuutta.
Www.medscape.com

Eroon lommoposkista?

Hiv-lääkkeillä on monia sivuvaikutuksia. Yksi harmittavimmista on ulkonäköön vaikuttava lipoatrofia eli rasvakudoksen katoaminen. Rasva vähenee kasvoista, käsivarsista, pakaroista ja reisistä. Joskus lääkitys voidaan vaihtaa niin, että tällaiset haitat vähenevät. Usein lääkityksen vaihto ei kuitenkaan ole mahdollista. Tähän mennessä ei ole löydetty lääkettä, jolla lipoatrofia saataisiin pysähtymään.

Hiv-positiiviset kertovat epätoivoisista tunnelmista peilin edessä, kun kasvot lysähtävät miltei tunnistamattomiksi jopa parissa kuukaudessa. Suurin ongelma lienee, että sairaus tulee auttamatta näkyviin ja muistuttaa itsestään jatkuvasti. Ystävälliset ihmiset alkavat opettaa hyvän ravitsemuksen merkitystä, joillekin jopa työnsaanti saattaa tyssätä.

Vauraissa maissa on jo vuosikymmeniä kehitelty plastiikkakirurgiaa ja muita kosmeettisia hoitoja, joita on viime vuosina kokeiltu myös lipoatrofiaan.

Silikonista valmistettuja täytteitä on asetettu ihon alle kasvoihin ja jopa pakaroihin. Monesti silikoni ajan mittaan valahtaa niin, että lopputulos on alkutilannetta huonompi. Silikoni on keholle vieras aine ja sen plastiikkakirurginen käyttö on nyttemmin kielletty monissa maissa. Samankaltaisia proteeseja on myös tehty teflonista, mutta siihen on liittynyt pahoja reaktioita elimistössä. Teflon-istutteista irronneita partikkeleita on myös löydetty maksasta.

Elimistölle tutumpi aine on kollageeni, josta on tehty proteeseja esimerkiksi poskiin. Niiden asettamiseen tarvitaan leikkauksia, joista voi jäädä pysyviäkin arpia. Proteesit ovat myös kovahkoja ja elottoman oloisia. Kollageeni saadaan enimmäkseen nautakarjasta, ja siihen liittyy allergisen reaktion ja taudinaiheuttajien riski. Kollageeni hajoaa ajan mittaan elimistössä.

Parempia tai ainakin vaarattomampia hoitotuloksia on saatu erilaisilla ihon alle ruiskutettavilla aineilla. Ikääntymiseen liittyviä muutoksia kasvoissa on korjailtu rasvaruiskeilla. Rasvasolukkoa imetään potilaan omasta kehosta, yleensä joko selästä tai vatsanpeitteestä, ja ruiskutetaan haluttuun kohtaan. Hoidon hyvä puoli on, että rasvakudos on kehon omaa. Tämä hoito ei tietenkään onnistu, jos rasvaa muutenkin on vähän. Rasvaruiskehoito on kirurgista hoitoa, johon voi aina liittyä komplikaatioita, kuten verenvuotoa ja infektioita. Lopputulos voi myös olla kuhmuinen. Elimistö yleensä hajottaa rasvaimplantin melko nopeasti, jopa viikoissa.

Hyaluronihappo (esim. Restylane) on elimistön oma aine, jota käytetään ryppyjen tasoittamiseen. Sitä ruiskutetaan rypyn alle, missä se alkaa imeä itseensä vettä. Kasvojen lommojen tasaamiseen hyalyronihappo on liian pienitehoinen, useimmiten vaikutuksia on vaikea havaita edes ryppyjen hoidossa. Happo myös hajoaa nopeasti.

Tällä hetkellä lupaavimmalta vaikuttaa polymaitohappovalmiste, jota markkinoidaan nimellä New-Fill. Se ruiskutetaan ihon alle ja on ollut käytössä miltei kymmenen vuoden ajan. Polymaitohappoa on käytetty 30 vuoden ajan ja se on todettu turvalliseksi. Aineesta valmistetaan mm. Lankaa haavojen ompeluun ja ruuveja luiden liittämiseen. Synteettisesti ilman eläinkunnan tuotteita valmistettu polymaitohappo hajoaa elimistössä hitaasti maitohapoksi, jota esiintyy siellä normaalistikin.

Hoito vaikuttaa kahdella tavalla. Ensimmäiseksi näkyy lyhytaikainen kudosta turvottava vaikutus, joka menee pian ohi. Oleellisempi seuraus on polymaitohapon aiheuttama kollageenin muodostuminen ihonalaiseen kudokseen. Kudos tulee paksummaksi, ja paksuuntuminen pysyy kuukausia, jopa vuosia, vaikka polymaitohappo hajoaakin. Tarinaa ja kuvia käsittelystä esimerkiksi osoitteissa http://www.i-base.org.uk/publications/ptn/ptn11/fatloss.html ja http://www.thebody.com/tpan/septoct_01/new_fill.html .

New-Fill on huonelämpötilassa säilyvä geelimäinen valmiste, ja se laimennetaan vedellä injektioruiskuun sopivaksi. Hoitokertoja on 3-4 vähintään kahden viikon välein ja kullakin kerralla hoitokohteisiin, esimerkiksi poskiin, ruiskutetaan 3 senttilitraa ainetta 10-20 pikkuannoksena. Hoidon yhteydessä annetaan paikallispuudutus. Tarvittaessa New-Fill-valmisteeseen voidaan myös sekoittaa puudutetta. Hoitokerran jälkeen on hyvä hieroa käsiteltyä aluetta ajoittain seuraavan vuorokauden ajan, jotta valmiste jakautuisi tasaisesti kudokseen.

Tällä hetkellä monissa maissa hiv-positiivisten järjestöt kampanjoivat polymaitohappohoidon saamiseksi julkisen terveydenhoidon osaksi. Yksityiseltä klinikalta ostettu hoitokokonaisuus maksaa tällä hetkellä esimerkiksi Englannissa noin 1600-2000 euroa. Siellä jotkut yleiset sairaalat ovatkin jo päättäneet sisällyttää polymaitohappohoidot budjettiinsa.

Polymaitohappotutkimuksia on meneillään ainakin Ranskassa, Englannissa ja USA:ssa. Tutkijat haluavat selvittää, mikä on yksittäisten hoitokertojen paras jaksotus. Alustavat tulokset ovat lupaavia. Suurin osa koehenkilöistä on ollut tyytyväisiä ja sivuvaikutukset ovat olleet vähäisiä. Hoidon tärkeimpänä hyötynä pidetään potilaan elämänlaadun paranemista.

Positive Treatment News 11, http://www.i-base.org.uk | www.new-fill.com | www.thebody.com | www.helsinginsanomat.fi

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki