Kesäkuu 2002

* Atatsanaviirille haetaan myyntilupaa Euroopassa
* Ikääntyneiden hiv-lääkitys toimii yhtä hyvin kuin nuorten
* Proteaasin estäjät häiritsevät miehistä kykyä
* Lääkeyhdistelmän ”keventäminen” voi parantaa rasva-arvoja
* Hiv-positiivisten naisten vakava masennus yleistä
* Kiinasta hiv-jättiläinen?
* Amfetamiini saattaa nopeuttaa hiv-infektiota aivoissa
* Afrikan papit suomivat itseään
* Vangit syömälakossa Liettuassa

Atatsanaviirille haetaan myyntilupaa Euroopassa

Bristol-Myers Squibb hakee myyntilupaa Euroopassa uudelle proteaasin estäjälääkkeelleen atatsanaviirille. Myyntinimeksi tulee todennäköisesti Zrivada. Kerran vuorokaudessa otettava lääke on tällä hetkellä vielä kolmosvaiheen tutkimuksissa.

Atatsanaviiri ei havaintojen mukaan vaikuta veren rasva-arvoihin läheskään niin paljon kuin muut proteaasin estäjät. Sitä on myös kokeiltu yhdessä sakinaviirin (Fortovase) kanssa niin, että kumpikin otetaan kerran vuorokaudessa.
Www.medscape.com , www.thebody.com

Ikääntyneiden hiv-lääkitys toimii yhtä hyvin kuin nuorten

Keski-ikäiset ja vanhat potilaat hyötyvät hiv-lääkkeistä samalla tavalla kuin heitä nuoremmat potilastoverinsakin. Siksi iän ei tulisi olla lääkityksen valintaperuste, eikä lääkityksen mahdollista epäonnistumista tulisi nähdä pelkästään iästä johtuvana.

USA:ssa Pohjois-Carolinassa tehdyssä vertailussa seurattiin reippaan kolmen vuoden ajan hiv-positiivisia, jotka aloittivat hiv-lääkityksensä 1999. Toisessa ryhmässä oli noin sata 50-79 -vuotiasta ja toisessa noin kaksisataa 18-39 -vuotiasta. Ryhmien lääkitykset olivat vertailukelpoisia.

Lääkityksen teho oli molemmissa ryhmissä samankaltainen. Nuorten auttajasolut nousivat hieman enemmän kuin vanhojen, joiden virusmäärä taas laski alle mittausrajan jonkin verran useamman kohdalla.

Yli vuorokauden pituisia lääkkeettömiä jaksoja oli kertynyt nuorten ryhmässä 26 prosentille, vastaava luku vanhempien ryhmässä oli 11 %. Tutkijat arvelevat, että vanhempien hiv-potilaiden hyvät virusmäärätulokset ovat huolellisen lääkkeenoton ansiota.
Www.medscape.com, Journal of American Geriatric Society 2002;50

Proteaasin estäjät häiritsevät miesten seksuaalista kykyä

Proteaasin estäjälääkkeet eli proteaasi-inhibiittorit (PI) näyttävät lisäävän hiv-positiivisten miesten riskiä saada seksuaalisen toimintakyvyn häiriöitä. Epäilyn kohteena on erityisesti ritonaviiri (Norvir).

Seksuaalisen toimintakyvyn häiriöiden on jo kauan arveltu liittyvän PI-lääkkeisiin. Huomio on kuitenkin tähän asti kohdistunut lähinnä rasva-aine- ja insuliinihäiriöihin sekä rasvakudosten muutoksiin.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa oli mukana 254 hiv-positiivista miestä, jotka olivat saaneet PI-lääkettä sisältävää hiv-lääkitystä vuosien 1993 ja 1997 välisenä aikana. Tuona aikana seksuaalisen toimintakyvyn häiriötä oli ilmennyt kaikkiaan 80. Muita kuin PI-lääkkeitä käyttäneihin verrattuna ritonaviiria käyttäneiden riski näytti olevan lähes kolminkertainen. Riski näytti vähenevän järjestyksessä indinaviiri (Crixivan), nelfinaviiri (Viracept), sakinaviiri (Fortovase, Invirase). PI-lääkkeen lisäksi ainoa häiriöihin liittyvä muu tekijä oli masentuneisuus.

Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat aiempia havaintoja ja lisäksi eri proteaasin estäjien vaikutukset ovat erilaisia. Siksi hiv-lääkityksen vaikutuksia niin miesten kuin naistenkin seksuaaliseen toimintakykyyn tulisi tutkia tarkemmin.
Www.medscape.com, Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome 2002;30

Lääkeyhdistelmän ”keventäminen” voi parantaa rasva-arvoja

Proteaasin estäjiin perustuvan lääkeyhdistelmän muuttaminen vain nukleosidianalogeja sisältäväksi voi alentaa veren rasva- ja kolesteroliarvoja.

Sveitsiläisessä kokeessa 172 hiv-positiivista jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä jatkoi yhden tai useamman proteaasin estäjän sisältävällä lääkityksellään. Toinen vaihtoi tällaisen yhdistelmän vain nukleosidianalogeja abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini sisältävään ”kevennettyyn” yhdistelmään. Kaikkien henkilöiden virusmäärä oli alle 50:n mittausrajan eikä heillä havaittu tsidovudiinille resistenttiä viruskantaa.

Kuukausi kokeen aloittamisen jälkeen kokonaan nukleosidianalogeihin siirtyneen ryhmän kolesteroliarvot olivat laskeneet merkittävästi. Vuoden kuluttua tässä ryhmässä kolesteroli pysyi alhaalla, ja myös veren rasva-arvot eli triglyseridit olivat laskeneet merkittävästi.

Tutkijat toteavat, että veren rasva-aineiden alenemisen lisäksi nukleosidianalogilääkitys johti harvempiin lääkityksen keskeytyksiin ja paransi potilaiden huolellisuutta lääkkeiden ottamisessa. Tällaiseen lääkitykseen siirtyminen on kuitenkin mahdollista vain, jos potilas ei ole ollut tsidovudiinilääkityksellä aiemmin, eikä hänellä ole nukleosidianalogeille resistenttejä viruskantoja.
Www.medscape.com, Journal of Infectious Diseases 2002;185

Hiv-positiivisten naisten vakava masennus yleistä

Amerikkalaisessa tutkimuksessa hiv-positiivisista naisista joka viides kärsi vakavasta masennuksesta. Vertailuryhmän naisista vakavaa masennusta poti vain yksi 20:sta.

Hiv-positiivisten naisten masentuneisuuden mittaustulokset olivat yleensäkin korkeammat kuin muilla naisilla. Myös ahdistuneisuus oli voimakkaampaa hiv-positiivisilla, vaikkakaan varsinaista paniikkihäiriötä heillä ei esiintynyt muita useammin.

Philadelphian yliopistossa tehtyyn tutkimukseen osallistui 93 hiv-positiivista ja 62 hiv-negatiivista naista. Ryhmät vastasivat muilta ominaisuuksiltaan toisiaan. Kaikille tehtiin samat lääketieteelliset, psykiatriset, neuro-psykologiset ja immunologiset tutkimukset.

Tutkijoiden mielestä hiv-positiivisten naisten hoitoon tulisi sisältyä masennuksen kartoitus. Lisäksi kannattaisi tutkia, missä määrin masennusta lievittävä ja elämänlaatua parantava masennuslääkitys jarruttaa hiv-infektion etenemistä.
Www.medscape.com, American Journal of Psychiatry 2002;159

Kiinasta hiv-jättiläinen?

YK-lähteet Kiinan pääkaupungissa Beijingissä kertovat hivin räjähdysmäisestä leviämisestä maassa. Elleivät viranomaiset nopeasti ryhdy toimiin ja siirry avoimempaan hiv-politiikkaan, on Kiinassa kohta eniten hiv-tartuntoja maailmassa.

Kiinassa hiv-tartuntojen tilastointi on heikkoa, lähinnä vain sairaalahoidossa tai vankilassa olevat tapaukset rekisteröidään. Hallituksen arvion mukaan tartuntoja on noin 850.000, mutta todellinen tilanne saattaa olla paljon pahempi. Joillain alueilla esimerkiksi huumeidenkäyttäjistä 80% on hiv-positiivisia.

YK-lähteiden mukaan hivin leviämistä suosii tietämättömyys, valtava muuttoliike, köyhyys, laaja prostituutio, seksuaalisen avoimuuden lisääntyminen ja kondomien vähäinen käyttö. Miljoonat kiinalaiset eivät ole kuulleetkaan sanaa aids. Vielä useammat luulevat hivin tarttuvan helpommin hyttysistä tai kättelystä kuin yhteisistä neuloista tai suojaamattomasta seksistä. Kondomien tv-mainonta on kielletty.
Www.thebody.com, www.unfoundation.org/unwire

YK:n raportti Kiinan hiv-tilanteesta PDF-tiedostona: www.unaids.org/whatsnew/newadds/AIDSchina2001update.pdf

Amfetamiini saattaa nopeuttaa hiv-infektiota aivoissa

Uuden tutkimustuloksen mukaan amfetamiini nopeuttaa immuunikatoviruksen lisääntymistä kissan aivosoluissa.

Immuunikatoviruksen vaikutuksia aivoissa voidaan ihmisen ohella tutkia vain käyttämällä kissoja ja apinoita. Ne ovat ainoita eläimiä, joiden aivot hivin kaltainen virus pystyy infektoimaan.

Tutkijat havaitsivat, että kissan immuunikatovirukset (FIV) eivät suoraan tartuttaneet viljelmässä olleita kissan aivosoluja. Vasta virusta sisältävät valkosolut siirsivät tartunnan kissan aivosoluihin. Kun tartutettuun soluviljelmään laitettiin huumekäyttöä vastaava määrä amfetamiinia, nopeutui virusten lisääntyminen kymmenkertaiseksi.

Tutkijat toteavat, että jos sama tapahtuu ihmisaivoissa hivin ja amfetamiinin käytön yhteydessä, olisi erittäin tärkeää saada huumeen käyttäjät luopumaan amfetamiinista. Hiv-infektion aiheuttama dementia tullee yleistymään, kun lääkitys kehittyy ja hiv-positiiviset elävät yhä pitempään.
Http://medlineplus.gov/

Yllä mainitussa tutkimuksessa käytettiin metamfetamiinia, josta käytetään myös nimitystä amfetamiini. Lisää amfetamiinista: www.narconon.fi/amfetamiini.html

Afrikan papit suomivat itseään

Kenian Nairobissa on pidetty 30 Afrikan maan uskonnollisten johtajien kokous, jossa pohdittiin uskontojen roolia taistelussa aidsia vastaan. Papit totesivat monissa puheenvuoroissa, että tarpeeksi ei ole tehty tiedon levittämiseksi, asenteiden muuttamiseksi ja syrjinnän ja pelkojen hävittämiseksi.

"Emme ole tehneet tarpeeksi", "jotkut uskonnolliset johtajat pelkäävät aids-orpoja", "hiv-tartunnan saaneita syyllistetään sen sijaan, että heitä lohdutettaisiin", ovat eräitä lausuntoja. Muun muassa Nigerian arkkipiispan John Onaiyekanin mielestä paras suoja on pidättäytyminen seksistä: "Se, ettei kannata kondomeja, ei ole välinpitämättömyyttä hivin ja aidsin suhteen."
www.thebody.com

Vangit syömälakossa Liettuassa

Noin puolet eli 5360 kaikkiaan 11000:sta Liettuan vangista ryhtyi tiistaina (11.6.) syömälakkoon vaatien parempia oloja ja kunnollista hiv-hoitoa. Tilanne kärjistyi, kun Alytuksen vankilassa 222 vankia oli saanut hiv-tartunnan huumeruiskuista. Vankilan epidemia miltei kaksinkertaisti Liettuan tunnetut hiv-tartunnat, joita väestöltään 3,5-miljoonaisessa maassa nyt on 576.

Liettuan sisäasiainministeriön edustajat neuvottelevat vankien kanssa. Vangit vaativat myös hiv-tartunnan saaneiden vankien vapauttamista, kuten kuolemaan johtavan sairauden kohdalla yleensä tehdään.
Www.thebody.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki