Elokuu 2002

* NordAll 2002 Tuusulassa
* GlaxoSmithKline tulilinjalla
* Viread lisää Videx-pitoisuutta
* Lääkepitoisuuden mittaus parantaa hoitotuloksia
* Kasvuhormonilla lisää auttajasoluja?
* Subutex auttaa vieroituksessa

NordAll 2002 Tuusulassa

Hiv-positiivisten pohjoismainen NordAll-tapaaminen pidettiin hotelli Gustavelundissa Tuusulassa 9.-11.8.2002. NordAll järjestetään vuorovuosin kussakin pohjoismaassa. Suomessa NordAll on aiemmin pidetty 1992 ja 1997. Tämänvuotisen tapaamisen suojelija oli tasavallan presidentti Tarja Halonen.

NordAll 2002 -tapahtumaan osallistui noin 100 hiv-positiivista Skandinaviasta, Suomesta sekä Virosta ja Liettuasta. Kaikkiaan osallistujia oli noin 140, kun mukaan lasketaan luennoitsijat, työryhmien vetäjät ja vapaaehtoistyöntekijät. Esimerkiksi terveys- ja turvallisuuspalveluista vastasivat vapaaehtoistyönä Suomen hiv/aids-sairaanhoitajat ry ja Suojatie ry. Taloudellista tukea saatiin muun muassa lääkeyrityksiltä.

Pohjoismaisten hiv-positiivisten järjestöjen edustajat pitivät yhteiskuntapoliittisen kokouksen torstaina 8.8. ennen itse NordAll-tapahtumaa. Kokouksessa käsiteltiin hiv-positiivisten asemaa ja erityisongelmia kussakin osallistujamaassa.

Perjantain avajaisjuhlassa vieraat kuuntelivat ilolla peruspalveluministeri Eva Biaudet’n juhlapuhetta. Iltaa viettiin hotellin puistossa barbeque-päivällisen, diskon ja Tuusulan Taiteiden yön merkeissä, joka sattui sopivasti samalle illalle.

Lauantain päiväohjelma koostui perinteiseen tapaan niin asiapitoisista kuin rennommistakin tapahtumista, joista kukin saattoi valita itselleen mieluisimmat. Asiantuntijaluentojen aiheita olivat hiv-lääkitys ja rasva-aineenvaihdunta, hiv-lääkityksen kehitys, hiv-lääkkeet ja huumeet , hiv ja huumeiden käyttäjät sekä Barcelonan aids-konferenssi . Työryhmien teemoja olivat shindo, korva-akupunktio, kuntonyrkkeily, vesijumppa, draama, seksuaalisuus ja itsetunto, rebalancing, aromaitsehieronta, salsa sekä rentoutus. Iltapäivän päätti saunominen hotellin uimahallissa.

Lauantain kruunasivat ohjelmallinen juhlaillallinen ja koskettava Punainen nauha -tapahtuma auringon laskiessa. Diskossa yökyöpelit nauttivat ”varietee-showsta”.

Sunnuntaina ohjelmassa oli vielä bussiretki Sibeliuksen Ainolaan. Päättäjäistilaisuudessa suomalaiset isännät luovuttivat NordAll-lipun tanskalaisille, jotka toivottivat vieraat tervetulleiksi ensi vuonna Tanskaan. Lounaan jälkeen oli edessä kotimatka, jonka yhteydessä vierailla oli mahdollisuus tutustua Helsinkiin opastetulla kiertoajelulla.


GlaxoSmithKline tulilinjalla

Ilmaisia hiv-hoitopalveluja USA:ssa ja Afrikassa tarjoava säätiö AIDS Healthcare Foundation (AHF) syyttää maailman suurinta hiv-lääkkeiden valmistajaa GlaxoSmithKlinea (GSK) liian korkeasta hintatasosta.

Aids-kuolleisuutta Afrikassa voitaisiin AHF:n mukaan alentaa huomattavasti, jos vuoden lääkekustannus potilasta kohti olisi noin 500 euroa, eikä 2000 euroa, kuten nyt. AHF:n mukaan GSK:n hintataso on kaksinkertainen muihin valmistajiin verrattuna. Lisäksi GSK:n viimeisimmät suosikkituotteet, Combivir ja Trizivir, ovat vain aiempien lääkkeiden yhdistelmiä, eikä niiden hintaan tulisi liittää kehittämiskustannuksia.

GSK puolustautuu sanomalla, että juuri se oli aloitteentekijä hinnanalennuksissa Afrikassa vuonna 1997. GSK:n mukaan se ei myöskään enää kerää voittoa lääkemyynnistään maailman köyhimpiin maihin.
HIV Treatment Bulletin Vol3 No6 July 2002


Viread lisää Videx-pitoisuutta

Bristol-Myers Squibb (BMS) on lähettänyt lääkäreille tiedotteen, jonka mukaan tenofoviiria sisältävä Vireadin on havaittu nostavan didanosiinin (Videx) pitoisuutta elimistössä noin 40-60%.

Koska didanosiini voi aiheuttaa esimerkiksi hermosto- ja haimavaurioita, on näitä lääkkeitä sisältävää yhdistelmää käyttävien potilaiden tilaa seurattava erittäin tarkasti.
HIV Treatment Bulletin Vol3 No6 July 2002


Lääkepitoisuuden mittaus parantaa hoitotuloksia

USA-laisessa tutkimuksessa havaittiin, että uuden lääkeyhdistelmän lääkkeiden ihanteellinen pitoisuus plasmassa parantaa hoitotulosta potilailla, joiden lääkeyhdistelmä on pettänyt ja vaihdettu uuteen.

Tutkimukset ovat jo aiemmin osoittaneet, että lääkeyhdistelmää vaihdettaessa (aloitettaessakin, jos tartuntalähde on hiv-lääkkeitä käyttävä) kannattaa tutkia, mille lääkkeille vastustuskykyisiä viruksia potilaalla on. Tämä tehdään niin sanotuilla genotyyppisillä virustyyppitesteillä.

Tähän tulokseen niin kutsutussa GART-tutkimuksessa päätyneet tutkijat ovat seuranneet koehenkilöidensä tilannetta jatkossa. Heidän plasmansa lääkepitoisuuksia mitattiin, ja hoitovasteen havaittiin olevan parempi, jos lääkepitoisuudet olivat tarpeeksi korkeat. Tutkijoiden mukaan lääkepitoisuuden mittaamisen merkitystä tulisikin tutkia edelleen erilaisissa potilasryhmissä.
HIV Treatment Bulletin Vol3 No6 July 2002


Kasvuhormonilla lisää auttajasoluja?

USA:ssa on tutkittu kasvuhormonin käyttökelpoisuutta auttajasolujen lisääjänä hiv-positiivisissa.

Viiden koehenkilön ryhmässä kasvuhormoni suurensi osallistujien kateenkorvaa ja lisäsi huomattavasti auttajasolujen määrää. Kateenkorva on sydämen etu- ja yläpuolella sijaitseva imurauhanen.

Kasvuhormonilla on kuitenkin sivuvaikutuksia. Koehenkilöistä kahdelle hoito aiheutti ongelmia. Mahdollisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi diabetes, luuston kivut, raajojen turvotus, poikkeava luunkasvu ja rannekanavaoireyhtymä.

Gladstone-instituutissa Kaliforniassa tutkijat suunnittelevat nyt laajempaa tutkimusta, jossa kasvuhormonia käytettäisiin jaksoittain ja pidemmän aikaa kuin alustavassa tutkimuksessa.
Http://www.thebody.com/cdc/news_updates/16.8.2002


Subutex auttaa vieroituksessa

Ruotsissa on tutkittu buprenorfiinin (Subutex) käyttökelpoisuutta heroiinista vieroittamisessa. Tutkimuksen mukaan psykososiaaliseen hoitoon yhdistetty buprenorfiinihoito toimii paremmin kuin pelkkä psykososiaalinen hoito.

Tukholmassa toteutettu kolmivuotinen tutkimus on toistaiseksi pitkäaikaisin aiheesta tehty tutkimus. Pitkään huumeita käyttäneitä koehenkilöitä oli 40, joista puolet sai muun hoidon ohella Subutexia, puolet sokeriliuosta. Kyseessä oli kaksoissokkotutkimus, joten koehenkilöt ja hoitajat eivät tienneet, kuka sai Subutexia. Jo vuoden kuluttua sokeriliuosta saaneet olivat pudonneet hoidosta ja neljä heistä oli kuollut. Subutexia saaneista 75 prosenttia oli tässä vaiheessa mukana hoidossa ja heidän huumeiden käyttönsä oli vähentynyt.

Tutkimus toteutettiin tukholmalaisella Maria-klinikalla, jolla on oma psykososiaalinen hoitomalli. Siihen sisältyvät asuminen, kuntoutus työhön, terapeutin tapaaminen viikoittain sekä käyttäytymisterapia ryhmissä.
Helsingin Sanomat 23.8.2002

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki