Syyskuu 2002

* HI-virus yhä useammin vastustuskykyinen lääkkeille
* Aidsia viivyttävä geeniyhdistelmä löydetty
* HI-virus lamauttaa suojaavan geenin
* T-20 osoittautui tehokkaaksi TORO-tutkimuksissa
* Virossa vallalla omaperäinen HI-viruskanta
* Tilastotietoa

HI-virus yhä useammin vastustuskykyinen lääkkeille

Kalifornian yliopistossa San Diegossa tehdyn tutkimuksen mukaan vuosina 1999-2000 todetuista tartuntatapauksista 22,7 prosentissa viruskanta oli vastustuskykyinen vähintään yhdelle hiv-lääkkeelle. Vuosina 1995-1998 todetuista tartunnoista osuus oli 8 prosenttia.

Tutkimuksessa oli mukana 377 hiv-positiivista miestä 10 pohjoisamerikkalaisesta kaupungista. Lähes kaikki olivat valkoihoisia miehiä, joiden tartunta oli todennäköisesti saatu seksistä miehen kanssa.

Tutkijoiden aikaisemman kartoituksen mukaan neljällä viidestä hiv-positiivisesta amerikkalaisesta on yhdelle tai useammalle hiv-lääkkeelle resistentti viruskanta. Tutkijoiden mielestä onkin yhä tärkeämpää, että kaikkien uusien hiv-tartunnan saaneiden lääkeresistenssi tutkitaan ennen lääkityksen aloittamista.

Http://alumni.ucsd.edu/headline/su02/080802_hivstudy.html


Aidsia viivyttävä geeniyhdistelmä löydetty

Hiv-infektio etenee aidsiksi hitaammin monilla niistä ihmisistä, joilla kaksi geeniä poikkeaa väestön enemmistön vastaavista geeneistä. Geenien ansiosta puolustusjärjestelmä ilmeisesti tuhoaa hivin tartuttamat solut tavallista tehokkaammin. Toinen geeneistä ohjaa elimistön tappajasolujen pintareseptorin (KIR3DS1) rakenteen muodostumista. Toinen taas määrää kaikkien solujen pinnassa olevan pintareseptorin (HLA-BBw4811e) rakenteen.

Tutkimusryhmän johtaja tri Mary Carrington uskoo, että kun HI-viruksen tartuttamien solujen pinnassa on tietynlainen HLA-pintareseptori ja tappajasolujen pinnassa taas tietynlainen pintareseptori, tuhoavat tappajasolut infektoituneita soluja tavanomaista tehokkaammin. Näin virusten määrä pysyy alhaisena, tosin kokonaan ne eivät katoa. Jompikumpi geenipoikkeamista ei riitä, vaan molempien geenien on oltava tavanomaisesta poikkeavia.

Amerikkalainen tutkimusryhmä analysoi yli 900 hiv-positiivisen henkilön geenejä. Havaittiin, että noin 10 prosentilla valkoihoisista oli tämä geenipoikkeama, afroamerikkalaisilla se oli harvinaisempi. Oli myös tapauksia, joissa molempien geenien poikkeavuuskaan ei ole estänyt hiv-infektiota etenemästä. Siksi Carringtonin mukaan olisikin epäviisasta tutkia vasta tartunnan saaneiden geneettistä rakennetta, koska he tuloksen perusteella silloin tuntisivat itsensä lopullisesti joko "tuomituiksi" tai "suojatuiksi".

Geenilöytö ei ainakaan tässä vaiheessa auta hoitamaan aidsia, mutta hiv-rokotteen kehittämisessä siitä voi olla hyötyä.

Tiede 6/2002, http://www.thebody.com/cdc/news_updates_archive/july26_02/gene_pattern_aids.html


HI-virus lamauttaa suojaavan geenin

Amerikkalaiset ja englantilaiset tutkijat ovat löytäneet geenin, joka suojaa ihmistä hiv-tartunnalta. Geenin nimeksi on annettu CEM15.

HI-virus tekee tämän geenin toimintakyvyttömäksi tuottamalla valkuaisainetta Vif. Jos valkuaisaineen toiminta estetään, pystyy CEM15-geeni pysäyttämään viruksen monistumisen.

Vif-valkuaisaineen merkitys viruksen monistumiselle on tunnettu jo pitemmän aikaa, mutta sen toimintatapaa ei ole tunnettu. Hiv-lääketutkimuksen yhdeksi pääkohteeksi tulevatkin nyt aineet, jotka estävät tämän valkuaisaineen toimintaa.

Http://www.nature.com/nature, HIV Treatment Bulletin vol3 no.7 August-September http://www.i-base.org.uk/publications/bulletins/vol3/htb3-7/


T-20 osoittautui tehokkaaksi TORO-tutkimuksissa

Barcelonan kansainvälisessä aids-konferenssissa esiteltiin lupaavat tulokset TORO-1- ja TORO-2-tutkimuksista, joissa T-20-fuusionestäjää kokeiltiin miltei kaikki nykyiset hiv-lääkkeet läpikäyneisiin potilaisiin. T-20 tunnetaan myös nimellä enfuvirtiidi ja lääkeyhtiöt Roche ja Trimeris ovat rekisteröineet sen nimellä Fuzeon.

Fuusionestäjä (engl. Entry inhibitor) on uusi hiv-lääketyyppi, joka estää HI-virusta kiinnittymästä solun pintaan. Päästäkseen soluun HI-virus tarttuu ensin T-valkosolun pinnassa olevaan CD4-molekyyliin. Tämän onnistuttua virus kiinnittyy vielä toiseenkin vastaanottajamolekyyliin eli reseptoriin, minkä jälkeen viruksella on vapaa pääsy solun sisään.

Fuusionestäjät siis ehkäisevät viruksen kiinnittymistä näihin solun pinnassa oleviin molekyyleihin. T-20 tekee tämän kiinnittymällä HI-viruksen pinnassa olevaan glykoproteiini gp41:een, jota virus tarvitsee tarttuakseen em. Kahteen reseptoriin solun pinnassa. Tähänastiset lääkkeet toimivat vasta solun sisällä yrittämällä häiritä viruksen perimän siirtymistä solun perimäainekseen.

TORO-1 toteutettiin Brasiliassa ja Pohjois-Amerikassa, TORO-2 Alankomaissa, Australiassa, Belgiassa, Englannissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissä. Mukana oli yhteensä noin tuhat koehenkilöä, jotka olivat jo käyttäneet kaikentyyppisiä hiv-lääkkeitä ja vaihtoehdot olivat vähissä. Koehenkilöille suunniteltiin yhdistelmä jäljellä olevista lääkkeistä ja T-20:stä.

Koehenkilöiden virusmäärä laski keskimäärin miltei kymmenesosaan, ja lähes 20 prosentilla koehenkilöistä virusmäärä laski alle mittausrajan.

T-20:n huonoja puolia ovat sen annostelutapa ja hinta. Lääke otetaan injektiona kahdesti vuorokaudessa. TORO-kokeissa noin 3 % koehenkilöistä joutui keskeyttämään lääkityksensä pistoskohdassa ilmenneiden reaktioiden takia. Käyttökokeissa on tosin huomattu, että T-20 voidaan injektoida vatsanpeitteen lisäksi myös reisiin ja käsivarsiin, mikä mahdollistaa pistoskohtien "lepuuttamisen". T-20:n hinnan arvellaan kipuavan noin 15.000 euron paikkeille vuodessa, joten se tulisi olemaan kallein hiv-lääke markkinoilla.

Http://www.veritasmedicine.com 30.8.2002, HIV Treatment Bulletin vol3 no.7 August-September http://www.i-base.org.uk/publications/bulletins/vol3/htb3-7/, http://www.rocheusa.com/newsroom/ 9.9.2002


Virossa vallalla omaperäinen HI-viruskanta

Viron hiv-kanta on todettu erilaiseksi kuin esimerkiksi Suomessa ja läntisessä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa, joissa enemmistö tartunnoista on B-tyypin HI-virusta.

Asia huomattiin, kun suomalainen Fit Biotech -yhtiö suunnitteli rokotekokeilun aloittamista muun muassa virolaisilla hiv-tartunnan saaneilla. Koska G-virustyyppi on harvinainen Euroopassa, ei Virossa testatulla rokotteella olisi menekkiä muualla.

Itäisen Euroopan tyypillisin HI-virus on A-tyyppiä, ja se oli aiemmin yleisin Virossakin. Narvan seudulta vuonna 2000 nopeasti leviämään lähtenyt viruskanta on nyt todettu G-tyyppiseksi, jota esiintyy enimmäkseen Keski-Afrikassa. Todennäköisesti virus on levinnyt Venäjältä Narvan kautta.

Vuoteen 1999 asti maassa todettiin korkeintaan 12 tartuntaa vuodessa. Vuonna 2000 tartuntamäärä oli jo 390, seuraavana vuonna löytyi 1474 tartuntaa ja kuluvan vuoden aikana on syyskuuhun mennessä todettu 660. Tilastoitujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 2616.

Suurin osa Viron tartunnoista on todettu ruiskuhuumeita käyttävillä nuorilla, jotka rahoittavat huumeensa prostituutiolla. Eniten hiv-tartuntoja on Tallinnassa, Narvassa ja Kohtlajärvellä.

Helsingin Sanomat 18.9.2002


Tilastotietoa

* 40 miljoonalla ihmisellä on hiv
* 94 % hiv-tartunnan saaneista elää kehitysmaissa
* 3 miljoonaa ihmistä kuoli aidsiin vuonna 2001
* 1,7 miljoonaa ihmistä kuoli tuberkuloosiin vuonna 2001
* 1 miljoona ihmistä kuoli malariaan vuonna 2001
* hiv-tartunta on löytynyt miltei jokaisesta maailman maasta
* seitsemässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa hiv-tartunnan saaneiden osuus aikuisväestöstä on yli 20 %
* näistä maista neljässä joka kolmannella aikuisella on hiv
* vuoteen 2020 mennessä yli 25 % joidenkin maiden työvoimasta saattaa olla menehtynyt aidsiin
* Keniassa neljästä poliisikuolemasta kolmessa kuolinsyy on aids
* vuoden 2001 loppuun mennessä 13,4 miljoonaa lasta oli menettänyt toisen tai molemmat vanhempansa aidsin takia
* vuoteen 2010 mennessä lukema on 25 miljoonaa
* miltei puolet kaikista uusista hiv-tartunnoista todetaan 15-24-vuotiailla
* vuonna 2001 sai hiv-tartunnan yli 2 miljoonaa nuorta
* joka vuosi syntyy 750.000 vauvaa, joilla on hiv
* 28 miljoonalla afrikkalaisella on hiv
* vain 30.000 afrikkalaista saa hiv-lääkehoitoa
* 230.000 kehitysmaissa asuvaa ihmistä saa hiv-lääkehoitoa
* heistä puolet elää Brasiliassa
* alle 1 % kehitysmaissa elävistä hiv-tartunnan saaneista tai aidsia sairastavista saa hiv-lääkehoitoa
* Venäjällä ruiskuhuumeita käyttävien 10-19-vuotiaiden nuorten rekisteröidyt hiv-tartunnat ovat nousseet kahdessa vuodessa 300:sta 10.000:een

HIV Treatment Bulletin vol3 no.7 August-September http://www.i-base.org.uk/publications/bulletins/vol3/htb3-7/, WHO, UNAIDS

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki