Lokakuu 2002

* Tenofoviirilla (Viread) vähemmän haittoja kuin stavudiinilla (Zerit)
* Aidsilta suojaavat valkuaisaineet tunnistettu
* Hiv majailee rasvasoluissa?

Tenofoviirilla (Viread) vähemmän haittoja kuin stavudiinilla (Zerit)

Uusimpiin hiv-lääkkeisiin kuuluva tenofoviiri (Viread) aiheuttaa huomattavasti vähemmän veren rasva-arvojen kohoamista, mitokondriovaurioita, neuropatiaa ja lipodystrofiaa kuin stavudiini (d4T, Zerit). Tenofoviiri kuuluu NNRTI-ryhmän lääkkeisiin ja sitä otetaan yksi tabletti kerran vuorokaudessa ruuan kanssa.

Barcelonan aids-konferenssissa heinäkuussa esiteltiin alustavia tuloksia tutkimuksesta, jossa verrataan kahta lääkeyhdistelmää. Kaksoissokkotutkimuksessa on 600 koehenkilöä. Puolet heistä saa yhdistelmää, joka koostuu lamivudiinista (Epivir), efavirentsista (Stocrin) ja stavudiinista, toisessa ryhmässä stavudiini on korvattu tenofoviirilla. Molempien yhdistelmien teho näyttää olevan yhtä hyvä.

Viimeisimmissä välituloksissa näkyy myös tenofoviirin ylivoima edellä mainittujen haittavaikutuksien vähäisyydessä. Koe on sokkotutkimus, ja osallistujat eivät tiedä, mikä heidän yhdistelmänsä on. Kokeen on määrä jatkua vielä kolme vuotta. Ongelmana on nyt, saavatko stavudiinia sisältävää yhdistelmää käyttävät potilaat kokeen aikana kohtuuttomasti haittavaikutuksia.
Http://www.thebody.com


Aidsilta suojaavat valkuaisaineet tunnistettu

Joillain ihmisillä, 1-2 prosentilla hiv-tartunnan saaneista, infektio ei kehity aidsiksi pitkiinkään aikoihin. Nyt tutkijat ovat tunnistaneet heistä valkuaisaineita, jotka jarruttavat HI-viruksen monistumista.

Jo vuodesta 1986 asti on tiedetty, että tällaisten ihmisten CD8- eli tappajasolut tuottavat aineita, jotka estävät virusten lisääntymistä. Aineita ja niiden muodostamaa yhdistettä ei pystytty tunnistamaan, mutta sille annettiin nimi CAF (CD8 antiviral factor).

Uusimpien valkuaisaineita tunnistavien laitteiden avulla tutkijat ovat nyt tunnistaneet tämän yhdisteen osaset. Ne ovat vasta-aineet alfa-1, alfa-2 ja alfa-3, jotka toimivat myös herpes- ja flunssaviruksia vastaan. Koeputkessa nämä vasta-aineet rajoittavat HI-viruksen lisääntymistä 50-60 prosentilla. Synteettisesti valmistettuina niiden teho on 10-20 kertaa heikompi. Tutkijat huomasivat, että alfa-vasta-aineet eivät hyökkää HI-viruksen kuoreen, kuten ne tekevät herpes- ja flunssaviruksille. Vasta-ainemolekyylit ovat isoja, joten niiden käyttö saattaa osoittautua hankalaksi.

Newyorkilaisen tutkimusryhmän johtaja Linqi Zhang sanoo, että alfa-vasta-aineiden toimintatavan ymmärtäminen voi auttaa kehittämään uusia hiv-infektion hoitomenetelmiä.
Http://www.thebodypro.com


Hiv majailee rasvasoluissa?

Ranskalaisten tutkijoiden mukaan HI-virus hakeutuu valkosolujen lisäksi myös rasvasoluihin. Tämä ehkä selittää, miksi voimakaskaan lääkitys ei pysty kokonaan hävittämään hiviä elimistöstä. Myös rasvakudoksen väheneminen voi johtua samasta ilmiöstä.

Asia huomattiin sattumalta, kun erikoislääkäri France Pietri-Rouxel siirsi rasvakudosta hiv-potilaiden vatsasta heidän poskiinsa korjaamaan lipodystrofiasta johtuvia kasvomuutoksia. Tutkija Jacques Leibowich pyysi näytteitä rasvakudoksista omaa tutkimustaan varten ja löysi niistä yllätyksekseen HI-viruksen perimäainesta.

Hiv suosii puolustusjärjestelmän CD4-tyyppisiä T-soluja, jotka puolustavat elimistöä virustartuntoja vastaan. HI-virus kiinnittyy T-solujen pinnassa oleviin CD4- ja CCR5-reseptoreihin. Näin se pääsee työntämään perimäaineksensa soluun, joka sitten tuottaa uusia kopioita viruksesta. Myös rasvasoluissa on CCR5-reseptoreja, ja näyttääkin siltä, että niiden avulla hiv pääsee myös rasvasoluihin.

Pietri-Rouxelin käsittelemillä seitsemällä potilaalla oli kaikilla rasvasoluissa hiviä. He kaikki olivat hiv-lääkityksellä, joka oli laskenut hiv-pitoisuuden veressä mittausrajan alle. Jos hiv-tartunnan saaneen kaikissa rasvasoluissa on hiviä, on sillä ikävät seuraukset Leibowichin mukaan. "Ihmisellä on noin kilon verran valkosoluja, mutta itseni kaltaisella ihmisellä on 15 kiloa rasvaa. Rasvasolut saattavat siis olla se tärkein hiv-lähde." Jatkossa tutkijat aikovat etsiä hiviä muiden hiv-potilaiden rasvasoluista, varsinkin sellaisten potilaiden, joilla ei ole lipodystrofiaa.
Http://www.thebodypro.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki