Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi hivin estolääkityksen suositukset tänään

Suomessa todetaan vuosittain noin 170 uutta hiv-tartuntaa. Määrän vähentäminen vaatii tartuntoja ehkäisevien menetelmien monipuolista käyttöä. Uusin keino ehkäistä tartuntoja, on hiv-altistusta edeltävä lääkehoito, eli niin sanottu prep. Oikein toteutettuna se on turvallinen ja kustannuksia säästävä tapa ehkäistä hiv-tartuntoja henkilöillä, joilla on suuri riski saada tartunta. Koska prep-lääkitys ei suojaa muilta seksi- tai veriteitse tarttuvilta taudeilta, on kondomin ja puhtaiden pistovälineiden käyttö aina tärkeää.
 
Prep-hoidon teho on osoitettu useissa tutkimuksissa. Hoidon teho riippuu käyttäjän sitoutumisesta lääkehoitoon. Tutkimuksissa henkilöillä, jotka olivat käyttäneet prep-lääkitystä ohjeiden mukaisesti, ei ole todettu hiv-tartuntoja. Prepin käytön on todettu vähentäneen uusien tartuntojen määrää.

 

Hoitopäätös tehdään yksilöllisesti

Lääkäri arvioi yksilöllisesti henkilön prep-hoidon tarpeen. Hoitoa harkittaessa selvitetään aina myös muut vaihtoehdot hiv-tartunnan ehkäisyyn joko prepin rinnalle tai sijaan. Prep-hoidossa olevalta edellytetään lääkkeen turvallisuuden ja hiv- ja seksitautien säännölliseen seurantaan osallistumista.

Hoitoa tarjoavalla taholla tulee olla hyvä tietämys hiv-infektiosta, seksitaudeista ja -käyttäytymisestä. Hoidon oikein kohdistuminen ja siihen yhdenvertainen pääsy toteutuisivat parhaiten julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi seuranta ja vaikuttavuuden arviointi olisi helpoiten toteutettavissa.

Vähentää tartuntoja ja kustannuksia

Prep-hoito säästää kustannuksia, kuse se on oikein kohdistettu. Prep-hoidon on arveltu kestävän useimmiten vain joitain vuosia, ja se on merkittävästi edullisempaa kuin hiv-tartunnan saaneen loppuelämän jatkuva lääkehoito.

”Prep-hoito on myös tehokas keino saada terveydenhuollon piiriin henkilöitä, joilla on iso riski saada tartuntoja, mutta joita ei muuten tavoiteta. Näin voidaan löytää diagnosoimattomia hiv- ja muita seksitautitartuntoja. Kun tartunnat hoidetaan, estetään niiden leviäminen eteenpäin. Lisäksi voidaan tarjota apua esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmiin, jotka voivat olla riskikäyttäytymisen taustalla ”, THL:n erikoistutkija Kirsi Liitsola sanoo.

Prep-hoito on käytössä jo lähes kaikkialla Länsi-Euroopassa. THL:n johtama kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmä on laatinut kansallisen prep-hoitoa koskevan suosituksen. Yhtenäisten käytäntöjen avulla varmistetaan, että prep-hoito kohdentuu oikein ja sen käyttöön sisältyy asianmukainen seuranta.