Miksi chemsexiä?

Motiivit chemsexille ovat moninaiset, mutta melko yleisesti tavoitellaan nautinnon lisäämistä, estojen vähenemistä, aistien terävöitymistä sekä kiinnostavia kokemuksia. Paikoin chemsexin otaksutaan aiheutuvan osaltaan myös ns. vähemmistöstressistä, mutta sangen moni kyseenalaistaa tällaisen tulkinnan.  

 

Positiiviset myös haluaa osaltaan kitkeä seksuaalivähemmistöihin ja huumeiden käyttöön liittyviä stigmoja, minkä vuoksi lähestymme chemsexiäkin enemmän siitä näkökulmasta, mitä ihmiset tavoittelevat sekä miten mahdollisia riskejä voitaisiin vähentää. Toki myös herättelemme pohtimaan, onko ihminen itse tyytyväinen ihmissuhteisiinsa ja seksielämäänsä sekä aiheuttaako käyttö haittoja itselle tai muille. 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki