mefedroni

  • Chemsex on huume- ja seksikulttuuri, jonka katsotaan yleisesti kytkeytyvän erityisesti miesten väliseen seksiin. Ilmiö on maailmalla tuttu erityisesti suurkaupungeissa, mutta SeksiPertti-kyselyn (2017) pohjalta saatiin viitteitächemsexistä myös Suomessa.

     

    Alusta asti ehkäpä yleisinChemsex-hankkeelle osoitettu kysymys on, miksi keskitytään vain miehiin, kun muillakin sukupuolilla ilmenee vastaavaa käytöstä. Huomio on totta ja osoittaa tarpeen myös muiden sukupuolten huomioimisen tärkeyden jatkossa.Chemsex-termi on kuitenkin kansainvälisesti melko vakiintuneesti kytketty nimenomaan miesten väliseen seksiin. Kyse myös on selvästi omasta alakulttuuristaan, jossa on ilmennyt tarvetta kohdennetulle haittoja vähentävälle neuvonnalle. 

     

    Esim. Isossa-Britanniassachemsex on määritelty täsmällisesti jopa käytettyjen aineiden tarkkuudella, joiksi on listattu piristeet metamfetamiini jamefedroni sekä keskushermostoa lamaavat GHB (“gamma”) tai GBL (“lakka”). Suomessa tällainen määrittely ei ole mielekäs, sillä mm.mefedronin käyttö on täällä lähes olematonta. Toisaalta on viitteitä, että vaikkapaMDMA:n (“ekstaasi”) ja ketamiinin käyttöä ilmenee jonkin verranchemsexissä. Mainitsemisen arvoisia ovat myös hengitettävät alkyylinitriitit (“poppers”), vaikka ne eivät lain mukaan olekaan huumausaineita.Poppersit rentouttavat mm. peräaukon sulkijalihasta, minkä vuoksi on ymmärrettävää, että niitä käytetään erityisen paljon miesten välisessä seksissä. 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki