Hivistä

Mitä ovat hiv ja aids?

HIV on lyhenne englanninkielisistä sanoista Human Immunodeficiency Virus eli ihmisen immuunipuutosvirus.

Hiv-positiivisella tarkoitetaan hiv-tartunnan saanutta henkilöä, jonka verestä löytyy infektion merkkinä hiv-vasta-aineita.

Hi-virus aiheuttaa pysyvän infektion, jonka seurauksena elimistön puolustusjärjestelmään syntyy vaurioita. Hiv-infektion eteneminen on hyvin yksilöllistä. Keskimäärin aids-vaiheeseen eteneminen kestää ilman hoitoa 10 vuotta. AIDS on lyhenne englanninkielisistä sanoista Acquired Immune Deficiency Syndrome eli hankittu immuunipuutosoireyhtymä. ‘Hankittu’ on tässä vastakohtana synnynnäiselle tai tapaturmaiselle. Aids-vaiheesta on kysymys, kun hiv-positiivisella on vähintään yksi tietyistä oheis- eli liitännäistaudeista. Aids-vaiheessa ihmisen puolustusjärjestelmä on saanut jo merkittäviä vaurioita ja vastustuskyky tauteja kohtaan on alentunut huomattavasti.

Kun diagnoosi tehdään ajoissa ja lääkitys aloitetaan ajoissa, taudin eteneminen saadaan pysäytettyä eikä hiv myöskään tartu missään olosuhteissa lääkityksen toimiessa.

Aids-vaiheen kesto, potilaan vointi ja oireet vaihtelevat suuresti. Monet ovat aids-vaiheessakin täysin työkykyisiä.

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki