Syyskuu 2006

* Läpimurto?
* Pohjolan hiv-positiivisten elämänlaatua tutkitaan
* Kaletra muuttuu
* Toronton aids-kokouksen osallistujia turvapaikanhakijoina
* USA: hiv-positiivisilla 18-kertainen MRSA-riski
* Sydänleikkaukset onnistuvat hiv-positiivisilla
* Tupakka haitallista kaikissa muodoissaan
* Geenitekniikalla syöpää vastaan

Läpimurto?

Pohjoisamerikkalainen tutkijaryhmä kertoo läpimurrosta hivin vastaisessa taistelussa. Tutkijat ovat osoittaneet häiriön puolustusjärjestelmän reaktiossa hi-virusta vastaan. Kyseessä on valkuaisaine PD-1 puolustussolujen pinnalla. Tutkijoiden mukaan löytö mahdollistaa uusien hoitomenetelmien kehittämisen.

PD-1 tunnetaan myös nimellä "ohjelmoidun kuoleman reseptori" (programmed death-1 receptor). Sen löysi 1992 japanilainen tutkija Tasuku Honjo Kyoton yliopistosta. Hän osoitti, että PD-1 rauhoittaa pitkäaikaisen infektion aikana puolustusjärjestelmää, jottei tämä hyökkäisi terveitä soluja ja kudoksia vastaan.

Hiv-infektion yhteydessä ylivilkasta puolustusjärjestelmää tavataan pitää haitallisena, Mutta joidenkin tutkijoiden mielestä T-solujen toimintaa rauhoittavat mekanismit saattavat itse asiassa estää puolustusjärjestelmää hoitamasta tehtäväänsä – virusta vastaan taistelemista.

Bostonissa, Montrealissa ja Bethesdassa työskentelevien tutkijoiden ryhmä on havainnut merkkejä, joiden mukaan PD-1 saattaa hillitä puolustusjärjestelmää liikaa. Tämän estäminen voisi antaa lisäpotkua T-soluille.

Bostonilaistutkijat Harvardin yliopistossa keräsivät verinäytteitä 71 hiv-positiiviselta, jotka eivät vielä olleet hiv-lääkityksellä. Näytteitä verrattiin lääkityksellä olevilta otettuihin verinäytteisiin. Erityisesti tutkittiin T8- eli CD8-soluja, jotka ovat ohjelmoituneet metsästämään hivin tartuttamia puolustussoluja. Ilman lääkitystä olevien hiv-positiivisten CD8-solujen pinnalla oli runsaasti toimivaa PD-1-valkuaisainetta. Mitä enemmän PD-1:tä, sitä rauhallisempia solut olivat. Lääkehoidossa olevien henkilöiden solujen pinnalla oli vähemmän PD-1:tä, ja solut olivat aktiivisempia.

Montrealin yliopiston tutkijat taas kertoivat, että PD-1-valkuaisen toiminnan estäminen viruksilla tartutetuissa hiirissä aiheuttaa, että "ylivilkkaat" CD8-solut lisääntyvät, jatkavat taistelua ja alentavat virusmäärää.

Montrealilaistutkijat vahvistivat harvardilastulokset osoittamalla, että PD-1:tä esiintyy hi-viruksiin erikoistuneiden CD8-solujen pinnalla. Tällä oli yhteys korkeisiin virusmääriin ja heikentyneeseen solutoimintaan. Tämä ryhmä tutki myös sytomegaloviruksiin (CMV) erikoistuneita CD8-soluja. Kohtalaisestikin vaurioitunut puolustusjärjestelmä pystyy miltei aina pitämään CMV-infektion kurissa. Näiden CD8-solujen pinnalla ei ollut erityistä PD-1-toimintaa, mikä osaltaan tukee arveluja PD-1-valkuaisen yhteydestä heikkoon puolustusreaktioon hivin yhteydessä.

Montrealin ryhmä myös osoitti, että PD-1:n toimeliaisuuden estäminen auttoi hiviin erikoistuneiden CD8-solujen eloonjäämistä, lisääntymistä ja kykyä tuottaa molekyylejä, joiden avulla ne tuhoavat hiv-tartunnan saaneita soluja. Ryhmä näki erittäin tärkeänä sen havainnon, että PD-1-valkuaiseen vaikuttamalla he onnistuivat estämään hi-virusta tekemästä puolustussoluja toimintakyvyttömiksi.

Kolmas työryhmä Bethesdan tutkimuskeskuksesta menee pidemmälle ja esittää, että PD-1 itse asiassa aiheuttaa hiviin erikoistuneiden CD8-solujen kuoleman.

Montrealilaisryhmän johtava tutkija Sékaly näkee sinänsä harvinaisen useamman tutkijaryhmän yhteistoiminnan erittäin hedelmällisenä. "Tähän asti virus on ollut oikeastaan voittamaton. Yhdistämällä voimat löysimme puuttuvan lenkin, jonka avulla saatamme pystyä kukistamaan viruksen", hän toteaa.

Tutkijat hakevat yhteistyökumppaneita tutkimustulosten soveltamiseksi kehitettäessä PD-1:een kohdistuvia hoitomuotoja. Mielessä on esimerkiksi tähän valkuaisaineeseen vaikuttavien synteettisten vasta-aineiden luominen. Lääkekokeet saattavat alkaa jopa ensi vuonna.
Aidsmeds.com


Pohjolan hiv-positiivisten elämänlaatua tutkitaan

Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa on käynnistynyt hiv-positiivisille suunnattu elämänlaatututkimus. Tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva siitä, millaisena hiv-positiiviset kokevat elämänsä.

Tanskassa toteutetaan laajempi tutkimus. Sen ja aiemman norjalaisen tutkimuksen tuloksia tullaan vertaamaan tässä kyselyssä saataviin tuloksiin. Kyselyssä tiedot kerätään lomakkeella, jonka voi täyttää nimettömänä joko paperilla tai internetissä. Sekä paperi- että internetlomakkeesta on versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutkimuksen toteuttaa NordPol, hiv-positiivisten vertaisapujärjestöjen pohjoismainen yhteenliittymä. Kyselystä saa lisätietoja Positiiviset ry:stä. Myös paperilomakkeen palautuskuorineen voi tilata sieltä puhelinnumerosta (09) 692 5441 tai sähköpostitse osoitteesta toimisto(at)positiiviset.fi. Internet-lomakkeeseen on linkki osoitteessa positiiviset.fi (HIV – Quality of life survey).
Positiiviset.fi


Kaletra muuttuu

Abbott-yhtiön uusille Kaletra-tableteille on myönnetty myyntilupa 27.7.2006. Nykyiset oranssit kapselit korvataan vähitellen tällä uudella kellertävällä tabletilla.

Tabletit sisältävät lopinaviiria 200 mg ja ritonaviiria 50 mg. Poistuvat kapselit sisältävät näitä aineita 133 ja 33 mg. Vanhat Kaletra-kapselit korvataan uusilla Kaletra-tableteilla kuuden kuukauden kuluessa. Lopullinen siirtyminen uuden tablettimuotoisen valmisteen käyttöön tapahtuu 1.3.2007 mennessä.

Siirtymävaiheen aikana markkinoilla on samanaikaisesti sekä vanhoja että uusia Kaletra-lääkkeitä. On siis olemassa sekaannusten riski, joka voi johtaa lääkkeen yliannostukseen. Tästä tiedotetaan niin potilaille kuin hoitohenkilökunnalle. Annosteluvirheiden ehkäisemiseksi Kaletra-tabletteja ja Kaletra-kapseleita ei saa käyttää yhtä aikaa.

Vanhojen Kaletra-kapselien ja uusien Kaletra-tablettien välillä on useita merkittäviä eroja:

* Uuden Kaletra-tabletin tavanomainen vuorokausiannos on kaksi tablettia kahdesti vuorokaudessa (vanhoilla kapseleilla kolme kapselia kahdesti vuorokaudessa).
* Uudet Kaletra-tabletit voidaan ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.
* Uudet Kaletra-tabletit säilyvät huoneenlämmössä, eikä niitä tarvitse säilyttää jääkaapissa.

Nykyisen Kaletra-kapselin kanssa jotkut käyttävät efavirentsia (Stocrin), nevirapiinia (Viramune), amprenaviiria (Agenerase) tai nelfinaviiria (Viracept). Näiden kanssa on ollut ohjeena neljä Kaletra-kapselia kahdesti vuorokaudessa. Uusien Kaletra-tablettien kanssa ei suositella näiden lääkkeiden samanaikaista käyttöä. Jos samanaikainen käyttö katsotaan hoidon kannalta tarpeelliseksi, voidaan harkita Kaletra-tablettien annostuksen suurentamista kahdesta tabletista kolmeen tablettiin kahdesti vuorokaudessa, mutta turvallisuutta on seurattava tarkasti.

JOS OLET KALETRA-LÄÄKITYKSELLÄ TAI HARKITSET SEN ALOITTAMISTA, KYSY TARKAT OHJEET LÄÄKKEEN ANNOSTUKSESTA LÄÄKÄRILTÄSI.
Abbott Oy


Toronton aids-kokouksen osallistujia turvapaikanhakijoina

Kanadan maahanmuuttoviranomaisten mukaan noin 150 henkilöä elokuiseen aids-konferenssiin osallistuneista 24 000 kokousedustajasta on hakenut turvapaikkaa Kanadasta.

Viranomaiset eivät halua kertoa turvapaikanhakijoiden taustoista, mutta joukossa arvellaan olevan paljon hiv-positiivisia naisia Etelä-Afrikasta sekä osallistujia Ugandasta, Eritreasta, Zimbabwesta ja El Salvadorista. He asuvat torontolaisissa hostelleissa ja pakolaiskeskuksissa odottaen turvapaikkahaastatteluja ja noin vuoden kestävää hakemuksen käsittelyä.

Yksi turvapaikan hakijoista on Eritreasta tullut aids-aktivisti, joka pakeni häntä paimentaneiden eritrealaisten viranomaisten käsistä Toronton lentokentällä. Amanuel Tesfamichael on maansa 6000-jäsenisen hiv-positiivisten järjestön perustaja. Hän oli saanut vain 10 päivän matkaluvan sillä ehdolla, että hänen passinsa on ”matkanjohtajien” hallussa. Saatuaan näiltä pikku hetkeksi passin tarkastusta varten hän pakeni lentokentältä ennalta sovittujen auttajien autossa.

Kanadaan jääneet kokousedustajat ovat kotimaissaan yhteiskunnan hylkiöitä, ja saavat vähän jos ollenkaan hoitoa ja lääkkeitä. Joitain ovat syrjineet lääkärit, jotka eivät halua hoitaa heitä, kertoo eräs pakolaiskeskuksen työntekijä.
Www.torontosun.com


USA: hiv-positiivisilla 18-kertainen MRSA-riski

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin elinympäristöstä saatujen MRSA-tartuntojen lisääntyneen voimakkaasti hiv-positiivisilla viimeisten parin vuoden aikana.

MRSA- eli moniresistentit stafylokokkibakteeritartunnat ovat laajeneva ongelma länsimaissa. Bakteereista kehittyy lääkkeille vastustuskykyisiä kantoja antibioottien runsaan käytön vuoksi. Staphylococcus aureus -bakteeri aiheuttaa pehmytkudoksissa paiseita, ajoksia ja haavainfektioita, jotka voivat laajeta esimerkiksi kudoksia tappavaksi tulehdukseksi, niin sanotuksi nekrotisoivaksi faskiitiksi (”lihansyöjäbakteeri”). Jos stafylokokki on moniresistentti, siihen ei tehoa tavanomainen antibioottilääkitys.

Toronton aids-konferenssissa esiteltiin San Diegossa sijaitsevalla suurella hiv-klinikalla tehty tutkimus elinympäristöstä saatujen MRSA-tartuntojen esiintyvyydestä vuosien 1993 ja 2005 välisenä aikana. Klinikalla hoidetaan paljon sotilashenkilökuntaa. MRSA-infektio katsotaan elinympäristöstä eikä sairaalasta saaduksi, jos infektion saanut henkilö ei ole ollut sairaalahoidossa viimeisen vuoden aikana.

Tutkittuna ajanjaksona vastaanoton 425 hiv-positiivisesta potilaasta 25 (5,9 prosenttia) sai elinympäristöperäisen MRSA-infektion. Kaikki tapaukset ovat vuodelta 2003 tai sen jälkeen. Tapaukset ovat lisääntyneet tänä aikana 17-kertaisesti. Vuonna 2005 esiintyvyys oli hiv-positiivisten parissa 40 tapausta 1000 henkilövuotta kohti. Hiv-negatiivisen väestön keskuudessa vastaava luku oli 2,3. Tämä tarkoittaa, että muuhun väestöön verrattuna hiv-positiivisilla oli elinympäristöperäisiä MRSA-infektioita 18-kertainen määrä.

Hiv-positiivisten MRSA-infektiot olivat pehmytkudoksessa, usein kivespussien ja pakaroiden seudulla. Sairaalahoitoa heistä tarvitsi 16 prosenttia, ja 67 prosentilla löytyi stafylokokki sierainnäytteestä. MRSA-infektio uusiutui 16 prosentilla asianmukaisesta antibioottihoidosta huolimatta.

Yli puolet (56 prosenttia) hiv-positiivisten MRSA-tapauksista tavattiin potilailla, jotka olivat hiv-yhdistelmälääkityksellä, mutta kukaan heistä ei käyttänyt PCP-keuhkokuumeen estohoitona annettavaa trimetopriimi-sulfa-lääkitystä (Bactrim, Cotrim).

Tapauksien taustatekijöitä eriteltäessä havaittiin, että MRSA-tapauksia ennustivat parhaiten aiemmin sairastettu kuppa eli syfilis sekä viimeisen vuoden aikana saatu beeta-laktaami-tyypin antibioottilääkitys (penisilliini ym.).

Tutkimuksessa mukana olleilta ei kyselty seksielämästä tai huumeiden käytöstä, koska haluttiin välttää mahdollisia kolhuja sotilashenkilökunnan maineelle.
Www.hivandhepatitis.com


Sydänleikkaukset onnistuvat hiv-positiivisilla

Newyorkilaisen kartoituksen mukaan hiv-positiiviset potilaan selviävät sydänleikkauksesta yhtä hyvin kuin hiv-negatiivisetkin. Vain edennyt hiv-infektio ja matala auttajasolutaso lisäävät riskejä.

Tutkijat kävivät läpi 4952 avosydänleikkausta vuosina 1998–2004. Yleisimmät leikkauksen syyt olivat sydämen sisäkalvo- tai kammiotulehdus (56 %) ja sepelvaltimotulehdus (28 %). Hiv-positiivisia leikkauspotilaita oli 25. Heistä 13 oli hiv-lääkityksellä leikkausajankohtana. Leikatuista hiv-positiivisista 40 prosentilla auttajasolutaso oli yli 500, 44 prosentilla 200–499 ja 16 prosentilla alle 200.

Vain yksi näistä potilaista kuoli sairaalahoidon aikana. Muista 24 potilaasta oli neljän vuoden jälkeen elossa 87,5 prosenttia. Tämä luku on sama kuin hiv-negatiivisilla leikatuilla. Neljän vuoden jakson aikana kuoli siis kolme henkilöä, ja heistä kahdella auttajasolutaso oli alle 500.

Leikkaukseen liittyviä lisätauteja, kuten runsasta verenvuotoa, infektioita ja munuaisten toimintahäiriöitä, ilmeni vain niillä potilailla, joilla oli alhaisen auttajasolutason, munuaisvian tai maksasairauden tai C-hepatiitin kaltaisia riskitekijöitä.

Tutkimuksen tekijöiden näkemys on, että hyvät leikkaustulokset ovat parantuneen hiv-hoidon ja parempien sydänleikkausmenetelmien ansiota.
Www.hivandhepatitis.com


Tupakka haitallista kaikissa muodoissaan

Suuren kanadalaistutkimuksen mukaan kaikenlainen tupakan käyttö ja sen savulle altistuminen lisäävät sydänkohtauksen riskiä. Suurkuluttajilla riski on kolminkertainen.

Interheart-tutkimuksessa kerättiin tietoja 27 000 ihmisen terveydestä 52 maasta. Tulosten mukaan paljon tupakoivien sydänkohtausriski on kolminkertainen verrattuna ihmisiin, jotka eivät koskaan ole polttaneet. Jo 8 tupakkaa päivässä tai purutupakan käyttö riittävät kaksinkertaistamaan riskin.

Tutkimuksessa oli mukana kaikentyyppisiä tupakkatuotteita, mukaan lukien esimerkiksi Intiassa tavalliset bidi-sätkät ja Lähi-idän vesipiiput.

Tupakan käytön lopettamisen havaittiin pienentävän sydänkohtauksen riskiä. Tämä riski vähenee sitä nopeammin, mitä vähäisempää käyttö on ollut. Alle 10 tupakkaa päivässä polttaneiden riski palaa viidessä vuodessa tupakoimattomien tasolle, mutta yli 20 savuketta polttaneiden riski on vielä 20 vuotta lopettamisen jälkeen 22 prosenttia suurempi.

Koska tupakointiin liittyvä sydänkohtausriski vähenee oleellisesti lopettamisen jälkeen, kannattaa tutkijoiden mukaan tehdä työtä tupakoinnin aloittamisen vähentämiseksi ja lopettamisen helpottamiseksi. Tällä olisi heidän mielestään suuri sydänkohtauksia maailmanlaajuisesti vähentävä vaikutus.
Politics.yahoo.com


Geenitekniikalla syöpää vastaan

Yhdysvaltain syöpäinstituutissa on onnistuttu parantamaan ensimmäistä kertaa syöpä geenihoidolla. Ihosyöpää sairastavia koehenkilöitä oli 17 ja kaksi heistä parani, kun heille oli annettu syöpäsoluja tunnistavia T-soluja.

Steven Rosenbergin työryhmä keräsi levinnyttä melanoomaa sairastavilta puolustusjärjestelmän T-soluja. Näiden solujen perimään siirrettiin retrovirusten avulla uusia geenejä, ja niiden vaikutuksesta uusien viljeltyjen solujen pintaan kehittyi melanoomasoluja tunnistavia valkuaisaineita eli reseptoreja.

Uudet perimältään muunnellut T-solut ruiskutettiin takaisin melanoomaa sairastavien elimistöön. Kahden kuukauden kuluttua 15 koehenkilön T-soluista oli vähintään 10 prosenttia muunneltuja soluja. Kahdella henkilöllä syöpäsoluja vastaan taistelevien T-solujen määrä oli erityisen suuri ja kasvaimet kutistuvat niin hyvin, että leikkaushoitojen ja puolentoista vuoden seurannan jälkeen heidät todettiin toistaiseksi terveiksi.
Www.yle.fi/teema/tiedeuutiset

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki