Joulukuu 2006

* Geelikondomi kehitteillä
* Hiv-lääkityksellä heikko teho ruuansulatuselimissä
* GNP+ järkyttyi Moskovan sairaalapalosta
* Ympärileikkaus puolittaa miehen hiv-riskin
* USA: "virtaviivainen" kohtelu hiv-positiivisille matkailijoille

Geelikondomi kehitteillä

Amerikkalaistutkijat kehittelevät naisille geelikondomia, joka suojaisi hiv-tartunnalta. Nestemäinen ehkäisyväline muuttuisi emättimessä geeliksi, josta siemennesteen läsnäollessa vapautuisi hi-viruksia tappavaa kemikaalia.

Salt Lake Cityssä sijaitsevan Utahin yliopiston tutkijat kuvaavat keksintöään "molekyylikondomiksi". Aluksi valmiste on nestettä. Kun nainen vie nesteen emättimeensä, muuttaa lämpö nesteen geeliksi. Geeli pysyttelee emättimen pinnalla yhdyntään asti ja sen aikana. Siemennesteen happamuus saa geelin luovuttamaan siinä olevia mikrobisideja, jotka tappavat siemennesteessä mahdollisesti olevat taudinaiheuttajat.

Suunniteltu geelikondomi koostuisi polymeereistä eli ketjumaisista molekyyleistä. Se sisältäisi kolmea kemikaalia, muun muassa akryylihappoa, jota käytetään jo liukasteissa ja siittiöitä tappavissa ehkäisygeeleissä. Ihmisillä tehtävät kokeet tällä aineella siintävät viiden vuoden päässä.

Geelikondomi kuuluu laajaan kehitteillä olevien hiv-ehkäisyvalmisteiden joukkoon, joista ensimmäisiä odotetaan markkinoille neljän vuoden kuluessa. Näillä valmisteilla uskotaan olevan merkitystä etenkin naisille niillä alueilla, missä on paljon hiv-tartuntoja ja raiskauksia ja missä naisen asema on huono ja kondomin käyttö kulttuurinen tabu.

Vaikka ehkäisygeelit tehoaisivat vain 50–60-prosenttisesti, olisi niistä laskelmien mukaan hyötyä. Englantilaisen tutkimuksen mukaan 50-prosenttisesti suojaava geeli, jota käyttäisi vain 20 prosenttia naisista 73 kehitysmaassa, ehkäisisi 2,5 miljoonaa hiv-tartuntaa kolmen vuoden aikana.
Www.aidsmeds.com | www.ivanhoe.com


Hiv-lääkityksellä heikko teho ruuansulatuselimissä

Suurella osalla lääkityksen aloittavista hiv-positiivisista CD4-auttajasolujen määrä näyttää jäävän matalaksi ruuansulatuselimistön limakalvoissa, vaikka veren auttajasolutaso palaisikin normaaliksi lääkityksellä.

Useiden havaintojen mukaan hiv-tartunnan jälkeisten ensimmäisten 2–4 viikon aikana ruuansulatuselimistön limakalvokudoksista katoaa jopa 60 prosenttia sen sisältämistä CD4-auttajasoluista. Newyorkilaisessa tutkimuksessa haluttiin selvittää, auttaako hiv-lääkitys palauttamaan tuon auttajasolujen menetyksen ruuansulatuselinten kudoksissa.

Saurabh Mehandrun johtama tutkimusryhmä seurasi 1–7 vuoden ajan 40:ää hiv-positiivista, jotka aloittivat hiv-lääkityksen jo tartunnan jälkeisen ensioireiston aikana. Tulosten mukaan valtaosalla veren auttajasolutaso palasi normaaliksi, mutta ruuansulatuselimistön kudoksissa auttajasolumäärä jäi alhaiseksi 70 prosentilla tutkituista.

"Jos tutkimme verta, on siinä vain kaksi prosenttia näistä soluista. Emme saa kokonaiskuvaa", sanoo tutkija Martin Markowitz Aaron Diamond -aids-tutkimuskeskuksesta (ADARC). Hänen mukaansa tutkimustulokset olivat hämmästyttäviä. Kolmen vuoden pituisen ja virusmäärän tehokkaasti kurissa pitävän lääkehoidon jälkeenkin useimmilla potilaista oli yhä vain puolet normaalista CD4-muistisolujen määrästä ruuansulatuselimistön kudoksissa.

Selvittääkseen tämän ilmiön syytä tutkijaryhmä vertasi koehenkilöiden ruuansulatuselimistön kudosten hi-virusmäärää heidän verensä virusmäärään. Ruuansulatuselinten limakalvojen viruspitoisuus oli suhteettoman suuri. Tutkijoiden mukaan tämä selittää osaltaan auttajasolujen vähyyttä ruuansulatuselinkudoksissa, mutta he löysivät myös merkkejä auttajasolujen itsetuhosta eli apoptoosista sekä niiden joutumisesta muiden puolustussolujen tappamiksi.

Koska sisäelinten limakalvojen puolustussolujen määrä näyttää pysyvän matalana ja ne ovat ylityöllistettyjä vuosienkin lääkehoidon jälkeen, on Markovitz huolissaan tämän vaikutuksista niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Saattaisi esimerkiksi olla aiheellista muuttaa paksusuolentähystystä koskevia suosituksia hiv-positiivisten kohdalla, koska polyyppien sekä paksu- ja peräsuolen syöpien riski voi olla normaalia suurempi.

Havainnot tuovat hänen mukaansa myös ongelmia rokotteiden kehityksessä: "Mitä hyötyä on rokotteesta, jos se synnyttää immuunivastetta verenkierrossa, mutta ei kudoksissa?"
www.aidsmeds.com


GNP+ järkyttyi Moskovan sairaalapalosta

Hiv-positiivisten ja aidsia sairastavien kansainvälinen verkosto Global Network of People Living with HIV/AIDS eli GNP+ on sitä mieltä, että 43 naisen ja kahden heidän hoitajansa kuolema lukitun huumevieroitusklinikan tulipalossa 9.12. olisi ollut estettävissä.

Julkilausumassaan GNP+ ilmaisee suuttumuksensa tulipalosta. Suurin osa hoidossa olleista oli hiv-positiivisia. "Näitä kuolemia ei olisi pitänyt tapahtua", sanoo Kevin Moody, GNP+:n kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö. "Vankilamaiset olot eivät ole oikea paikka ihmisille, jotka haluavat irti huumeriippuvuudestaan. Heillä tulisi olla täydet ihmisoikeudet ja mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen ja tutkimustietoon perustuvaan hoitoon."
Julkilausuman mukaan Venäjän hallinto ei halua käyttää ihmisoikeuksia kunnioittavia ja inhimillisiä keinoja kuten korvaushoitoa ja neulanvaihto-ohjelmia, vaan turvautuu rankaisemiseen ja pakkokeinoihin. Näin hallinto vahingoittaa omia kansalaisiaan pitämällä nämä tietämättöminä ja osattomina huumeongelmien ja hiv-tartuntojen asianmukaisesta ehkäisystä ja hoidosta. Samalla menetetään heidän panoksensa tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämisessä.
Www.gnpplus.net


Ympärileikkaus puolittaa miehen hiv-riskin

USA:n tartuntatautien tutkimuslaitos NIAID on keskeyttänyt ympärileikkaustutkimuksensa, koska väliaikatulokset osoittivat hiv-tartuntalukujen olevan puolet alhaisempia ympärileikatuilla kuin leikkaamattomilla miehillä.

Ugandassa ja Keniassa toteutetuissa tutkimuksissa oli mukana yhteensä 7780 aikuista hiv-negatiivista heteromiestä. Kaikki miehet saivat neuvontaa turvaseksitekniikassa. Puolet miehistä arvottiin ryhmään, jossa ei tehty ympärileikkausta, ja puolelle tehtiin ympärileikkaus klinikalla.

Vuoden 2005 syyskuussa alkaneet tutkimukset olisivat suunnitelmien mukaan jatkuneet vuoden 2007 puoliväliin, mutta jo vuoden kuluttua välitulokset pakottivat tutkijat keskeyttämään tutkimukset. Keniassa uusien hiv-tartuntojen määrä oli leikatuilla miehillä 53 prosenttia ja Ugandassa 48 prosenttia alhaisempi kuin leikkaamattomilla. Keskeytyspäätöksen yhteydessä kaikille ympärileikkaamattomille miehille tarjottiin ympärileikkausmahdollisuus.

Monet tutkimukset ovat jo aiemmin viitanneet siihen, että miesten ympärileikkaus vähentäisi hivin tarttumista miehiin. NIAID:in johtajan Anthony Faucin mukaan tämä on hänen mielestään nyt vahvistettu laajoissa, tarkasti valvotuissa satunnaistutkimuksissa. Tulokset osoittavat myös, että oikein tehty ympärileikkaus on turvallinen aikuisille miehille ja voi alentaa merkittävästi heidän mahdollisuuttaan saada hiv-tartunta heteroseksissä.

"Vaikka välitön hyöty onkin alempi tartuntojen määrä miehillä, voisi aikuisten miesten ympärileikkaaminen lopulta johtaa naisten tartuntojen vähenemiseen niillä maailman alueilla, missä hiv leviää lähinnä heteroseksin välityksellä", Fauci ennustaa.
Www.nih.gov


USA: "virtaviivainen" kohtelu hiv-positiivisille matkailijoille

USA:n presidentti George W. Bush kertoi kansainvälisenä aids-päivänä 1.12. tulossa olevista helpotuksista hiv-positiivisten ulkomaalaisten maahanpääsylle. Tällä hetkellä USA estää maahanpääsyn kaikilta, jotka ilmoittavat itsellään olevan vakava, tarttuva tauti, mukaanluettuna hiv-tartunta.

Vuodesta 1987 voimassa ollut määräys kieltää viisumit ja kansalaisuuden maahan pyrkiviltä hiv-positiivisilta ulkomaan kansalaisilta. Presidentin kaavailujen mukaan säädöksistä poistettaisiin varaus, jonka mukaan hiv-positiivinen ulkomaalainen saa vain vierailla lyhyesti USA:ssa, jos hän anoo maahantulolupaa erityistä tilaisuutta varten.

Bushin esittämän käytännön mukaan hiv-positiivisille myönnettäisiin lupa saada viisumi korkeintaan 60 päivän pituiseen oleskeluun maassa turistina tai liikematkailijana. Vielä on epäselvää, miten lupaa käytännössä haettaisiin ja olisiko hiv-positiivisten matkustajien edelleen kerrottava omasta sairaudestaan USA:n viranomaisille.
Www.aidsmap.com | www.whitehouse.gov

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki