Kesäkuu 2007

* Tutkimus: Suunnattu hiv-testaus tehokkaampaa kuin yleinen hiv-testaus
* Nykyiset Viracept-erät vedetään pois
* "Hiv-negatiivisten" epäjohdonmukaiset seksitavat lisäävät hiv-riskiä
* Lääkärit vierastavat vaativaa potilasta
* Positiiviset tarjoilivat ruusuja ja lettuja

Tutkimus: Suunnattu hiv-testaus tehokkaampaa kuin yleinen hiv-testaus

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan hiv-testit kannattaa suunnata tartunnalle eniten alttiisiin ihmisiin. Näin löydetään tartunnansaaneita kolme kertaa enemmän kuin yleisillä hiv-testeillä.

Yhdysvaltojen tartuntatautiviranomainen CDC suosittelee tällä hetkellä kaikkien 13–64-vuotiaiden kansalaisten testaamista. CDC arvioi tämän maksavan 864 miljoonaa dollaria (647 miljoonaa euroa) vuodessa. Yleisellä testauksella lasketaan löytyvän noin 57.000 tartuntatapausta vuodessa.

Johns Hopkins -yliopiston laskelmien mukaan samalla rahamäärällä toteutetulla suunnatulla hiv-neuvonnalla ja -testauksella löydettäisiin vuodessa noin 188.000 tartunnansaanutta. Siis reilusti yli puolet niistä arvion mukaan 300.000:sta hiv-tartunnan saaneesta yhdysvaltalaisesta, jotka eivät tiedä tartunnastaan. Samalla ehkäistäisiin vielä suurempi määrä uusia tartuntoja vuodessa.
Advocate.com


Nykyiset Viracept-erät vedetään pois

Lääkevalmistaja Roche ilmoitti 6.6. vetävänsä pois käytössä olevat Viracept-lääkkeet. Lääkettä käyttäviä potilaita kehotetaan ottamaan heti yhteys lääkäriinsä.

"Roche ja Euroopan lääkeviranomaiset vetävät pois Euroopassa ja joissakin muissa maanosissa hiv-lääke Viraceptin myynnissä olevat erät. Päätös ei koske Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Japania, joissa lääke on peräisin eri lähteestä", kertoo Roche Finlandin tiedote.

"Roche on saanut useita ilmoituksia, joiden mukaan joissakin Viracept-tableteissa on normaalista poikkeava haju. Tablettien analyysi osoitti, että valmisteen vaikuttava aine nelfinaviirimesilaatti on kontaminoitunut metaanisulfonihapon etyyliesterillä. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi Roche vetää markkinoilta kaikki Viracept-tabletit ja -jauheet. Potilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä lääkäriinsä. Viracept on käytössä myös Suomessa."

Viracept, jonka vaikuttava aine on nelfinaviiri, kuuluu vanhempiin proteaasinestäjälääkkeisiin, ja sen käyttäjien määrä on nykyään pieni.Lääkelaitos arvioi käyttäjiä olevan Suomessa 10–15. Lääkettä käyttävien on hyvä ottaa yhteyttä lääkäriinsä välittömästi, koska yhdenkin annoksen poisjääminen voi heikentää lääkehoidon tehoa. Viracept joudutaan vaihtamaan toiseen lääkkeeseen ainakin joksikin aikaa.

"Etyylimesylaatti luokitellaan ominaisuuksiensa vuoksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi", kertoo Lääkelaitos 7.6. julkaistussa tiedotteessa. "Epäpuhtauden mahdollisesti aiheuttamaa riskiä potilaille on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida." Käyttämättä jäävät lääkkeet kehotetaan palauttamaan "lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti lääkkeen hankintapaikkaan."

Etyylimesylaatti on nelfinaviirin valmistuksessa syntyvä sivutuote, jota yleensä esiintyy äärimmäisen pieniä määriä, alle kolme miljoonasosaa. ”Uskomme, että tuotantolinjan tavanomaisen ylläpidon yhteydessä sattui inhimillinen erehdys vuoden 2006 lopulla ja saastuminen tapahtui”, Rochen edustaja kertoi aidsmap.comille.

Edustajan mukaan joidenkin potilaiden käyttämien tablettien oudosta hajusta alkoi tulla tietoja pari viikkoa sitten Espanjasta ja Ranskasta. Normaaleissa tutkimuksissaan yhtiö löysi vaihtelevia määriä vierasta ainetta eri valmistuseristä. Suurimmillaan pitoisuus oli 2.300 miljoonasosaa.

Rochen laskelmien mukaan etyylimesylaattia on voinut joutua vuoden 2006 lopulla tuotettua viallista lääkettä käyttäneen potilaan elimistöön enimmillään 0,1 mg painokiloa kohti vuorokaudessa. Etyylimesylaatin syöpävaikutuksia ihmisessä ei ole tutkittu, mutta rotissa vasta satakertainen määrä (10 mg painokiloa kohti) aiheuttaa syöpäkasvaimia kolmen kuukauden jälkeen.

Potilaiden tulee toimittaa kaikki Viracept-lääkkeet hoitopaikkaansa. Lääkitys vaihdetaan välittömästi toiseen, joka sopii mahdollisimman hyvin heidän aikaisempaan lääkehistoriaansa, resistenssitietoihinsa ja jolla on mahdollisimman pieni sivuvaikutusten riski. Roche kehottaa merkitsemään muistiin lääkkeiden tuotantoerän numeron myöhempiä tutkimuksia varten.

Mahdollisista etyylimesylaatista johtuvista oireista ja sivuvaikutuksista tulee Rochen mukaan keskustella hoitavan lääkärin kanssa, joka raportoi niistä normaalin käytännön mukaisesti.

Rochelta arvioidaan, että Viraceptin toimittaminen uudelleen potilaiden käyttöön kestää useita kuukausia. USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa lääkettä tuottaa Pfizer, ja siellä lääke on virheetöntä, mutta tätä lääkettä ei voida tuoda Eurooppaan, koska sille ei ole Euroopan lääkeviranomaisen (EMEA) myyntilupaa. Lisäksi sikäläinen tabletti sisältää nelfinaviiria 625 mg, eurooppalainen taas 250 mg, ja myös sideaine on erilainen.
Lääkelaitos | roche.fi | aidsmap.com | bbc.co.uk


”Hiv-negatiivisten” epäjohdonmukaiset seksitavat lisäävät hiv-riskiä

Itseään hiv-negatiivisina pitävät ihmiset lisäävät hiv-tartuntojen riskiä, jos he uskovat tarvitsevansa kondomia vain hiv-positiivisten kanssa. Syynä tähän ovat omasta tartunnastaan tietämättömät, joiden hiv-infektio on vielä erittäin tartuttavassa vaiheessa.

Kalifornian yliopiston (UCLA) tutkijat kehittivät matemaattisen mallin, jossa huomioitiin ne henkilöt, jotka luulivat olevansa hiv-negatiivisia, mutta joiden hiv-infektio onkin akuutissa ja samalla hyvin tartuttavassa vaiheessa.

Tutkijat vertasivat hiv-negatiivisen miehen riskiä saada tartunta kahdessa erilaisessa tilanteessa: suojaamattomassa seksissä hiv-negatiivisena pitämänsä, mutta tartunnanjälkeisessä akuutissa vaiheessa olevan miehen kanssa, sekä suojaamattomassa seksissä hiv-lääkityksellä olevan hiv-positiivisen miehen kanssa. Tutkijat havaitsivat, että ensimmäisessä vaihtoehdossa tartuntariski on paljon suurempi.

Erään kanadalaisen tutkimuksen mukaan 49 % uusista hiv-tartunnoista saadaan vähän aikaa sitten tartunnan saaneilta henkilöiltä, vaikka heitä on vain noin 10 % kaikista hiv-tartuntaa kantavista. Samaisen tutkimuksen mukaan vielä ilman lääkitystä olevilta saadaan 15 % ja lääkityksellä olevilta 12 % uusista tartunnoista. Loppujen 26 %:n tartunnoista tutkijat veikkasivat tulleen pääasiassa akuutissa tartuntavaiheessa olleilta, joita ei ollut vielä testattu hiv-positiivisiksi.

UCLA:n tutkijoiden laskelmien mukaan hiv-negatiivisen riski saada tartunta suojaamattomassa yhdynnässä vaihtelee erilaisissa tilanteissa näin:

* Oikeasti hiv-negatiivisen kumppanin kanssa riski on tietenkin nolla 10.000 kontaktissa.
* Tartunnastaan tietävän ja tehokkaassa lääkehoidossa olevan kumppanin kanssa riski on 1/10.000.
* Tartunnastaan tietämättömän ja oireettoman kumppanin kanssa riski on 7/10.000.
* Tartunnastaan tietämättömän mutta edenneessä infektion vaiheessa olevan kumppanin kansa riski on 36/10.000.
* Tartunnastaan tietämättömän mutta akuutissa vaiheessa olevan tuoreen tartunnan omaavan kumppanin kanssa riski kohoaa jo 82:een 10.000 kontaktissa.

Tutkijat korostavat, että tuoreiden, mutta piilossa olevien tartuntojen lisääntyminen vie pohjaa käyttäytymiseltä, jossa seksikumppani valitaan kuvitellun negatiivisen hiv-statuksen perusteella. Satunnaiskontakteja harrastavissa väestöryhmissä tartuntariski voikin olla suurempi satunnaisen ”hiv-negatiivisen” kumppanin kuin satunnaisen avoimesti hiv-positiivisen kumppanin kanssa.
Aidsmeds.com | aidsmap.com | aidsmap.com


Lääkärit vierastavat vaativaa potilasta

Joka viides lääkäri suhtautuu myönteisesti, jos potilaalla on valmis kanta haluamastaan hoidosta ja lääkkeestä. Kaksi viidestä taas ei pidä tällaisesta tilanteesta.

Hanna Toiviainen on kansanterveystieteen väitöskirjatutkimuksessaan havainnut, että monet lääkärit vierastavat potilasta kuluttajana. Lääkärit perustelevat tätä sillä, että potilaiden asiantuntemus ei riitä hoitopäätösten tekoon.

Hoitopalvelujen kaupallistuminen on lisännyt potilaiden odotuksia, ja he haluavat tasaveroisempaa asemaa hoitosuhteessa. Kun potilaat kokevat olevansa kuluttajia, on kuluttajaliikekin alkanut puolustaa potilaiden oikeuksia ja kuluttajasuojaa.

Lääkäreiden keskuudessa ajatukseen kuluttajaliikkeiden jakamasta hoitotiedosta ei suhtauduta kovin innostuneesti. Monet lääkärit suhtautuvat kielteisesti reseptilääkkeiden yleisömainontaan ja jopa lääketiedon levittämiseen väestölle.

Väitöskirja "Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset ja näkemykset potilaista kuluttajina" tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 8.6.
Helsingin Sanomat | Helsingin yliopisto


Positiiviset tarjoilivat ruusuja ja lettuja

Hiv-positiivisten potilas- ja etujärjestö Positiiviset ry on jälleen jakanut ruusut ja letut menneen vuoden hiv-toiminnasta Suomessa. Yhdistys jakaa vuosittain kiitoksia ja verilettuja Toivon päivän merkeissä 4. kesäkuuta.
Vuoden 2007 ruusujen saajat ovat:

Helsingin Sanomien Globaali aids -artikkelisarja vuonna 2006
• Asiallista tietoa hivistä maailmanlaajuisesti Suomen tilannetta unohtamatta.

Meilahden sairaalan avoapteekki, Helsinki
• Ystävällisestä suhtautumisesta, hyvästä palvelusta ja hymyilevistä kasvoista.

Eija Englund-Mähönen, sairaanhoitaja, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin keskussairaalan sisätautien poliklinikka, Joensuu
• Pitkäjänteisestä työstä Itä-Suomessa asuvien tartunnansaaneiden hoidon inhimillistämiseksi. Eijan puoleen tartunnansaanut on voinut kääntyä kaikissa ongelmissaan ja kaikkien kysymystensä kanssa. Eijalta on aina saanut inhimillisen kohtelun ja ennen kaikkea yksinkertaisen, järkevän ja ihmisläheisen ratkaisun ongelmiinsa.

Esa Rintala, infektiolääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori
• Infektiolääkäri Esa Rintala on kunnostautunut viimeisen vuoden aikana ansiokkaasti monessa hiv-positiivisia koskettavassa asiassa. Esa Rintala vastaa Satakunnan alueella asuvien hiv-positiivisten hoidosta Porin sairaalassa. Hän oli aktiivisesti mukana hiv-käsikirjan lääketieteellisten osioiden kirjoittajana ja luennoi viime syksynä yhdistyksemme järjestämässä kansainvälisessä hiv-konferenssissa Majvikissa. Esa Rintala istuu myös Hiv-säätiön hallituksessa. Positiiviset ry haluaa erityisesti huomioida hänen aktiivisuutensa Porin sairaalan henkilökunnan kouluttajana. Satakunnan alueen asiakkailla on pelkästään positiivista sanottavaa saamastaan kohtelusta omassa hoitoyksikössään.

Maija Sarajärvi, sairaanhoitaja, Aids-tukikeskus, Helsinki
• Esimerkillisestä tavasta kohdata hiv-positiivisen asiakas. Maija on osoittanut lyhyessä ajassa olevansa nainen paikallaan toimiessaan Aids-tukikeskuksen testaajana ja asiakastyöntekijänä. Maijan suora ja kursailematon lähestymistapa vaikeidenkin asioiden kohtaamisessa on saanut kiitosta niin testissä kävijöiltä kuin henkilökohtaisissa keskusteluissa käyneiltä hiv-positiivisilta asiakkailta. ”Parasta työssä on asiakkaitten kohtaaminen”.

Vuoden 2007 verilettujen saajat ovat:

Ennaltaehkäisevä hiv-työ
• Vuonna 2006 todettiin uusia hiv-tartuntoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
• Ihmiset hakeutuvat testeihin liian myöhään.

Hiv-positiivisille suunnattujen palvelujen tarjoajat
• Palveluja on karsittu. Heikoimmassa asemassa olevien, köyhien ja yksinäisten auttaminen vaikeutuu, jos ei ole mitään ennalta sovittua säännöllistä toimintaa, johon kaikki voivat halutessaan osallistua. Vertaistuki ei toteudu, jos ei ole ilmoitettuja päivämääriä, jolloin tukipalvelupisteessä voi tavata toisia tartunnan kantajia.

Yksityiset hammaslääkärit, jotka syrjivät hiv-positiivisia asiakkaita
• ”Me emme hoida teidän kaltaisianne”.
• Lisämaksut hiv-positiivisille asiakkaille siivouskuluihin vedoten. Eikö muiden asiakkaiden kohdalla siivota? Heillä voi olla veritartunta tietämättään.
• Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) totesi tammikuussa hiv-positiivisten syrjinnän yksityisessä hammashoidossa olevan lainvastaista.

Lääkäri Pohjanmaalta
• Ratkaisu hiviin ja hiv-positiivisten hoitoon: ”Leima otsaan, munat pois ja kioski kiinni”.

Sairaanhoitaja Pohjanmaalta
• ”Koskaan en ole kysynyt lupaa hiv-testiin enkä kysy”.
• ”Me otamme hiv-testin suojellaksemme hoitohenkilökuntaa tartunnalta”.
• Asennoituminen erityisesti ”ongelmahomoja”, narkomaaneja ja ”neekereitä” kohtaan.

Kätilö
– Eikö aina suojauduta mahdollisia tarttuvia tauteja vastaan?
– Sitten pannaan paksummat kumihanskat käteen, jos tiedetään potilaalla olevan hiv- tai hepatiittitartunta.
– Entä jos ei tiedetä, onko vai ei?
Syvä hiljaisuus.

Lääkärit ja sairaanhoitajat, Pohjanmaa ja Kymi
”Eivät meidän potilaat tarvitse mitään tukipalveluja. He ovat normaaleja työssä käyviä ihmisiä.”


Positiiviset ry heittää yleisesti lettuja ympäri Suomea kaikkiin niihin sairaanhoitopiireihin, joissa henkilökunnalla on tiedonpuutteesta johtuvia asenteita hiv-positiivisia asiakkaita kohtaan. Tänään ajanmukaista tietoa on saatavilla, ja jokaisen ammatikseen hiv-positiivisia ihmisiä hoitavan velvollisuus on ottaa asioista selvää.

Vaitiolovelvollisuuden merkitystä hiv-positiivisten asiakkaiden hoidossa ei vieläkään ymmärretä täysin. Sama koskee ensimmäisten kohtaamisten merkitystä hoitoon sitoutumisen kannalta.
Positiiviset.fi

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki