Laskelma: Hiv-positiivinen voi elää 70-vuotiaaksi

Tutkijaryhmä on laskenut, että viime vuosina hiv-positiiviseksi todettu 20-vuotias henkilö voi odottaa elävänsä jo lähes 70-vuotiaaksi.

Lancet-lehdessä julkaistussa seurantatutkimuksessa verrattiin aikaväleillä 1996–1999 ja 2002–2005 todettujen hiv-infektioiden kehitystä vauraissa länsimaissa.

Laskelmien mukaan vuosina 1996–1999 hiv-positiiviseksi todettu 20-vuotias voi odottaa elävänsä 56-vuotiaaksi, vuosina 2002–2005 todettu miltei 70-vuotiaaksi. Tartunnan toteamisen aikaan 35 täyttäneillä luvut olivat hieman alhaisemmat.

Elinajan odotteella oli selvä yhteys siihen, millä auttajasolutasolla hiv-lääkitys oli aloitettu. Esimerkiksi 20-vuotias, jonka auttajasolut olivat alle 100, saattoi olettaa elävänsä 54-vuotiaaksi, yli 200:n tasolla aloittanut taas 70-vuotiaaksi. 35 vuotta täyttäneillä vastaavat ikäodotteet olivat 62 ja 72.

Naisten tilastollinen ennuste oli tutkimuksen mukaan parempi kuin miesten. Huumeiden käyttäjillä elinikäodotteet olivat 20 vuotta muita lyhyemmät.

aidsmap.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki