Seminaari hiviin ja rikosoikeuteen liittyen

Seminaarin ohjelma

16.00 Tilaisuuden avaus

Mika Salminen, Virologian yksikön päällikkö, THL
Mika Salminen toimii myös Hiv-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.   

16.15 Hiv-infektio ja hivin hoito tänä päivänä
Matti Ristola, dosentti, osastonylilääkäri, HUS, HYKS infektiosairauksien klinikka

17.00 Hiv ja rikosoikeus
Kimmo Nuotio, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

17.45 Is HIV a crime?
Matthew Weait, Professor of Law and Policy
School of Law, Birkbeck College


Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Porthanian luentosalissa P II on 245 paikkaa. Ilmoittautumisia ei tarvita.
Osoite: Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki


Seminaarin kutsujana on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen asettama Hiv-asiantuntijaryhmä.

Hiv-asiantuntijaryhmä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettama eri alojen ja sidosryhmien edustajista koottu neuvoa-antava elin jonka kuuluu mm. käsitellä asioita, jotka liittyvät hiv-tartunnan leviämisen ehkäisyyn kytkeytyviin eettisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä tartunnan saaneiden asemaan ja siihen liittyviin ongelmiin. Asiantuntijaryhmä edustaa kannanotoissaan jäseniään eivätkä sen esittämät mielipiteet välttämättä edusta THL:n kantaa, jonka määrittää laitoksen pääjohtaja.

 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki