Suomen hiv-strategia julkaistiin 30.11.

 

Hiv-strategian tavoitteena on vähentää uusia tartuntoja, taata kaikille tartunnan saaneille suositusten mukainen hoito ja vähentää tartunnan saaneisiin kohdistuvaa stigmaa sekä syrjintää. Hiv-strategia nostaa esille hiviin liittyviä ongelmia Suomessa ja esittää niitä vähentäviä toimenpiteitä.

Pro-tukipisteen tiedottaja tiivisti strategian julkistamistilaisuuden olennaisen viestin (pro-tukipiste.fi):

"Ryhmän puheenjohtajan THL:n Mika Salmisen mukaan hiv-työssä on Suomessa tehostamisen varaa. Tartuntojen määrä on saatu pysyvään laskuun vain ruiskuhuumeiden käyttäjien osalta. Yksi strategian tavoitteista on vähentää hiviin liittyviä pelkoja, jotka osaltaan vaikeuttavat taudin varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisyä.

Asiantuntijaryhmän mukaan koko väestöön kohdennettu ennaltaehkäisytyö ei ole kovin tehokasta Suomen kaltaisessa maassa, jossa hiviä on vähän. Preventio tulisi kohdentaa seuraaviin ryhmiin: miehiin, joilla on seksiä miesten kanssa, korkean esiintyvyyden alueilta lähtöisin oleviin, matkailijoihin, seksityöntekijöihin, ruiskuhuumeita käyttäviin, vankeihin ja hiv-tartunnan saaneisiin. Näihin ryhmiin kuuluvilla on hiviin liittyviä riskitekijöitä, minkä vuoksi tuen suuntaaminen heille on tärkeää. Asiantuntijaryhmä nostaa erityiseksi tavoitteeksi vahvistaa testaus- ja terveyspalveluita miehille joilla on seksiä miesten kanssa (ns. MSM-ryhmä).

Uudessa hiv-strategiassa korostetaan varhaisen testaamisen tärkeyttä. Erityisesti ennaltaehkäisyn kannalta keskeiset väestöryhmät tarvitsevat tehostettua terveysneuvontaa ja mahdollisuutta matalan kynnyksen testaukseen. Asiantuntijaryhmän mukaan kaikilla Suomessa oleskelevilla tulee olla mahdollisuus päästä helposti hiv-testiin. Perusterveydenhuollossa hiv-testiin tulee päästä maksutta ilman lääkärin arviota, tarvittaessa anonyymisti ja myös muualla kuin kotipaikkakunnan terveyskeskuksessa.

Tartuntoja ehkäistään myös syrjinnän vastaisella työllä. Mitään väestöryhmää tai siihen kuuluvia ihmisiä ei pidä syrjiä tai syyllistää hiv-epidemiasta, asiantuntijaryhmä muistuttaa."

Lue: Suomen hiv-strategia vuosille 2013-2016.

Positiiviset ry on Hiv-asiantuntijaryhmän jäsen.

 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki