Proteaasin estäjät suojaavat Kaposin sarkoomalta

Tutkijat varoittavat proteaasinestäjään pohjautuvan lääkeyhdistelmän vaihtamisesta NNRTI-pohjaiseen varsinkin, jos potilaalla on aiemmin todettu Kaposin sarkooma (KS).

Tutkijat vertasivat ihosyöpä KS:n esiintyvyyttä hiv-positiivisten parissa, joista osa siirtyi proteaasin estäjälääkkeeseen (PI) perustuvasta lääkeyhdistelmästä NNRTI-pohjaiseen yhdistelmään ja osa jatkoi PI-pohjaista lääkitystään. KS on edenneessä hiv-infektiossa varsinkin miehillä esiintyvä opportunistisairaus.

Koko joukossa (1328) oli 45:llä ollut KS ennen seurantajakson alkua 1996. PI-ryhmässä heitä oli 24 ja NNRTI-pohjaiseen yhdistelmään siirtyneissä 21.

Seurantajakson aikana PI-ryhmässä (724) ei esiintynyt yhtään uutta tai uusinutta KS-tapausta

NNRTI-ryhmässä (604) tapauksia oli 7. Näistä neljä oli uusia KS-tapauksia ja kolme KS:n uusiutumisia.

NNRTI-lääkitykseen liittyvä uuden KS:n riski oli 0,7 % (neljä 604:stä) ja uusiutuvan KS:n riski 17,6 % (kolme 17:stä). Uusiutumisriski oli siis selkeästi suurempi kuin ensimmäisen KS-kasvaimen ilmaantumisen riski.

Tutkijoiden mukaan Kaposin ilmaantumisella ei ollut yhteyttä NNRTI-pohjaisen lääkeyhdistelmän onnistumiseen hivin hoidossa.

He toteavat tulostensa tukevan aiempia oletuksia PI-lääkkeiden kasvaimia torjuvasta tehosta. Siksi heidän mielestään PI-lääkkeiden vaihto NNRTI-lääkkeisiin saattaa olla suuri riskitekijä etenkin, kun potilaalla on ollut KS aiemmin.

hivandhepatitis.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki