Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin seminaarissa nostettiin esiin ikääntyvien monenkirjava joukko

SetanYhdenvertainen vanhuus hankkeen avausseminaari järjestettiin Helsingissä 28.11.12.

”Suomessa ikääntymiseen liittyviä teemoja on mietitty vuosikymmeniä, mutta meidän tuntuma on, että vanhuspolitiikan kentällä nämä teemat eivät ole julkilausutusti olleet mukana. Esimerkiksi Setan koulutuksia ei pyydetä vanhuspalveluiden parista”, seminaarin avannut Setan pääsihteeri Aija Salo sanoi.

Setan tekemän "Visio vanhuutesi" -kartoituksen mukaan kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista ei usko, että vanhuspalvelujen henkilökunnan tiedot ihmisen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ovat hyvät. ”Kyselyyn vastanneista lähes 90 prosenttia toivoi, että ikäihmisille suunnattujen palvelujen henkilökunta olisi saanut koulutusta ihmisen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Kun moninaisuus on osa asiantuntemusta, asiakasta ei kohdata oletusten pohjalta, vaan annetaan tilaa ihmisen itsemäärittelylle”, projektikoordinaattori Salla-Maija Hakola kertoi.

Lue lisää: Setan Yhdenvertainen vanhuus hankkeen sivuilta

Positiiviset ry on mukana Yhdenvertainen vanhuus -projektin ohjausryhmässä.

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki