Positiiviset Pussaa Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä 16.11.

 

Video julkistetaan tänään 16.11. Kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä Helsingin kaupunginmuseolla, osoitteessa Aleksanterinkatu 16 klo 17.30 alkaen.

YK:n Kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä muistutetaan kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustetaan erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen. Positiiviset pussaa -videolla haluamme juhlistaa 100-vuotiasta Suomea, joka pyrkii kohti yhteiskuntaa, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja yhdenvertaisia. Videolla haluamme vähentää hiviin liittyviä ennakkoluuloja, lisätä suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasavertaisuutta, edistää seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä - unohtamatta Positiivisia faktoja hivistä ja hivin kanssa elämisestä sekä seksipositiivisuutta!

Positiiviset pussaa -video on nähtävissä julkistamistilaisuuden jälkeen Positiiviset ry:n ja Sexpon nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, Youtube-kanavilla sekä osana kaupunginmuseon Helsexinki-näyttelyä. Helsexinki-näyttely perustuu kaupunkilaisten omakohtaisiin kokemuksiin seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja seksistä - ja vapaudesta valita, miten niitä toteuttaa. Sexpo ja Positiiviset ry toimivat seksuaalisen moninaisuuden, yhdenvertaisuuden, asiallisen tiedon puolesta. Tällä videolla haluttiin juhlistaa tehtyä työtä ja näyttää, että kyllä me suomalaiset osaamme heittäytyä ja olla positiivisia. 100-vuotias Suomi ei ole vielä valmis. Pussataan ja puhutaan Suomi suvaitsevaisemmaksi!

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki