Tammikuu 2006

* C-vitamiini auttaa sittenkin flunssaan
* Tamiflu ei tehoa lintuinfluenssaan?
* Väärennetty Tamiflu verkkomyynnissä
* Lääkkeiden pakkausselosteet selvemmiksi
* SMART-tutkimus keskeytettiin
* Siksi Kivexa + Viread ei toimi?
* Bill Clinton edistää taas

C-vitamiini auttaa sittenkin flunssaan

Vastoin vakiintunutta käsitystä C-vitamiinin on osoitettu heikentävän ja lyhentävän flunssaa. Vitamiini ei välttämättä estä flunssan tuloa keskivertoihmisellä, mutta se voi vähentää sairastumista, jos henkilö on fyysisesti rasittunut ja saa poikkeuksellisen vähän vitamiineja.

Lääketieteen lisensiaatti Harri Hemilän väitöskirjan mukaan C-vitamiinilla on biologisia vaikutuksia flunssaan, vaikka sen teho onkin pieni.

Hemilän väitöskirja tarkastetaan perjantaina 20.1.2006 Helsingin yliopistossa.
Http://www.hs.fi


Tamiflu ei tehoa lintuinfluenssaan?

Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan Tamiflu-influenssalääkkeellä ei ole mitään tehoa lintuinfluenssaa vastaan.

Tutkijat eivät löytäneet yhtään todistetta sille, että lääke auttaisi. Pikemminkin perusteeton usko Tamifluhun saattaa heidän mukaansa hidastaa tehokkaita toimenpiteitä lintuinfluenssan varalta.
Http://svt.se


Väärennetty Tamiflu verkkomyynnissä

Ruotsin lääkelaitos ja Englannin lääkeviranomaiset varoittavat internetissä myytävistä lääkkeistä.

Esimerkiksi internetissä myytävä Tamiflu saattaa sisältää jonkin verran vaikuttavaa ainetta, mutta ei riittävästi. Täma voi johtaa vastustuskykyisempien viruskantojen muodostumiseen.

Rikolliset piirit ovat huomanneet internetin lääkekaupassa liikkuvan rahan ja siirtyvät nyt väärennettyjen lääkkeiden myyntiin.
Http://svt.se


Lääkkeiden pakkausselosteet selvemmiksi

Lääkelaitos antoi marraskuussa 2005 EU:n lääkedirektiivien mukaiset uudet määräykset, joilla pyritään edistämään lääkkeiden turvallista ja oikeaa käyttöä sekä parantamaan lääkeinformaatiota.

Pakkaus ja sen mukana tuleva pakkausseloste ovat potilaan tietolähde ja ne on jatkossa testattava käyttäjillä.
Näkövammaiset ja lapset on otettava huomioon pakkausta suunniteltaessa. Ulkopakkauksessa tulee olla pistekirjoituksella lääkevalmisteen kauppanimi ja tarvittaessa vahvuus. Myös pakkausten tekstin koon ja värien tulee helpottaa pakkausten käytettävyyttä.

Potilasjärjestöt saavat lääkkeen myyntiluvan haltijalta näkövammaisille sopivassa muodossa olevan pakkausselosteen.
Lapsille hengenvaarallisiin lääkkeisiin tai potilaan mukana pidettäviin valmisteisiin suositellaan turvalukittua lääkepakkausta.

Lääkeväärennöksiä pyritään ehkäisemään pakkaukseen liitettävillä väärentämistä vaikeuttavilla ja lääkevalmisteen alkuperän varmistavilla tunnisteilla. Tunnisteet eivät kuitenkaan saa haitata tai estää lääkevalmisteen tutkimista.
Http://www.nam.fi | http://www.nam.fi/uploads/Normiuudistus_2005/M_5_2005.pdf


SMART-tutkimus keskeytettiin

Suuri kansainvälinen hiv-lääkityksen toteuttamistapoja vertaillut SMART-tutkimus on keskeytetty. Syyksi tutkimuksen johto ilmoitti 11.1.2006, että tutkimus ei tulisi vastaamaan sille asetettuihin kysymyksiin.

SMART-tutkimus käynnistyi vuonna 2003. Päätavoitteena oli tutkia, kumpi on parempi:

* olla hiv-lääkityksellä keskeytyksettä virusmäärän pitämiseksi niin alhaalla muin mahdollista
* odottaa lääkitystä mahdollisimman pitkään tai katkaista se siksi ajaksi, kun sairastumisen riski on pieni, vaikka virusmäärä olisikin koholla.


Lisäksi haluttiin selvittää:

* onko pitkäaikainen lääkkeille altistuminen yhteydessä rasvakudoksen vähenemiseen ja aineenvaihdunnan häiriöihin?
* seuraako lääkekatkoista enemmän lääkeresistenssiä kuin jatkuvasta lääkityksestä?
* milloin on helpompi ottaa lääkkeet säännöllisesti, silloin kun lääkitys on jatkuvaa vai silloin kun voi pitää taukoja?
* kumpi lääkitysmalli on kustannustehokkaampi hoitopäiviä ja lääkemenoja ajatellen?
* kumpi lääkitysmalli parantaa eniten elämänlaatua?


Tutkimukseen oli tarkoitus ottaa 3–5 vuoden aikana 6000 koehenkilöä, joiden CD4-auttajasolumäärä on osallistumisen alkaessa yli 350. Seurannan oli määrä kestää 6–9 vuotta.

Puolet osallistujista arvottiin jatkuvan lääkityksen ryhmään, ja he joko jatkoivat lääkitystään tai se vaihdettiin tai he aloittivat hiv-lääkityksen. Toinen puoli arvottiin lääkityksettömään ryhmään, jossa mahdollinen käynnissä ollut hiv-lääkitys keskeytettiin. Heidän lääkehoitonsa käynnistettiin vain, jos CD4-auttajasolut laskivat alle 250:een. Jos auttajasolut palasivat yli 350:n tasolle, lääkitys katkaistiin.

Keskeytyksen syyksi ilmoitettiin, ettei tutkimus vastaisi tutkimusongelmaan. Kuitenkin on tiedossa, että lääkekatkolla olleiden joukossa on tapahtunut selvästi enemmän aids-diagnoosiin johtaneita sairastumisia kuin jatkuvan lääkityksen ryhmässä.

Tutkimusta on arvosteltu siitä, että koehenkilöiksi hyväksyttiin hiv-positiivisia, joiden auttajasolumäärä oli joskus ollut alempana kuin 350. Tämän tiedettiin olevan riski, koska hyvin alhaalla käyneet auttajasolumäärät heikentävät lääkehoitojen ja lääkekatkojen ennustetta.

Tästä syystä hiv-hoitoaktivistit sanovatkin, että hiv-positiivisille ikävänä tietona tullut keskeyttäminen johtuu tutkimuksen huonosta suunnittelusta. Tulisi siis selvittää, liittyivätkö runsaat sairastumiset lääkekatkoryhmässä siihen, että mukaan otettiin vääriä koehenkilöitä.

Jos näin on käynyt, voisivat alun perin hyvällä auttajasolutasolla olleet koehenkilöt halutessaan jatkaa melko turvallisesti lääkkeetöntä elämää.
Http://www.tht.org.uk | http://uk.gay.com | http://aidsmap.com | http://www.smart-trial.org/about.htm


Siksi Kivexa + Viread ei toimi?

Vuonna 2003 havaittiin, että lääkeyhdistelmä lamivudiini + abakaviiri + tenofoviiri (Epivir + Ziagen + Viread eli Kivexa + Viread) toimi huonosti monen hiv-positiivisen kohdalla. Varma syy jäänee arvoitukseksi, mutta lisävaloa asiaan on saatu.

Tutkijat ovat havainneet, että hi-viruksissa kehittyy vastustuskyky eli resistenssi tälle lääkeyhdistelmälle hyvin helposti. Tarvitaan vain kaksi mutaatiota ja viruskanta on resistentti kaikille näille lääkkeille.

Tenofoviiria vastaan hi-virus taistelee kehittämällä mutaatiota nimeltä K65R, ja lamivudiinia vastaan M184V-mutaatiota. Abakaviiri taas synnyttää molempia mutaatioita. Kun viruskannasta löytyy kumpikin mutaatio, on koko lääkeyhdistelmä melko tehoton. – Nämä mutaatiot voivat tietysti piillä potilaan viruskannoissa siinäkin tapauksessa, että kutakin näistä lääkkeistä on syöty erikseen hoitohistorian aikana.

Jos kolmen lääkkeen yhdistelmähoito aloitetaan niin, että NNRTI-lääke tenofoviirin (Viread) tilalla on toinen NNRTI-lääke efavirentsi (Stocrin), toimii yhdistelmä hyvin. Vastaava tilanne on myös yhdistelmän didanosiini + abakaviiri + tenofoviiri kohdalla. Kun didanosiini (Videx) vaihdetaan tsidovudiiniin (Retrovir/AZT), niin kolmen yhdistelmä toimii. Tämä kaikki sillä ehdolla, ettei jotain näistä lääkkeistä ole käytetty aiemmin.

Tutkijat toteavat, että lääkäreiden ei kannata harrastaa ”omatekoisia” lääkeyhdistelmiä, kun tarjolla on monia tutkittuja ja tehokkaita yhdistelmiä.
Http://www.thebody.com


Bill Clinton edistää taas

Clinton Foundation ja yhdeksän lääkefirmaa ovat julkistaneet hankkeen, jolla puolitetaan hiv-testien ja edenneen hiv-infektion hoidossa käytettävien hiv-lääkkeiden hinnat kehitysmaissa. Hiv-infektion alkuvaiheissa käytettävien vanhempien ja halvempien hiv-lääkkeiden hintoja saatiin Clintonin säätiön avulla alemmiksi jo aiemmin.

Uudet hiv-lääkkeet ovat hinnaltaan jopa kymmenkertaisia. "Näiden lääkkeiden hintojen alennus on säätiöni tärkein tehtävä vuonna 2006. Kun hoito on kerran aloitettu, tarkoittaa se elämän pituista sitoutumista. Ainoa keino pitää aids-lääkityksen kulut maailmanlaajuisesti kestävällä tasolla on alentaa lääkkeiden hintaa", Clinton totesi lehdistötiedotteessa.

Clinton pitää myös välttämättömänä halpojen ja nopeiden hiv-testien saamista Afrikkaan. Tarvitaan 20 minuutin verinäytteestä tehtäviä pikatestejä. Afrikan hiv-tartunnan saaneista 90 prosenttia ei tiedä tartunnastaan.

Clinton pyrkii saamaan hankeeseen mukaan lisää lääkeyhtiöitä.
Http://go.reuters.com

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki