Huhtikuu 2006

* Kiina laittaa hiv-positiivisia kotiarestiin
* Hiv lähtöisin Etelä-Kamerunin simpansseista?
* Miesten rasvakudosmuutokset yhteydessä kasvuhormonin tuotantoon
* Uraauurtava geenihoitokoe meneillään
* Rukoilunkin tehoa tutkittu

Kiina laittaa hiv-positiivisia kotiarestiin

Kiinalaiset ihmisoikeusjärjestöt kertovat, että viranomaiset ovat tuominneet hiv-tartunnan saaneita kotiarestiin, jotta nämä eivät pääsisi esittämään vetoomuksiaan kansankongressille Pekingissä.

Menneiden vuosien verenluovutusskandaalin yhteydessä julkisen terveydenhoidon vastaanotoilla hiv-tartunnan saaneet henkilöt on jätetty ilman lääkehoitoa ja korvauksia, kertoo Brad Adams, Human Rights Watchin Aasian johtaja. Kotiarestilla estetään tartunnan saaneita viemästä viestiään kansanedustajille Pekingissä. Poliisit vartioivat kellon ympäri kotiarestiin tuomittujen kotiovilla.

Myös hiv-tartunnan saaneiden osallistumista lähiyhteisöjen toimintaan rajoitetaan kotiaresteilla. Eräässä maakunnassa hiv-orpojen hoitokodin johtaja pantiin kotiarestiin ja hän joutui sulkemaan hoitokotinsa.

Kiinassa kannustettiin 1990-luvulla köyhiä maanviljelijöitä luovuttamaan pientä korvausta vastaan verta, jota myytiin kovaan hintaan ulkomaille. Anemian ehkäisemiseksi luovuttajien punasolut kerättiin yhteiseen säiliöön, josta soluja sitten palautettiin heidän verenkiertoonsa ilman hiv- tai muuta tarkistusta. Pekingin viranomaiset tunnustivat ongelman olemassaolon 1990-luvun lopussa, mutta vielä 2003 samaa tekniikkaa käytettiin joillain alueilla. Kuolleita on tuhansia, ja jotkut kylät ovat käytännössä hävinneet kartalta.

Vasta joulukuussa 2005 Kiinan terveysviranomaiset suostuivat tapaamaan kansalaisjärjestöjä, jotka halusivat neuvotella korvauksista verikatastrofissa tartunnan saaneille. Alueelliset viranomaiset olivat laajasti kieltäytyneet kaikista korvauksista. Myöhemmin terveysministeri Gao Qiang ilmoittikin kansainvälisille tiedotusvälineille, että maakuntien viranomaisten tulee arvioida toimintansa uudelleen.

”Kun YK:n virkailijat ja ulkopuoliset rahoittajat ovat kuuntelemassa, Kiinan viranomaiset johdonmukaisesti vakuuttavat pyrkivänsä suurempaan avoimuuteen hivin ja aidsin kohdalla”, Adams kuvailee. ”Mutta heidän tekonsa puhuvat aivan muusta. Hallinto vaientaa ne, jotka parhaiten pystyisivät johtamaan Kiinan toimia hiviä ja aidsia vastaan, ihmiset, jotka itse elävät sairauden kanssa.”
www.i-base.info


Hiv lähtöisin Etelä-Kamerunin simpansseista?

Englantilaistutkijat uskovat paikantaneensa hivin alkuperän Kamerunin etelärajalla eläviin simpanssiyhteisöihin.

Nottinghamin yliopiston tutkijat keräsivät simpanssien ulostenäytteitä eri alueilta. Näytteistä haettiin vanhinta mahdollista apinan immuunikatovirusta eli SIV:tä, joka muistuttaisi eniten vanhinta tunnettua HI-virusta. Vanhin tunnettu ihmisen immuunikatovirus on löytynyt verinäytteestä, joka on otettu potilaalta vuonna 1959 Kinshasassa, silloisessa Belgian Kongossa.

Simpanssien SIV-virusten erilaiset kantojen havaittiin jakautuneen alueellisesti, ja siksi tutkijat pystyivät jäljittämään hiv-epidemian alkuperän maantieteellisesti tiettyihin simpanssiyhteisöihin.
Www.natap.org


Miesten rasvakudosmuutokset yhteydessä kasvuhormonin tuotantoon

Hiv-positiiviset miehet, joilla on rasvakudosmuutoksia, erittävät vähemmän kasvuhormonia kuin samanikäiset hiv-negatiiviset miehet, ja myös vähemmän kuin samanikäiset hiv-positiiviset naiset. Hiv-positiivisilla kasvuhormonin tuotanto on yhteydessä sukupuoleen ja etniseen taustaan.

Kasvuhormoni eli somatotropiini on aivolisäkkeen etulohkon tuottama hormoni, joka vaikuttaa luuston ja lihasten kasvuun sekä rasvakudoksen määrään. Sen tuotantoa säätelee hypotalamuksen erittämä kasvuhormonin vapauttajahormoni eli GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone).

Amerikkalaistutkimuksessa etsittiin sukupuolen, etnisen taustan ja rasvakudosmuutosten yhteyttä kasvuhormonituotantoon hiv-positiivisilla henkilöillä. Koehenkilöinä oli 139 hiv-positiivista ja 25 hiv-negatiivista miestä sekä vastaavasti 25 ja 26 naista. Hiv-positiivisten ja vertailuhenkilöiden ikä, etninen tausta ja painoindeksi vastasivat toisiaan.

Kasvuhormonituotantoa testattiin antamalla koehenkilöille GHRH:ta 1 mikrogramma (µg) ja arginiinia 0,5 grammaa painokiloa kohti. Henkilöiden rasvakudosmuutokset oli mitattu ennen koetta.

Hiv-positiivisilla naisilla kasvuhormonieritys lisääntyi kaksi kertaa enemmän kuin hiv-positiivisilla miehillä. Hiv-positiivisten ja hiv-negatiivisten naisten kesken ei ilmennyt selkeää eroa, eikä kuukautiskierron vaiheella havaittu vaikutusta. Käytössä olleet hiv-lääkkeet eivät näyttäneet vaikuttavan tuloksiin kummallakaan sukupuolella.

Miesten kohdalla pystyttiin määrittelemään selkeä raja, joka erotti hiv-positiiviset ja hiv-negatiiviset miehet toisistaan ja jonka alle jäänyt hormonierityksen lisäys GHRH + arginiini -kokeessa merkitsi vajausta kasvuhormonin tuotannossa. Tätä koetta voitaisiin siis käyttää apuna etsittäessä niitä hiv-positiivisia miehiä, joille kasvuhormonihoidosta saattaisi olla hyötyä rasvakudosmuutosten torjunnassa.

Valkoihoisilla miehillä kasvuhormonin tuotanto kohosi kokeessa heikommin kuin muilla miehillä. Vahvin yhteys oli hiv-positiivisten miesten kasvuhormonituotannolla ja vyötärö-lantio-suhteella. Eli mitä enemmän rasvakudosmuutosta keskivartalossa (laajempi vatsanympärys suhteessa lantioon), sitä heikompi kasvuhormonituotanto.

Www.aidsmap.com | Wikipedia: Kasvuhormoni | Wikipedia: GHRH | Wikipedia: Arginiini


Uraauurtava geenihoitokoe meneillään

USA:sta on kantautunut tietoja ensimmäisestä hiv-geenihoitokokeesta. Kokeessa hiv-positiivisten koehenkilöiden kantasoluihin istutetaan uusi geeni, jonka toivotaan johtavan ”rinnakkais-immuunijärjestelmän” kehittymiseen.

Hoitokokeilussa yhdistyvät geenitekniikka, geenihoito ja kantasolututkimus. Australialaiset tiedemiehet ovat kehittäneet ribotsyymin, joka leikkaa irti yhden HI-viruksen yhdeksästä geenistä juuri, kun virus on monistumassa. Ribotsyymit ovat entsyyminä toimivia RNA-molekyylejä. Tätä hiville katalaa ribotsyymiä eivät ihmisen solut tuota, joten tutkijat rakensivat tähän tarkoitukseen geenin. Geenin saattamiseksi ihmisen soluihin se istutettiin ihmiselle vaarattomaan hiiren virukseen, joka vie sen mukanaan ihmisen kantasoluihin.

Mullistava hoitokokeilu on ollut käynnissä USA:ssa ja Australiassa jo jonkin aikaa, ja viimeisimmät koehenkilöt ovat läpikäyneet käsittelyn tänä keväänä. Menetelmä on kehitelty Johnson & Johnson -yhtiössä, joka on vaitelias. ”Koe on käynnissä, emmekä halua kommentoida käynnissä olevia kokeita”, yhtiön edustaja totesi.

Kaksoissokkokokeessa on koehenkilöitä kaikkiaan 73, joista puolelle on tehty oikea geeninsiirto ja puolelle ”lumesiirto”. Alustavia tuloksia odotetaan helmikuuksi 2007. Huhuja kokeeseen osallistuvien voinnista on liikkunut jo kuukausia hiv-aktivistien piireissä.

Geenihoitokokeessa koehenkilöiden veri kierrätetään keinomunuaiskoneen kaltaisen afereesilaitteen kautta, jossa verestä suodatetaan talteen verisolujen kantasoluja. Veri palautetaan saman tien verenkiertoon. Suodatuskäsittely kestää 16 tuntia. (kuva)

Kolmen päivän ajan kantasoluja altistetaan ribotsyymin muodostumista ohjaavalla geenillä varustetuille viruksille, minkä jälkeen ne palautetaan koehenkilöiden verenkiertoon. Käsittelyn jälkeen noin 90 prosentissa kantasoluista on uusi geeni.

Jos koe onnistuu, kehittyy käsitellyistä kantasoluista monosyytteja, neutrofiileja sekä B- ja T-soluja, jotka tuottavat HI-viruksen lisääntymistä estävää ribotsyymiä. Potilaan elimistöön syntyisi näin uusi sukupolvi verisoluja, joissa HI-viruksien lisääntyminen olisi hankalaa.

Kokeilua kommentoineen tiedemiehen mukaan tämäntyyppinen geenihoito ei ehkä korvaa täysin lääkehoitoa, mutta ”jos yhdistämme lääkkeet älykkäästi tällaisiin geenihoitomalleihin, saattaisi se johtaa äärimmäisen tehokkaaseen HI-viruksen hallintaan”.
San Francisco Chronicle


Rukoilunkin tehoa tutkittu

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan sydänleikkauspotilaiden toipumiseen ei vaikuttanut, että heidän puolestaan rukoiltiin.

Kuudessa sairaalassa seurattiin 1800 sydänleikkauspotilaan toipumista. Potilaat oli jaettu kolmeen ryhmään. Heille pyydettiin rukouksia kahdelta katoliselta ja yhdeltä protestanttiselta ryhmältä. Rukoilu alkoi leikkauspäivää edeltävänä päivänä ja jatkui seuraavat kaksi viikkoa.

Ensimmäiselle ryhmälle tilattiin rukouksia ja kerrottiin, että heidän puolestaan ehkä rukoillaan. Leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita ilmeni 52 prosentilla.

Toiseen ryhmään kuuluville rukouksia ei tilattu, mutta kerrottiin, että heidän puolestaan rukoillaan. Komplikaatioita oli 51 prosentilla.

Kolmannelle ryhmälle tilattiin rukoukset, ja se myös kerrottiin. Komplikaatioita 59 prosentilla.

Koska rukoilijat olivat potilaille ventovieraita, tulokset eivät tutkijoiden mielestä kumoa uskomusta, että oma tai perhepiirin rukoilu vaikuttavat sairaudesta toipumiseen.
Helsingin Sanomat 1.4.2006 | www.timesonline.co.uk

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki