Kesäkuu 2006

# Hiv-testausta Floridan kirkoissa
# Rasvakudosmuutoksilla yhteys hermoston toimintaan?
# Uusi proteaasin estäjälääke tulossa – yllättävän edullisena
# Kasvojen lipoatrofian korjaushoidot alkaneet
# HPV-rokote kohdunkaulan syöpää vastaan
# Erektio-ongelma vähentää kondomin käyttöä
# Hiv-hoito USA:ssa: lisää elinaikaa 3 miljoonaa vuotta 1989–2003
# Homo- ja bimiesten hiv-tartuntoja kartoitettu Suomessa
# Infektiohammashoitola muuttaa Töölöön
# Aidsia 25 vuotta

Hiv-testausta Floridan kirkoissa

Floridalaisen Browardin maakunnan 15 kirkkoa tarjosivat viime sunnuntain jumalanpalveluksen päätteeksi maksuttoman hiv-testin halukkaille.

"Liian usein suhtaudumme hiviin ja aidsiin kuin ne olisivat synti eivätkä sairaus. Tätäkin me yritämme muuttaa", Harrisin metodistiseurakunnan pastori Jim Brown totesi.

Browardin maakunnassa asuu 1,8 miljoonaa ihmistä ja siellä todetaan kuukausittain noin sata hiv-tartuntaa. Vuonna 2004 maakunnan suurin kaupunki Fort Lauderdale, "Amerikan Venetsia", johti USA:n hiv-tartuntatilastoja isojen asutuskeskusten sarjassa.
Miamiherald.com


Rasvakudosmuutoksilla yhteys hermoston toimintaan?

Hiv-positiivisilla, joilla on hiv-lääkkeisiin liittyviä rasvakudosmuutoksia, näyttää olevan rasvakudoksessaan tavanomaista enemmän noradrenaliinia eli hermovälittäjäainetta.

Pienessä hollantilaistutkimuksessa etsittiin merkkejä siitä, aiheuttaisivatko tietyt hiv-lääkkeet esimerkiksi ihonalaisen rasvakudoksen vähenemistä vilkastuttamalla sympaattisen hermoston toimintaa. Sympaattinen hermosto on tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston toinen pääosa, joka vaikuttaa esimerkiksi verenkierron ja ruuansulatuselimistön toiminnan hidastumiseen ja vilkastumiseen.

Tutkijat mittasivat sympaattisen hermoston aktiivisuutta ja sen tärkeimmän välittäjäaineen noradrenaliinin määrää koehenkilöiden rasva- ja lihaskudoksissa. Mittaus tehtiin kolmessa seitsemän koehenkilön ryhmässä: (1) hiv-positiiviset, joilla oli lääkitys ja rasvakudosmuutoksia, (2) hiv-positiiviset, jotka eivät olleet käyttäneet hiv-lääkkeitä ja (3) hiv-negatiiviset vertailuhenkilöt.

Noradrenaliinitaso oli lipoatrofiasta kärsivien rasva- ja lihaskudoksissa korkeampi kuin vertailuryhmillä. Verrattaessa noradrenaliinitasoja lihas- ja rasvakudoksissa havaittiin, että lipoatrofiaryhmän rasvakudoksessa oli enemmän noradrenaliinia suhteessa lihaskudokseen kuin vertailuryhmillä.

Koko kehon sympaattisen hermoston toiminnassa ryhmien välillä ei havaittu eroja. Tätä tutkittiin mittaamalla veren noradrenaliinitasoja, verenpainetta ja pulssia. Lipoatrofiaryhmässä alaraajojen lihaksiin johtavien hermojen aktiivisuus oli alempi kuin muilla. Rasvakudoksiin johtavien hermojen aktiivisuutta ei mitattu.

Tutkijat päättelevät, että koko kehon sympaattisen hermoston samantasoinen aktiivisuus kaikissa koehenkilöryhmissä ja lisääntynyt hermoaktiviteetti lipoatrofiapotilaiden luustolihaksissa ja pintarasvakudoksessa saattaisivat selittää, miksi rasvakudos vähenee hiv-lääkityksellä olevilla vain tietyistä osista vartaloa.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisätutkimusta siitä, muuttuuko rasvakudoksiin kohdistuvan hermoston aktiivisuus lipoatrofian yhteydessä, ja myös siitä, onko näillä muutoksilla yhteyttä hiv-lääkkeiden vaikutuksiin aivoissa.
Www.aidsmap.com


Uusi proteaasin estäjälääke tulossa – yllättävän edullisena

USA:n lääkintäviranomainen FDA myönsi 23. kesäkuuta nopeutetusti myyntiluvan Tibotec-yhtiön uudelle proteaasin estäjälääkkeelle (PI) darunaviirille (kauppanimi USA:ssa Prezista, tutkimuslääkkeenä se tunnetaan lyhenteellä TMC-114).

Darunaviiri on tarkoitettu hiv-potilaille, joille ei resistenttien viruskantojen vuoksi löydy riittävän tehokasta lääkeyhdistelmää nykyisistä lääkkeistä. Darunaviiri-lääkityksen kanssa on käytettävä vähintään kahta muuta hiv-lääkettä. Sitä on testattu monia hiv-lääkkeitä käyttäneillä potilailla, ja hoitotulokset näyttävät jopa lupaavammilta kuin tätä nykyä käytettävillä samantyyppisillä lääkkeillä.

Tibotec-yhtiö on ilmoittanut hinnoittelevansa uuden lääkkeensä edullisemmaksi kuin viime vuosina on ollut tapana uusien lääketulokkaiden kohdalla. Tästä yhtiö on jo ehtinyt saada kehuja hiv-hoitoaktivisteilta, muun muassa satojen potilasjärjestöjen, hoitopaikkojen ja yksittäisten hiv-positiivisten muodostamalta korkeita lääkehintoja vastustavalta yhteistyöjärjestöltä Fair Price Coalitionilta (FPC).

Darunaviiriä otetaan 600 milligrammaa (kaksi 300 mg:n tablettia) kahdesti vuorokaudessa. Darunaviirin kanssa otetaan tehosteena 100 mg ritonaviiria (Norvir) kahdesti vuorokaudessa. Lääkitys otetaan ruuan kanssa, ruuan määrä voi olla kevyt välipala tai kokonainen ateria. Darunaviirin yleisimpiä mahdollisia sivuvaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi ja päänsärky. On myös esiintynyt eri asteista ihottumaa.

Darunaviirillä on pitoisuuksiin liittyviä yhteisvaikutuksia joidenkin proteaasinestäjien kanssa, mutta atatsanaviiri (Reyataz) sopii hyvin käytettäväksi darunaviirin kanssa. NNRTI-lääke efavirentsin (Stocrin/Sustiva) kuten myös sienilääkkeiden sekä tubi- ja mykobakteerilääkkeiden annostuksessa tulee olla varovainen darunaviirin kanssa. Erektiolääkkeiden pitoisuus (Viagra, Levitra, Cialis) voi kohota darunaviirin kuten yleensäkin proteaasinestäjien kanssa, joten niiden annostusta tulee pienentää.

Muiden proteaasinestäjien tavoin darunaviiriakin koskee lista lääkkeistä, jotka eivät sovi otettavaksi sen kanssa: sienilääke vorikonatsoli (esimerkiksi Vfend, Voricon), epilepsialääkkeet karbamatsepiini, fenytoiini ja fenobarbitaali, vatsahappolääke sisapridi (Propulsid), antibiootti rifampisiini, ergot-migreenilääkkeet, antihistamiinit astemitsoli ja terfenadiini, verenpainelääke bepridiili (Vascor), statiini-kolesterolilääkkeet, rytmihäiriölääkkeet amiodaroni, flekainidi, propafenoni ja kinidiini, psyykenlääke pimotsidi, rauhoittavat midatsolaami ja triatsolaami, eturauhaslääke alfutsosiini sekä yrttilääke mäkikuisma.
Www.hivandhepatitis.com | biz.yahoo.com


Kasvojen lipoatrofian korjaushoidot alkaneet

Hiv-lääkkeistä johtuvan lipoatrofian aiheuttamiin kasvomuutoksiin on alettu antaa korjaavaa hoitoa Helsingissä, Töölön sairaalan plastiikkakirurgian klinikalla.

Hiv-lääkkeet voivat aiheuttaa rasvakudoksen uudelleenjakautumista eli lipodystrofiaa ja pintarasvan vähenemistä eli lipoatrofiaa. Lipodystrofiassa rasvaa kertyy vatsaontelon sisälle, yläselkään ja naisilla rintoihin. Lipoatrofiassa raajoista, jalkapohjista, pakaroista ja kasvoista katoaa rasvakudosta ja laskimot voivat tulla aikaisempaa selvemmin esiin ihon alta.

Rasvakudoksen uudelleenjakautumisen ja muiden muutoksien voimakkuus vaihtelevat eri ihmisillä. Ilmiö vaihtelee myös lääkkeestä toiseen. Vielä ei tarkkaan tiedetä, miten hiv-lääkkeet aiheuttavat nämä muutokset. Hi-viruksen osuudesta lipoatrofian synnyssä ei ole varmuutta. Muutokset voivat palautua ennalleen ainakin osittain, kun lääkitystä muutetaan. Lipoatrofia voi kasvoissa olla ulkonäöllisesti haittaava. Silloin voidaan harkita plastiikkakirurgisia toimenpiteitä kosmeettisen haitan vähentämiseksi.

Lipoatrofia diagnosoidaan ja hoidon tarve arvioidaan hiv-hoitopaikassa, jossa lääkäri kirjoittaa lähetteen plastiikkakirurgille. Hoidossa käytetään Restylane SubQ- ja Perlane-valmisteita. Valmistaja Q-Med kertoo: "Restylane on kristallinkirkas, ei eläinperäinen, biologisesti hajoava geeli, joka perustuu luonnolliseen hyaluronihappoon. Geeliä ruiskutetaan ihoon pieniä määriä erittäin ohuella neulalla. Tulokset näkyvät välittömästi”.

Hoitotapahtuma on polikliininen ja kestää noin puoli tuntia. Käsittelyalueen puhdistuksen ja puudutuksen jälkeen ihoon tehdään hyvin pienellä leikkausveitsellä aukko, jonka kautta geeli ruiskutetaan injektioneulalla ihonalaiskudoksiin kohtiin, joissa rasvakudos on vähentynyt. Potilasta kohti on käytetään tässä vaiheessa 2–4 millilitraa SubQ-geeliä ja mahdollisesti myös Perlane-geelia. Koska geelin määrä on pieni ja valmiste on tarkoitettu kasvojen lievään, kosmeettiseen käsittelyyn, ovat tulokset rajallisia.

Ruiskutukseen käytetyt aukot peitetään pienellä laastarilla. Käsittelystä voi seurata kohdealueiden turvotusta, punoitusta, arkuutta ja mustelmia. Käsittelyn jälkeen mahdollisia epätasaisuuksia voi tasoittaa varovaisin painalluksin. Saunomista ja runsasta hikoamista tulee välttää parin päivän ajan. Kontrolliaika varataan puolen vuoden päähän.

Geeli päästää lävitseen happea, ravinteita ja hormoneja.Vähitellen geeli hajoaa luonnollisesti ja korvautuu vedellä. Valmistajan mukaan geelin vaikutus kestää vähintään vuoden, minkä jälkeen käsittely voidaan uusia.
Www.hus.fi | fi.restylane.com/professional | www.restylane.com/professional | fi.restylane.phosdev.se/consumer | www.thebody.com/lipo | www.positiiviset.fi/henkiriepu | www.positiiviset.fi/hivkasikirja | www.positiiviset.fi/uutispalat/uutiset200511.htm | www.positiiviset.fi/uutispalat/uutiset200303.htm | www.positiiviset.fi/uutispalat/uutiset200301.htm | www.positiiviset.fi/uutispalat/uutiset200205.htm


HPV-rokote kohdunkaulan syöpää vastaan

USA:n lääkintäviranomainen FDA hyväksyi 9. kesäkuuta käyttöön Merck-yhtiön Gardasil-rokotteen, ensimmäisen rokotteen kohdunkaulasyöpää vastaan. FDA suosittelee rokotetta 9–26-vuotiaille tytöille ja naisille, mutta viranomaiset pohtivat sen antamista pojillekin. Vastaavaa rokotetta ovat kehitelleet myös Sanofi Pasteur MSD ja GlaxoSmithKline (Cervarix). Gardasil- ja Cervarix-rokotteista on jätetty myyntilupahakemukset myös Euroopassa EU:n lääkeviranomaiselle EMEA:lle.

Rokote suojaa ihmisen papilloomaviruksen (HPV) tyyppien 6, 11, 16 ja 18 aiheuttamilta kohdunkaulan solumuutoksilta ja sukupuolielinten syyliltä. HPV 16 ja 18 aiheuttavat enimmäkseen ulkosynnyttimen ja emättimen syöpää. HPV 6 ja 11 aiheuttavat 90 prosenttia kondyloomista eli visvasyylistä.

Gardasil-rokotteella tehtyihin tutkimuksiin on osallistunut yli 20 000 tyttöä ja alle 27-vuotiasta naista. Tulosten mukaan rokote on ollut turvallinen ja ehkäisee solumuutoksia ja kohdunkaulan syöpää. Parhaiten rokote tehoaa tytöillä ja nuorilla naisilla.

Merck-yhtiö on myös tutkinut rokotteen kykyä aikaansaada immuunivastetta 9–15-vuotiailla pojilla. Tutkimuksia jatketaan rokotteen turvallisuuden selvittämiseksi. Miehillä HPV aiheuttaa visvasyylän lisäksi pään ja niskan alueen sekä peräsuolen ja peräaukon syöpää, ja miehet myös välittävät HPV-tartuntaa naisiin.

Koska HPV-rokotteet ovat ehkäiseviä rokotteita, pitäisi varhaisnuoret asiantuntijoiden mukaan rokottaa ennen seksuaalisen aktiviteetin alkamista. Tästä taas käydään kiivasta väittelyä muun muassa USA:ssa ja katolisissa maissa. Konservatiivisten ryhmittymien mielestä rokotukset – kuten ehkäisyvalistuskin – yllyttäisivät nuorisoa esiaviolliseen seksiin.

Naisista 70 prosenttia saa HPV-tartunnan jossain elämänsä vaiheessa. Kohdunkaulan syöpä on nopeasti yleistynyt alle 45-vuotiailla naisilla ja on kansainvälisestikin yleisin naisten syöpä rintasyövän jälkeen. Kohdunkaulan syöpää seulotaan papa-näytteiden avulla. Suomessa todetaan 150–160 kohdunkaulan syöpää vuodessa, kuolemia tilastoidaan 50–70. Vuosittain seulonnoissa löytyy yli 600 syövän esiastemuutosta ja varhaisvaiheen syöpää, jotka kaikki voidaan hoitaa. Arviolta yli 200 syöpäkuolemaa vältetään seulonnoilla vuosittain.

Koska nyt tulossa olevat HPV-rokotteet eivät suojaa kaikilta kohdunkaulan syöviltä, on niiden erinomaisuutta pidetty myös kyseenalaisena. Noin neljännes kohdunkaulan syövistä ja esiasteista pitäisi rokotuksista huolimatta edelleen etsiä seulonnoilla.
Www.thebodypro.com | www.mediuutiset.fi | www.cancerregistry.fi | www.aidsmap.com | www.aidsmap.com | www.ktl.fi


Erektio-ongelma vähentää kondomin käyttöä

Chicagolaisia miesopiskelijoita koskevan kyselytutkimuksen mukaan erektio-ongelmat kondomin käytön yhteydessä johtavat usein riskiseksikäyttäytymiseen.

Kyselyyn osallistui 234 yliopisto-opiskelijaa, joista 64 prosenttia oli iältään 18–20-vuotiaita ja 95 prosenttia heteroseksuaaleja. Vain 47 prosenttia miehistä kertoi käyttävänsä aina kondomia yhdynnässä. Erektion kanssa oli ongelmia 13 prosentilla vastanneista, mutta vain yksi oli keskustellut asiasta lääkäri kanssa. Neljäsosa kertoi kokeneensa joskus erektiovaikeuksia kondomin yhteydessä. Kuusi miestä kertoi, että heillä oli todettu sukupuolitauti, heistä viisi oli homo- tai biseksuaaleja.

Niiden miesten kohdalla, jotka kertoivat kondomi-erektio-ongelmastaan, oli kondomin käyttämättä jättäminen neljä kertaa ja useiden seksikumppanien käyttö viisi kertaa todennäköisempää kuin keskimäärin.

Kuusi prosenttia miehistä kertoi käyttäneensä erektiolääkkeitä. Vain yksi oli hankkinut lääkkeen lääkärin kautta, loput ystäviltä tai internetistä. Useimmat erektiolääkkeitä käyttäneistä käyttivät myös alkoholia ja/tai huumeita.

Tutkimuksen johtaja Najah Senno Musacchio arvioi, että kyselyissä ei yleensä pysytä aivan totuudessa, joten ilmiö voi olla yleisempikin. Siksi niin sanottujen viihdehuumeiden ja erektiolääkkeiden yhteiskäytöstä tulisi olla huolissaan, koska esimerkiksi Viagran käyttö yhdessä huumeen kanssa on vaarallista. Kun tutkimuksen mukaan kondomin käyttö aiheuttaa erektiovaikeuksia, tulisi lääkäreiden ottaa tämäkin asia puheeksi vastaanotoillaan, hän sanoo.
Www.thebody.com


Hiv-hoito USA:ssa: lisää elinaikaa 3 miljoonaa vuotta 1989–2003

USA:ssa on laskettu, että ihmiset ovat saaneet 2,95 miljoonaa elinvuotta lisää vuosien 1989–2003 aikana hiv-tutkimuksen ja -hoidon ansiosta. Tutkijoiden mukaan tämäkin tulos olisi ollut parempi, jos hiv-testaus ja -hoito olisivat olleet helpommin saatavissa.

Tutkijat laskivat, että hiv-potilaiden hoito johti tuona aikana 2,81 miljoonan elinvuoden lisäykseen. Lisäksi toimenpiteet ja hoidot, joilla ehkäistiin hiv-tartunnan siirtymistä äidistä lapseen, antoivat 137 000 elinvuotta.

Ensimmäiset merkittävät elinvuosia lisänneet edistysaskeleet hiv-hoidossa ovat tutkijoiden mukaan olleet pneumocystis carinii -keuhkokuumeen (PCP) ehkäisylääkityksen käyttöönotto vuonna 1989 ja mycobacterium avium -keuhkokuumeen (MAI) ehkäisylääkitys vuonna 1993. Seuraavat merkkipaalut ovat olleet vuonna 1996 tulleet proteaasin estäjälääkkeet (PI), nukleosidijohdannaisten (NRTI) rinnalle 1998 tulleet non-nukleosidijohdannaislääkeet (NNRTI), vuonna 2000 saadut ritonaviiri-tehostetut proteaasinestäjät ja lääkeresistenssitestaus, lääkkeiden parantunut siedettävyys ja lopulta fuusionestäjä enfuvirtidin (Fuzeon) tulo vuonna 2003.

Yllä mainittujen kehitysaskeleiden vaikutus elinvuosiin laskettiin ennustamalla tietokonemallin avulla, miten kuolleisuus olisi kehittynyt, jos näitä harppauksia ei olisi otettu.

Tutkijoiden arvio on hyvin varovainen. Hiv-tartunnan saaneista he ottivat mukaan vain aids-vaiheessa olevien potilaiden lisääntyneet elinvuodet, ja jättivät pois yhden tai kahden lääkkeen yhdistelmistä koituneet hyödyt ennen vuotta 1996. Samoin lääkityksestä mahdollisesti seurannut tarttuvuuden väheneminen jätettiin pois. Tutkijat sanovatkin, että ilman näitä rajauksia elinvuosien todellinen lisäys saattaisi olla jopa yli 5,2 miljoona vuotta.
Www.aidsmap.com


Homo- ja bimiesten hiv-tartuntoja kartoitettu Suomessa

Hiv-tartuntojen esiintyvyyttä suomalaisilla homo- ja biseksuaalisilla miehillä on kartoitettu ensimmäisen kerran. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty koko väestön keskuudessa.

Tutkimuksen otos on pieni, eikä tuloksia voida yleistää koko erityisryhmää kuvaaviksi. Kansanterveyslaitoksen ja Aids-tukikeskuksen yhteistyönä tehtyyn kartoitukseen osallistui 410 miespuolista Z-lehden ja Prätkäpostin lukijaa. Heistä 368 lähetti tutkijoille myös oman sylkinäytteensä. Kartoituksen tekijöiden mukaan 4,5 prosentilla osallistuneista oli hiv-tartunta. Neljä heistä ei ollut tiennyt tartunnastaan ennen tutkimukseen osallistumista.

Kartoituksen julkistamistilaisuudessa suunnittelija Matti Hyvönen Aids-tukikeskuksesta sanoi, että tulokset vastaavat muissa länsimaissa samasta erityisryhmästä tehtyjä tutkimuksia. Häntä huolestuttaa, että kolmasosa vastanneista ilmoitti käyttävänsä kondomia satunnaisen kumppanin kanssa vain silloin tällöin tai ei koskaan.

Kansanterveyslaitoksen hiv-yksikön johtajan Mika Salmisen mukaan samanlaisia riskejä otetaan myös muun väestön keskuudessa. "Keskimääräisen väestön osalta riskikäyttäytymisestä tiedetään paljon vähemmän. Klamydia- ja kondyloomatilastojen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että seksitautiriskejä otetaan", hän sanoo.

Kartoitusta esitellyt Helsingin Sanomat kertoo hetero- ja homoseksistä saatujen tartuntojen lisääntyneen Suomessa 1990-luvun lopusta lähtien. Lehti otsikoi juttunsa ”Homojen hiv-tartunnat lisääntyneet”.

Kansanterveyslaitoksen hiv-tartuntatilastot vuosilta 1996–2006:

Hiv-tartunnat Suomessa 1996–2006Helsingin Sanomat 21.6.2006 | www.ktl.fi


Infektiohammashoitola muuttaa Töölöön

Helsingin suun erikoishoitoyksikön infektiopotilaiden hammashoitola muuttaa kevättalvella 2007 Töölön virastotaloon Mechelininkatu 46:een.

Vuodesta 2000 Laakson sairaalan tiloissa toimineessa infektiohammashoitolassa hoidetaan hiv-, B- ja C-hepatiitti- sekä muita infektiopotilaita. Vuonna 2005 käyntejä oli noin 5700 ja potilaita vähän yli 3100. Tilat joutuvat peruskorjaukseen vuoden 2007 alkupuolella.

Uusia tiloja etsinyt työryhmä tarttui kaupungin omistamiin noin 300 neliön tiloihin Töölön virastotalossa. Tilat sopivat hammashoitolaksi hyvin, koska ne ovat katutasossa omalla sisäänkäynnillä, ja tilajärjestys on suun erikoishoidon yksikölle sopiva.

Ehdolla uusiksi tiloiksi olivat myös Hietaniemenkatu 5 ja Vironkatu 2. Hietaniemenkatu todettiin huonoksi toiminnan luonteen kannalta, ja Kruunuhaan entisessä Vironkadun terveysasemassa vikana oli oman sisäänkäynnin puute ja tilojen huono muoto.
Helsingin Uutiset 14.6.2006


Aidsia 25 vuotta

Aidsin tunnistamisesta tulee tässä kuussa kuluneeksi 25 vuotta. Tänä aikana pandemia on levinnyt muutamasta maantieteellisesti hajallaan olleesta saarekkeesta käytännössä koko maailmaan. YK:n aids-järjestön UNAIDS:in arvion mukaan kaikkiaan 65 miljoonaa ihmistä on saanut hiv-tartunnan, ja 25 miljoonaa heistä on kuollut.

Amerikkalaiset tutkijat kuvasivat ensimmäisinä maailmassa aids-oireyhtymän kesäkuussa 1981. Lokakuusta 1980 toukokuuhun 1981 viittä nuorta homomiestä hoidettiin Los Angelesin sairaaloissa pneumocystis carinii -keuhkokuumeen (PCP) takia. Kaikilla todettiin myös sairastettu tai meneillään oleva CMV- eli sytomegalovirus-infektio sekä suun hiivasienitulehdus eli sammas. Yhdellä heistä oli kolme vuotta aiemmin ollut Hodgkins-lymfooma, joka oli parantunut sädehoidolla.

Miehet eivät tunteneet toisiaan eikä heidän lähipiirissään ollut samoja sairauksia. Miesten puolustusjärjestelmän todettiin olevan heikossa kunnossa, minkä epäiltiin ensin olevan yhteydessä CMV-infektioon. Miehistä kaksi kuoli PCP:hen jo kevään aikana. Nämä viisi miestä olivat aids-epidemian ensimmäiset raportoidut tapaukset.

Vanhin tunnettu hi-virus on löytynyt verinäytteestä, joka otettiin miespotilaalta vuonna 1959 silloisen Belgian Kongon pääkaupungissa Kinshasassa, silloisessa Leopoldvillessä. Epäillään, että sinne virusta olisi alkanut tulla jo 1930-luvulla, kun Etelä-Kamerunin simpansseista veritartunnan saaneet ihmiset kuljettivat Leopoldvilleen norsunluu- ja kovapuulasteja jokiliikenteessä.

UNAIDS arvioi, että hiv-epidemia on nyt ohittanut huippunsa, ja niin uusien tartuntojen kuin aids-kuolemienkin määrät ovat laskussa. Tähän ovat johtaneet ehkäisyvalistus ja uudet hiv-lääkkeet, varsinkin niiden vähittäinen leviäminen kehitysmaihinkin. Uusimmassa aids-raportissaan UNAIDS laskee vuonna 2005 tapahtuneen 4,1 miljoonaa uutta tartuntaa, kun luku vuonna 2003 oli vielä 4,8 miljoonaa.

Hiv-epidemian tilanne vaihtelee kuitenkin erittäin epätasaisesti eri puolilla maailmaa. Hiv-tartunnan saaneista kaksi kolmannesta elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Uusista tartunnoista vuonna 2005 tapahtui siellä yli puolet eli 2,7 miljoonaa, kuolemista yli kaksi kolmannesta eli 2,8 miljoonaa.
Www.newscientist.com | www.cnn.com | www.cdc.gov

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki