Heinäkuu 2006

* Uusi darunaviiri erittäin tehokas
* Yksi tabletti kerran vuorokaudessa: Atripla
* EMEA hyväksyi tabletti-Kaletran

Uusi darunaviiri erittäin tehokas

Uusin proteaasin estäjälääke darunaviiri (USA:ssa myyntinimi Prezista) näyttää toimivan erittäin tehokkaasti myös sellaisilla potilailla, jotka ovat läpikäyneet kaikki mahdolliset hiv-lääketyypit. Espanjalaisessa kokeessa neljästä koehenkilöstä kolmella virusmäärä laski alle mittausrajan kahdessa kuukaudessa pelkällä darunaviirilla, jota oli tehostettu pienellä määrällä ritonaviiria (Norvir).

Koehenkilöiksi valituilla potilailla olivat kaikki aiemmat hiv-lääkkeet menettäneet tehonsa, mukaan lukien fuusionestäjä enfuvirtidi (Fuzeon). Heidän viruskantansa oli myös vastustuskykyinen kaikille tähän asti käytössä olleille proteaasinestäjille (PI), kolmella myös viimeksi Euroopassa käyttöön hyväksytylle tipranaviirille (Aptivus). Koehenkilöiden viruspitoisuus oli keskimäärin 24 560 ja auttajasolutaso vaihteli välillä 33–425.

Potilaat saivat niin kutsuttuna salvage-hoitona eli pelastavana varahoitona pelkästään darunaviiria ritonaviirilla tehostettuna. Annos oli 600 mg darunaviiria ja 100 mg ritonaviiria kahdesti vuorokaudessa ruuan kanssa.

Kolmen koehenkilön virusmäärä putosi viimeistään kahden kuukauden kuluttua alle 50:n mittausrajan. Kaikkien auttajasolutaso nousi 60–80 prosentilla lähtötasosta. Yhden koehenkilön kohdalla darunaviirin teho kesti jopa 11 kuukauden seurannan ajan. Vain yhdellä henkilöllä oli sivuvaikutuksena pahoinvointia ensimmäisen viikon aikana.
Http://www.hivandhepatitis.com | http://www.positiiviset.fi/uutispalat


Yksi tabletti kerran vuorokaudessa: Atripla

Yhdysvaltojen ravitsemus- ja lääkeviranomainen FDA antoi 12.6. myyntiluvan ensimmäiselle kerran vuorokaudessa yhtenä tablettina otettavalle hiv-lääkkeelle. Yhdistelmälääkkeen myyntinimi on Atripla. Lääke sopii parhaiten niille hiv-positiivisille, jotka ovat aloittamassa ensimmäistä hiv-lääkitystään.

Atripla on Bristol-Myers Squibb- ja Gilead Sciences -yhtiöiden yhteistyössä kehittämä yhdistelmälääke, joka sisältää 600 mg efavirentsia (Stocrin, Sustiva), 200 mg emrisitabiinia (Emtriva) sekä 300 mg tenofoviiria (Viread). USA:ssa lääkkeen päiväannos maksaa saman kuin erikseen myytävät Sustiva/Stocrin (efavirentsi) ja Truvada (emtrisitabiini + tenofoviiri) yhteensä.

Lääke on ensimmäinen lajissaan myös siksi, että se sisältää käänteiskopioijaentsyymin estäjiä sekä NRTI- että nNRTI-lääkeluokista. NRTI-lääke on nukleosidijohdannainen emtrisitabiini ja nNRTI-lääkkeisiin kuuluvat nukleotidijohdannainen efavirentsi ja ei-nukleosidijohdannainen tenofoviiri.

Atripla suositellaan otettavaksi tyhjään vatsaan ennen nukkumaanmenoa. Atriplan kanssa sopimattomia lääkkeitä ovat ainakin rifapentiini-antibiootti, sienilääke vorikonatsoli, antihistamiini astemitsoli, vatsalääke sisapridi, rauhoittavat lääkkeet midatsolaami ja triatsolaami sekä ergot-johdannaisiiin kuuluvat migreenilääkkeet.
Http://www.hivandhepatitis.com


EMEA hyväksyi tabletti-Kaletran

Euroopan yhteisön lääkeviranomainen EMEA hyväksyi 3.7. myyntiin Kaletra-lääkkeen uuden tablettiversion. Tabletti-Kaletra ei vaadi kylmäsäilytystä kapseli-Kaletran tavoin, ja se voidaan ottaa ruuan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Abbott-yhtiö kehottaa Kaletraa käyttäviä kuluttamaan ensin kaikki Kaletra-kapselinsa ennen kuin alkavat käyttää tablettiversiota. Erityyppisiä Kaletroja ei tule ottaa yhdessä tai vaihdellen.
Http://www.aidsmap.com | http://www.positiiviset.fi/uutispalat

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki