Tukihenkilö

Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia ja heillä on omakohtainen kokemus hivin kanssa elämisestä joko itse hiv-positiivisena tai heidän läheisenään.

Tukihenkilötoimintamme lähtökohtana on tasavertaisuus ja vapaaehtoisuus.

Tukihenkilö on kuuntelija ja vierelläkulkija.

Tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tukea voit saada joko puhelimitse tai kasvotusten.

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki