Vertaistuki

 

Vertaistuki voi toimia tärkeänä henkireikänä sinulle, joka haet vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin, ideoita oman elämän hallintaan tai vain seuraa samoja asioita läpikäyneistä ihmisistä. Vertaistuelle voi olla tarvetta missä elämänvaiheessa tahansa, mutta sillä ei välttämättä tarkoiteta ainoastaan samojen asioiden kokeneiden tuen vastanottamista vaan myös tuen antamista ja kokemusten jakamista.

Vertaistuki on toisen ihmisen elämäntilanteen ja ongelmien ymmärtämistä, kunnioittamista ja oman tilanteen laajempaa ymmärtämistä. Vertaistuki voi tarjota monelle ihmiselle alustan omalle hyvinvoinnille ja kyvylle löytää ratkaisuja vastakohtana sairaudelle ja kyvyttömyydelle. 

Vertaistuki ei ole kilpailua kokemuksista ja oireista. Jokaisella on omia kokemuksia ja ne tulkitaan omista lähtökohdista käsin. Vertaistuesta voit saada työkaluja tehdä omia päätöksiä ja ymmärtää omaa elämäntilannetta laajemmasta näkökulmasta. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki