Edunvalvonta

 

Positiiviset ry:n edunvalvonta koskee kaikkia hiv-tartunnan saaneita Suomessa. Yhdistys seuraa hiviin liittyvää kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päätöksenteosta vastaaviin tahoihin.

Positiiviset ry pitää yllä ja pyrkii laajentamaan edustustaan ja odottaa myös yhteistyötahojen noudattavan kansainvälisiä sitoumuksia laajentaa potilasjärjestöjen edustusta GIPA-periaatteen mukaisesti kaikissa toimitahoissa ja kaikilla alueilla, joissa heidän edustuksensa on kansainvälisesti hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti tarpeellista ja toivottua.

Potilasjärjestönä yhdistys seuraa hiv-tartunnan saaneille tarjolla olevan hoidon ja tukipalvelujen saatavuutta ja laatua valtakunnallisesti. Tavoitteena on ammatillisen, tasa-arvoisen ja ihmisläheisen hoidon toteutuminen.

Edunvalvonnan puitteissa autamme yksittäisiä jäseniä heidän ongelmiensa selvittelyssä.

Edunvalvontaa on myös hoidon ja lääkityksen kehittymisestä tiedottaminen, reagoiminen mediassa käytävään keskusteluun ja virheellisten käsitysten oikaiseminen. Pyrimme välittämään laajasti tietoa elämästä hiv-tartunnan saaneena ja vähentämään hiv-tartuntaa kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja pelkoja.

Lääkehoidon kehittymisen myötä ja uusien lääkkeiden ansiosta hiv-tartunnan saaneet voivat fyysisesti paremmin ja ovat pitkään mukana työelämässä. Yhdistys perehtyy edelleen syvällisemmin työelämässä olevien tartunnansaaneiden sekä enenevässä määrin tullaan keskittymään ikääntyvien hiv-positiivisten erityiskysymyksiin.

 

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki