Hiv-Norden

Pohjoismainen potilasjärjestöjen yhteenliittymä Hiv-Norden, engl. Hiv-Nordic, kokoontuu vuosittain. Kokouksiin osallistuu 1-2 yhdistyksen valittua edustajaa. Osallistujat raportoivat maidensa hiv-tilanteesta, pohtivat keinoja maiden välisen yhteistyön tehostamiseksi ja laativat sosiaalipoliittisia lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja. Hiv-Nordenin hallitus valitaan aina alkusyksystä.

www.hiv-norden.org

© 2017 Positiiviset Ry. All Rights Reserved. Puh. (09) 692 5441 / Malminkatu 24 / 00100 Helsinki