Tuki- ja kriisikeskustelut

Tukikeskustelut

Sinulla on mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työntekijän kanssa. Voit keskustella joko puhelimitse, etäyhteyden välityksellä tai sopia henkilökohtaisen tapaamisen toimistolle tai muualle sinulle sopivaan paikkaan. Positiivisten työntekijä on tavoitettavissa myös Tampereella kerran kuussa.

Tukihenkilöt

Silloin, kun todetaan hiv-tartunta, aloitetaan lääkitys tai elämäntilanteessa tapahtuu jokin muutos ja koet tarvitsevasi tukea tuona vaikeana ajanjaksona, voit ottaa yhteyttä Positiivisiin. Tarvittaessa järjestämme sinulle tukihenkilön. Tukea voit saada joko puhelimitse tai kasvotusten.

Tukihenkilöt ovat koulutettuja ja vapaaehtoisia Positiivisten jäseniä, ja heillä on pääsääntöisesti omakohtainen kokemus hivin kanssa elämisestä, joko itse hiv-positiivisena tai heidän läheisenään. Tukihenkilötoimintamme lähtökohtana on tasavertainen ja vapaaehtoinen kumppanuus.

Tukihenkilö on kuuntelija ja vierellä kulkija haasteellisessa elämäntilanteessa olevalle tuettavalle.

Tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Älä jää hivin kanssa yksin; ota rohkeasti yhteyttä!

Tukihenkilötoiminnasta vastaa Positiivisissa vertaistuen koordinaattori. Yhteystiedot löytyvät täältä.