Kemseksi (chemsex)

Kemseksi (englanniksi ’chemsex’) on huume- ja seksikulttuuri, jonka katsotaan yleisesti kytkeytyvän miesten väliseen seksiin. Ilmiö on maailmalla tuttu erityisesti suurkaupungeissa ja SeksiPertti-kyselyn (2017) pohjalta saatiin viitteitä kemseksistä myös Suomessa. Tämä sivusto on tarkoitettu niin ammattilaisille kuin yhteisölle ja henkilöille, jotka käyttävät tarkoituksellisesti päihteitä seksin yhteydessä.

  • Positiivisten Chemsex-hankkeen (2019-2020) tavoitteena oli kartoittaa ilmiötä, tuottaa haittoja vähentävää neuvontaa kemseksi-alakulttuurin toimijoille sekä tietomateriaaleja eri alojen ammattilaisille. Tavoitteena on myös laajemmin avata yhteistyötä päihdetyön ja seksuaalineuvonnan välille.

Positiivisten kemseksi -sivulle on koottu hankkeen aikana tuotettua tietoa mm. videoiden muodossa ammattilaisille kemseksin erityispiirteistä. Käyttökulttuurissa toimivat ihmiset eivät välttämättä miellä itseään huumeita käyttäviksi ihmisiksi, kun käyttö tapahtuu seksin yhteydessä. Asiakaskohtaamiset edellyttävät erityistä sensitiivisyyttä; seksuaalisen suuntautumisen ja päihteiden käytön suhteen käyttökulttuureissa toimivat elävät usein monenkertaisessa marginaalissa.
Asiantuntijamme voivat osallistua seminaareihin tai järjestää aiheesta koulutuksia.

Kemseksin määrittelystä

Isossa-Britanniassa kemseksi on määritelty täsmällisesti jopa käytettyjen aineiden tarkkuudella, joiksi on listattu piristeet metamfetamiini ja mefedroni sekä keskushermostoa lamaavat GHB (“gamma”) tai GBL (“lakka”). Suomessa tällainen määrittely ei ole mielekäs, sillä mm. mefedronin käyttö on täällä lähes olematonta. Hankkeen loppukyselyssä suosituimmaksi kemseksissä käytetyksi aineeksi osoittautui MDMA (“ekstaasi”) ja ketamiinin käyttöä ilmenee jonkin verran kemseksissä. Mainitsemisen arvoisia ovat myös hengitettävät alkyylinitriitit (“poppers”), vaikka ne eivät lain mukaan olekaan huumausaineita. Poppersit rentouttavat mm. peräaukon sulkijalihasta, minkä vuoksi on ymmärrettävää, että niitä käytetään erityisen paljon miesten välisessä seksissä. 

Chemsex-hankkeelle osoitettiin alusta alkaen kysymys, miksi keskitytään vain miehiin, kun muillakin sukupuolilla ilmenee vastaavaa käytöstä. Huomio on totta ja osoittaa tarpeen myös muiden sukupuolten huomioimisen tärkeyden jatkossa. Kemseksi on kuitenkin vakiintuneesti kytketty miesten väliseen seksiin. Kyseessä on selvästi oma alakulttuuri, jossa on ilmennyt tarvetta kohdennetulle haittoja vähentävälle neuvonnalle. Hankkeen loppukyselyä on raportoitu Poveri-lehdissä (ks. materiaalit) ja Tiimi -lehdessä 4/2021.

Suomen Seksologisen seuran aikakauskirjassa 41 on julkaistu ammatillinen katsaus, Kemseksi Suomessa 2020-luvulla, johon on koottu hankkeen aikana kerääntynyttä tietoa ilmiöstä. Katsaus perustuu pitkälti hanketyöntekijä Miina Kajoksen raporttiin loppukyselystä. Voit ladata katsauksen alla olevasta linkistä:

Kemseksiä käsitteleville sivuille on koottu myös sitä harrastaville tietoja siitä, miten kemseksiin liittyviä haittoja voisi vähentää. Tälle sivulle upotettu video on ilmiötä käsittelevän sarjan ensimmäinen: Mitä on kemseksi?

Ota yhteyttä, jos sinulla on jokin konkreettinen tiedon tarve, toive tai ajatus, mitä haittojen vähentäminen kemseksin suhteen voi tarkoittaa!

Juuso Kekkonen kertoo Positiivisten tilaamassa videosarjassa kemseksistä, suostumuksesta ja haittojen vähentämisestä.