Seksuaalisuus

Seksiä huumeiden kanssa ja tarkoituksellista päihteiden käyttöä miesten välisessä seksissä ei voi ymmärtää ottamatta huomioon seksuaalisen kanssakäymisen keskeisyyttä osan homomiesten elämässä ja muiden miesten elämässä, joilla on seksiä miesten kanssa. 

Seksuaalisessa kanssakäymisessä halutaan tutkia, syventää ja uudistaa yhteyttä muihin ja yhdistää kokemus myös muihin elämän osa-alueisiin. Päihteiden käytöllä seksin yhteydessä halutaan raivata esteitä näille kokemuksille. Parhaimmillaan ne voivat toimia siten ja huonoimmillaan toistuva käyttö johtaa vääristyneeseen käsitykseen intiimistä kanssakäymisestä ja päihderiippuvuuteen. Positiivisten kyselyssä kolmasosa miehistä koki yksinäisyyden ongelmaksi kemseksin seurauksena. Päihteiden käyttö voi olla uhka terveydelle ja aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa ja työelämässä.

Brittiläinen kemseksi-asiantuntija ja ihmisoikeusaktivisti David Stuart esiintyi Positiiviset ry:n Chemsex-hankkeen (2019-2021) avausseminaarissa. Stuart on edelläkävijä kemseksiin liittyvän ammattiavun kehittämisessä. Suomeksi tekstitetyllä videolla hän puhuu käyttökulttuurista ja siihen erottamattomasti liittyvästä viestintävälineiden käytöstä.

Brittiläinen kemseksi -asiantuntija ja ihmisoikeusaktivisti luennoi kemseksistä, suomeksi tekstitetty video.

Oletko tyytyväinen siihen seksiin mitä sinulla on ja miten koet seksuaalisuutesi? Positiivisissa voit luottamuksellisesti keskustella seksuaalisuuteen ja kemseksiin liittyvistä asioista. Työntekijöistä kolmella on seksuaalineuvojan koulutus. Katso linkeistä, mistä muualta voit hakea apua jos tunnet tarvitsevasi sitä.

Positiivisten hankkeen aikana suomennettiin Stuartin kehittämä itsehoitotyökalu. Työkalun avulla voit pohtia omaa suhdettasi seksiin ja päihteisiin sen yhteydessä. Työkalu on kyselylomakkeen muodossa. Se ei tallenna tai lähetä mitään tietoja. Voit käyttää sitä yksin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa täysin anonyymisti. Linkki: ChemSex Care Plan