Toimintaa ja tapahtumia

Kurssit

Järjestämme vuosittain ammatillisesti ohjattuja kursseja hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen. Kurssien tavoitteena on tukea hiv-positiivisten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja löytää voimavaroja sekä saada vertaistukea toisilta tartunnan saaneilta ja läheisiltä. 

Kursseilla on selkeä rakenne, jotka sisältävät asiantuntijaluentoja ja niiden pohjalta keskusteluja, jokaiselle sopivaa rentoa ohjattua liikuntaa, ulkoilua sekä vapaata yhdessä oloa vertaisten kanssa. Kurssien sisällön suunnittelevat aina hiv-positiiviset yhdessä Positiivisten työntekijän kanssa.  

Syksyllä 2022 järjestämme kurssin kaikille hiv-positiivisille, ilmoitamme ajankohdan myöhemmin. Kurssit päivitetään myös nettisivujen kalenteriin.

Helmikuu herättää sanoihin! – kirjoittamisviikonloppu

Lauantai ja sunnuntai 12.-13.2.2022 klo 1015

Helppojen ja leikillisten kirjoitusharjoitusten avulla etsimme kirjoittajaa sinussa. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta kirjoittamisesta, pikemminkin lähdemme purkamaan mahdollisia kirjoittamisen esteitä. Tutkimme, miten kirjoittaminen voisi olla osa arkea: omien ajatusten ja kokemusten jäsentäjänä, meditatiivisena harjoitteena ja taukohetkenä, ilman suorituspaineita! Kirjoittaminen on oman elämän ja kokemuksen näkyväksi tekemistä, tunnustelua ja sanojen löytämistä ja myös jakamista.

Sisältää lounastauon, talo tarjoaa sopan. Vetäjänä toimii Susanna Partio, FM taideterapeutti ja kirjoittajaohjaaja. Ilmoittautumiset 4.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen juha-erkki@positiiviset.fi.

Maaliskuussa maalaten ja taiteillen! – taideviikonloppu

Lauantai ja sunnuntai 12.-13.3.2022 klo 1015

Lähdemme tutkimaan omaa oloa ja tunnelmia monitaiteisesti ekspressiivisen taideterapian keinoin. Liikumme, maalaamme, leikimme sanoilla. Mitään osaamista ei tarvita. Harjoitukset ovat lempeitä. Taiteen kautta tulee näkyviin sitä, mitä arkiset sanat eivät tavoita.

Sisältää lounastauon, talo tarjoaa sopan. Vetäjänä toimii Susanna Partio, FM taideterapeutti ja kirjoittajaohjaaja. Ilmoittautumiset 4.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen juha-erkki@positiiviset.fi.

Tuetut lomat

Tuettuja lomia järjestämme yhteistyössä Hyvinvointilomien kanssa.  

Tuetulle lomalle voivat hakea ne, jotka eivät ole saaneet tuettua lomaa samana tai edellisenä vuonna. Lomalla voit tavata muita tartunnansaaneita ja heidän läheisiään, vaihtaa kokemuksia hivin kanssa elämisestä ja nauttia rentouttavasta yhdessäolosta.  

Lomalla järjestetään vapaamuotoisen oleskelun lisäksi myös ammatillisesti ohjattuja keskustelutilaisuuksia liittyen hivin kanssa elämiseen. 

Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.  

Seuraavat lomat tulevat hakuun vuonna 2023. 

Keskusteluryhmät

Ammatillisesti ohjatuissa keskusteluryhmissä hiv-positiivisilla on mahdollisuus pohtia ja keskustella hivistä ja sen vaikutuksesta elämään toisten hiv-tartunnan saaneiden kanssa.  

Tulossa keväällä 2022 Kolme Minä ja hiv -keskusteluryhmää, kaksi suomenkielistä ja yksi venäjänkielinen.  

Vertaistuellisia tapahtumia

Toiminnallisissa vertaistapahtumissa keskitytään hiv-tartunnan sijaan ihmisen voimavaroihin ja mielenkiinnon kohteisiin, joissa korostuu puheen sijaan toiminnallisuus yhteisöllisyyden ja vertaisuuden keinoin. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan sisältyvät seuraavat toiminnalliset tapahtumat.

  • Voimauttava valokuva -ryhmä kokoontuu kolme kertaa, jonka lisäksi järjestetään yksi intensiiviviikonloppu aiheen tiimoilta.  
  • Toiminnallinen vertaistapahtuma nimellä ”Psyykkinen ja fyysinen resilienssi -eräretki 10.-17.9. Enontekiöllä. 
  • Vapaaehtoisten vetämä liikuntaryhmä, joka suunnittelee itse ryhmätoiminnan sisällön. Ryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa.
  • Lapsiperheille yhteinen vertaisviikonloppu heinäkuussa.  

Tapaamiset, tapahtumat, ja ryhmätoiminnat on useimmiten ammatillisesti ohjattuja ja hiv-positiivisista koostuvan ryhmän suunnittelemia. Ilmoitamme tarkemmat ajankohdat tapahtumille vuoden 2022 alussa.