Edunvalvonta

Edunvalvonta Positiivisissa koskee kaikkia hiv-tartunnan saaneita Suomessa. Positiiviset edistää yhdenvertaisuutta, seuraa hiviin liittyvää kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päätöksenteosta vastaaviin tahoihin.

Hiv-tartunta ei saa estää työhön tai opintoihin hakeutumista. Hiv-positiivisen henkilön terveydentilaa koskeviin tietoihin pätee sama vaitiolovelvollisuus kuin muihinkin tai muiden henkilöiden terveystietoihin.

Potilasjärjestönä yhdistys seuraa hiv-tartunnan saaneille tarjolla olevia hoito- ja tukipalveluita. Tavoitteena on ammatillisen, tasa-arvoisen ja ihmisläheisen hoidon toteutuminen.

Positiiviset tiedottaa hivin hoidon ja lääkityksen kehittymisestä. Reagoimme mediassa käytävään keskusteluun ja oikaisemme virheellisiä käsityksiä. Pyrimme välittämään laajasti tietoa elämästä hiv-tartunnan saaneena ja vähentämään hiviä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja pelkoja.

Ota rohkeasti yhteyttä

Edunvalvonnan puitteissa autamme yksittäisiä jäseniä heidän ongelmiensa selvittelyssä. Mikäli koet saaneesi epäasiallista palvelua tai tulleesi kohdelluksi asiattomasti, voit ottaa meihin yhteyttä. Lähetä sähköpostia osoitteeseen sini@positiiviset.fi tai jätä viesti yhteydenottolomakkeen kautta. Mielellämme kuulemme myös esimerkiksi hyvistä kokemuksista hammaslääkärissä asioinnista.

Syrjintä

Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman syrjintää tai pelkoa syrjinnästä.

Syrjinnässä on kyse siitä, että henkilöä kohdellaan syrjintäperusteen vuoksi huonommin ilman hyväksyttävää syytä kuin toista henkilöä vastaavassa tilanteessa, tai saatetaan hänet toiseen henkilöön nähden epäedullisempaan asemaan syrjintäperusteen vuoksi ilman hyväksyttävää syytä.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan (kuten hiv-tartunta), vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuden edistämisessä on kyse siitä, että syrjintään puututaan, sitä ehkäistään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, ja näin pyritään turvaamaan ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus.