Vaikutamme

Valtakunnallista edunvalvontaa

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointia.

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tarkoitus on ylläpitää ja parantaa hiv-positiivisten asemaa yhteiskunnassa. Tavoitteena on taata yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet positiivisesta hiv-statuksesta huolimatta. Hiviin liittyy edelleen paljon tietämättömyyttä, asenteellisuutta ja leimaamista, jotka estävät hiv-positiivisten yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Verkostot

Hiv-Norden

Positiiviset kuuluu pohjoismaiseen potilasjärjestöjen yhteenliittymä Hiv-Nordeniin. Hiv-Norden kokoontuu vuosittain. Kokouksiin osallistuu 1-2 yhdistyksen valittua edustajaa. Osallistujat raportoivat maidensa hiv-tilanteesta, pohtivat keinoja maiden välisen yhteistyön tehostamiseksi ja laativat sosiaalipoliittisia lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja. Hiv-Nordenin hallitus valitaan aina alkusyksystä.

Lue lisää Hiv-Nordenin nettisivuilta.