Hiv-tartunnasta kertominen

Tartunnasta kertominen

Hiv-tartunnasta kertomisesta tai tiedon jakamisesta käytetään englanniksi usein sanaa disclosure, mikä suoraan käännettynä tarkoittaa paljastamista. Sinun hiv-statuksesi on henkilökohtaista tietoa ja on sinun päätettävissäsi, haluatko kertoa siitä muille. 

Monille hiv-tartunnan saaneille voi olla suuri huolenaihe, kertoako hiv-tartunnasta muille ihmisille ja miten. Varsinkin heti diagnoosin jälkeen tämä asia saattaa pohdituttaa erityisesti.

Hiv-statuksesta kertominen ja omista tunteista puhuminen esimerkiksi kumppanin, läheisen ystävän tai perheenjäsenen kanssa voi olla todella hyödyllistä. Ystäväsi ja perheesi voivat olla hyvä tuen lähde. Puhuminen jollekulle, johon luotat, voi auttaa käsittelemään ajatuksiasi ja tunteitasi.

On sinun päätettävissäsi, kenelle kerrot, eikä sinun pitäisi koskaan joutua tuntemaan painostusta tehdä niin.

Valitettavasti monissa yhteisöissä hiviin liittyy stigmaa. Saattaa olla, että jotkut tuntemistasi ihmisistä eivät ymmärrä, mitä hivin kanssa eläminen tarkoittaa tänä päivänä. He eivät ehkä ymmärrä, kuinka hiv tarttuu, tai he voivat pelätä tai tuomita. Tämä tarkoittaa, että saatat saada negatiivisia reaktioita.

Ihmiset kokemukset kertomisesta ovat myönteisiä. Kokemuksia kertomisesta keräämme tulevaisuudessa Positiivisten kokemuksia -osuuteen nettisivuille. 

Monet hiv-positiiviset ovatkin kokeneet, että on ollut hyödyllistä keskustella joko ammattilaisen tai toisen hiv-positiivisen kanssa ennen kuin he kertovat hiv-tartunnastaan läheisille. Jos haluat kertoa hivistä perheelle ja ystäville, mutta se tuntuu vaikealta, keskustelu ammattilaisen tai toisen hiv-positiivisen kanssa voi auttaa. Voit ottaa yhteyttä Positiivisiin keskusteluavun saamiseksi. 

Positiivisista saat tukea ja keskusteluapua kertomiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Mitä laki sanoo kertomisesta? 

Suomen laki on pitkään velvoittanut kertomaan hiv-tartunnasta seksikumppanille. Kertomatta jättäminen on voinut myös johtaa rikosoikeudellisiin seurauksiin.

Vuonna 2021 asiaan saatiin odotettu muutos. Korkeimman oikeuden syyskuussa 2021 antaman ennakkopäätöksen mukaan voidaan olettaa, että lääkityksellä olevan hiv-positiivisen ei tarvitse kertoa seksikumppanille, mikäli hoito toimii ja virukset ovat mittauskynnyksen alapuolella (alle 200 kopiota/ml). Lue lisää: KKO:2021:64.

Tartuntataudit jaetaan Suomen laissa yleisvaarallisiin, valvottaviin ja muihin tartuntatauteihin, joista osa edellyttää säännöllistä seurantaa väestölle aiheuttamansa tautitaakan tai epidemiavaaran vuoksi. Hiv-infektio on valvottava tartuntatauti. 

Asioidessasi esimerkiksi työterveydessä muissa kuin hiviin liittyvissä asioissa, hyvällä hoitovasteella olevasta hivistä voi kertoa oman harkinnan mukaan. Jotta saisit parasta mahdollista hoitoa, hivistä kannattaa kertoa. Myös mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset kannattaa pitää mielessä, jos sinulle määrätään muita lääkkeitä.