Kategoriat
Artikkelit

SeksiPertti -kyselyn tuloksia

SeksiPertti on miestenvälisen seksin ja seksuaalisuuden ekspertti. SeksiPertti haluaa parantaa maailmaa siten, että ketään ei syrjittäisi hiv-statuksen perusteella. Erityisesti SeksiPertti haluaa vaikuttaa homoyhteisöön, koska siellä on hiv-tartunnan saaneita monikymmenkertainen määrä koko väestöön verrattuna. SeksiPertin neuvot ovat kohdennettuja miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Lue tästä, mitä yli tuhat miestä vastasi SeksiPertin kyselyihin!  

SeksiPertti on Positiivisten ja Hivpointin kolmivuotinen kampanja, joka alkoi vuonna 2015 ja päättyi varsinaisesti kesällä 2018 Helsingin Pride-tapahtumassa.

Rennolla otteella toteutetun kampanjan tavoitteena on ollut vähentää hiviin liittyvää stigmaa homoyhteisössä ja edistää homo- ja bimiesten seksuaaliterveyttä. Kampanjalla on omat seksipertti.fi-verkkosivut. SeksiPertin näkyvyyttä on lisätty jakamalla kahta turvaseksipakkausta sekä esitteitä Älä syrji – ota selvää ja Anaaliseksin ABC muun muassa Pride-tapahtumissa. SeksiPertin naama on komeillut myös kangaskasseissa ja T-paidoissa. Seksi-

Pertti-piirroshahmo on Juha Harjun kynästä. Kampanjan ilmeen ja graafisen suunnittelun on toteuttanut Mika Ruusunen.   

 

SeksiPertti-kyselyt homo- ja bi-miesten seksitavoista, hiviin kohdistuvista asenteista ja hiv-tiedoista toteutettiin vuosina 2015 ja 2017. Vuoden 2015 kyselyn tuloksia on hyödynnetty muun muassa SeksiPertti-kampanjan suunnittelussa, kohdentamisessa ja arvioinnissa. 

Kumpaankin kyselyyn, joissa oli 40 kysymystä, tuli yli tuhat vastausta. Kysymykset koskivat seksikäyttäytymistä, turvallista seksiä sekä suhtautumista hiviin ja hiv-tartunnan saaneisiin. Hiviin ja hivin tarttumiseen liittyviä tietoja testattiin tosiasiaväittämillä. Vuoden 2017 kyselyssä painotettiin PrEPiä enemmän kuin vuoden 2015 kyselyssä. Molemmissa kyselyissä oli myös seksitautien tarttumiseen liittyviä kysymyksiä. Uutena aiheena vuoden 2017 kyselyssä oli ChemSex ja päihteiden käyttö yleensäkin. Ella Saarinen on yhdessä työryhmän kanssa kirjoittanut vuoden 2017 kyselyn pohjalta artikkelin CHEMSEX – Päihteiden käyttö miesten välisessä seksissä, joka on luettavissa kampanja verkkosivuilla seksipertti.fi. 

Taustatiedot

Vuonna 2015 kyselyyn vastasi 1100 ja vuonna 2017 1018 henkeä. Taustatietoina tiedusteltiin ikää, asuinpaikkaa, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista ja mahdollista kuulumista sukupuolivähemmistöön. Sukupuolivähemmistöön kuulumisesta kysyttiin vuoden 2015 kyselyssä hieman eri tavalla kuin vuoden 2017 kyselyssä, jossa kysymysten järjestys ja sanajärjestys olivat erilaisia. Vuoden 2017 kyselyn vastauksissa nousi esiin enemmän kuulumista sukupuolivähemmistöön kuin vuoden 2015 kyselyn vastauksissa. On tosin niin, että osa vastaajista selvästi sekoitti käsitteet sukupuolivähemmistö ja seksuaalivähemmistö keskenään.

Vuoden 2017 vastaajista vain 12,5 % kertoi vastanneensa myös vuoden 2015 kyselyyn. Tosin vastaajista 21,9 % ei muista, oliko osallistunut vuoden 2015 kyselyyn. Kampanjan vaikuttavuutta arvioitaessa lienee siis viisasta sanoa vain yleisellä tasolla, että kampanjalla on ollut/ei ole ollut vaikutusta homo- ja bimiesten yhteisöön Suomessa.

Eniten vastauksia SeksiPertti sai ikäryhmästä 30–39-vuotiaat. Vastaajista 28 % kertoo kuuluvansa tähän ikäryhmään. Noin 52 % vastaajista kuuluu 30–49-vuotiaisiin. Noin seitsemällä prosentilla vastaajista oli todettu hiv-tartunta. Mainittakoon, että Suomessa on todettu eniten hiv-tartuntoja juuri 30–40-vuotiailla.

Lähes puolet vastaajista (47 %) asuu pääkaupunkiseudulla ja yli sadantuhannen asukkaan kaupungissa vajaa neljännes (24,7 %). Vastaajista 9,7 % ilmoittaa asuinpaikakseen 50 000–100 000 asukkaan kaupungin. 20 000–50 000 asukkaan taajamassa elää 10 % vastaajista ja alle 20 000 asukkaan väestökeskittymässä 8,5 %. Todettakoon, että Suomessa on todettu lähes 4000 hiv-tartuntaa, joista yli puolet HUSin alueella.

Vuoden 2017 vastaajista 79 % määritteli itsensä homoksi (v. 2015 76,4 %). Biseksuaalina itseään piti 17 % vuoden 2017 vastaajista (v. 2015 19,5 %). Heteroksi itsensä koki noin prosentti vuoden 2017 vastaajista. Kolme prosenttia ilmoitti, ettei mikään edellä mainituista vaihtoehdoista kuvaa heidän seksuaalista suuntautumistaan. 

Vuoden 2017 vastaajista 64 % (v. 2015 61 %) ilmoitti halujensa yksinomaiseksi kohteeksi miehet ja 19 % kertoi, että heidän seksuaaliset tunteensa ja ajatuksensa suuntautuvat lähes yksinomaan miehiin.

Vuoden 2017 vastaajista 85 %:lla on seksiä yksinomaan tai lähes yksinomaan miesten kanssa (v. 2015 83 %:lla). Lähes kaksi prosenttia (1,8 %) vuoden 2017 vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan seksikokemuksia (v. 2015 4,5 %). Loput sijoittuvat seksikokemustensa osalta jatkumolle  ”Useimmin miesten kanssa kuin naisten kanssa – Yksinomaan naisten kanssa”. 

 

Seksikumppaneiden määrä 

SeksiPertti tiedusteli miehiltä seksikumppaneiden määrää viimeisen 12 kuukauden aikana. Verrattuna vuoden 2015 vastaajiin vuoden 2017 vastaajilla oli ollut keskimäärin enemmän seksikumppaneita. Yksiavioisesti oli elänyt 19 % vastaajista. Enemmistö (55 %) ilmoitti, että heillä oli ollut kahdesta kymmeneen kumppania. Vastaajista 17 %:lla oli ollut 11–50 kumppania. Yli 50 kumppanin kanssa seksiä kertoi harrastaneensa 3,1 %. Kuudella prosentilla ei ole ollut yhtään seksikumppania viimeisen 12 kuukauden aikana.

 

Kokemus seksitautiriskin suuruudesta

SeksiPertti kysyi, miten suureksi miehet mieltävät riskin saada jokin seksin välityksellä tarttuva tauti. Seksitautiriskin koki hyvin suureksi 5,2 % vuoden 2017 vastaajista (v. 2015 3,7 %). Melko suureksi riskin näki vuonna 2017 24,1 % (v. 2015 25,2 %). Vuonna 2017 riskin koki melko pieneksi 60,7 % (v. 2015 60, 5 %). Vuoden 2017 vastaajista 7,2 % ilmoitti, ettei heillä ole ollut riskiä saada seksitautia (v. 2015 7,7 %). Kumpanakin vuonna noin 3 % vastaajista ei osannut ottaa kantaa seksitautiriskinsä suuruuteen.

 

Maksullinen seksi

Vuoden 2017 kyselyssä tiedusteltiin seksipalvelujen ostamisesta ja myymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Kaikista vastaajista 4 % kertoi myyneensä ja 4,6 % harkinneensa myydä seksipalveluja. Alle 30-vuotiaista 6,1 % 

oli myynyt ja 11,2 % oli harkinnut myyvänsä seksiä. Kaikista vastaajista 6,3 % 

kertoi ostaneensa seksiä, ja asiaa oli harkinnut 4,6 %. Yli 40-vuotiaista 9,9 % oli maksanut seksistä ja asiaa harkinnut 5,8 %. Seksiä ostaa eniten 40–49-vuotiaat; heistä 12,8 % on maksanut seksistä ja vastikkeellista seksiä on harkinnut 5,4 %.

 

Suhtautuminen hiviin ja hiv-tartunnan saaneisiin 

SeksiPerttiä kiinnosti suhtautuminen hiviin ja hiv-tartunnan saaneisiin Suomen homo- ja bimiesten yhteisössä. Vuoden 2017 vastaajista 38,7 % allekirjoittaa täysin väitteen ”Hiviin ja hiv-positiivisiin liittyy edelleen syrjiviä asenteita suomalaisessa homoyhteisössä”. Jokseenkin samaa mieltä oli 44,1 % vastaajista, jokseenkin eri mieltä 3,7 % ja täysin eri mieltä 1,1 %. Vastaajista 12,5 % ei tiedä, pitääkö väite paikkansa. 

Vuosien 2015 ja 2017 kyselyissä tiedusteltiin suhtautumisesta seksin harrastamiseen hiv-tartunnan saneen kanssa. Vuonna 2015 vastaajista 54 % ei halunnut olla minkäänlaisessa seksikontaktissa hiv-positiivisen kanssa, vuonna 2017 näin jyrkän kannan otti enää 45 %.  Seksiin hiv-lääkityksellä olevan hiv-positiivisen kanssa, kun kondomia käytetään ryhtyisi 32 %, ja suojaamattomaan seksikontaktiin niin hiv-positiivisen kuin hiv-negatiivisen kanssa oli vuonna 2017 valmis noin 5 % vastaajista. 13 % vastasi, että voi olla seksikontaktissa yhtä hyvin hiv-positiivisen kuin hiv-negatiivisen kanssa, mutta käyttää (aina) kondomia.  

SeksiPertti kysyi miehiltä, kiinnostaako heitä tietää seksikumppanin hiv-status. Vuonna 2017 vastaajista 37,1 % kertoi kysyvänsä aina seksikumppaniltaan, onko hänellä hiv-tartunta, jos ei sitä jo valmiiksi tiennyt (v. 2015 33,6 %). Vuoden 2017 vastaajista 70,2 % oletti, että seksikumppani kertoo, jos hänellä on hiv-tartunta, vuonna 2015 vastaavan oletuksen teki 68,5 %. Toisaalta niistä vuoden 2017 kyselyyn osallistuneista hiv-positiivisista, joilla on ollut seksiä hiv-tartunnan toteamisen jälkeen, satunnaiselle seksikumppanille omasta hiv-tartunnastaan on aina kertonut vain 6,6 % (v. 2015 16,7 %). 

Seurustelusuhteessa hiv-tartunnasta kerrotaan lähes aina. Vakituisille seksikumppaneille, kuten esimerkiksi ”vakipanoille”  asiasta mainitaan harvemmin (v. 2015 53 %; v. 2017 36,1 %). 

Yleisestikin ottaen omasta hiv-tartunnasta kertominen on vähentynyt kahden vuoden aikana:

  • homoyhteisössä 25,4 % (v. 2015 26,8 %)
  • terveydenhuollossa 68,7 % (77,5 %)
  • työyhteisössä 9 % (11,3 %)
  • treffeillä 17,9 % (21,1 %)
  • seksiseuraa hakiessa 32,8 % (39,4%)
  • homoystäville 58,2 % (63,4 %)
  • sukulaisille 37,3 % (49,3 %)

Muille kuin homoystäville omasta hivistä kertomisessa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta (v. 2017 50,8 %; v. 2015 50,7 %). 

Omasta hiv-positiivisuudesta jättäminen kokonaan kertomatta on lisääntynyt paljon (v. 2017 12 %; v. 2015 2,8 %). 

Myös muiden tutkimusten valossa näyttää siltä, ettei hiv-tartunnasta enää kerrota yhtä paljon kuin aikaisemmin (esim. Positiivisten elämänlaatukyselyt). Aiemmin hiv eteni aidsiksi ja kuolema tuntui väistämättömältä. Niinpä hivistä oli lähes pakko kertoa. Nykyään hiv ei enää näy ulospäin eikä aiheuta muita oireita tai sairauksia, joten siitä ei tarvitse enää välttämättä kertoa kenellekään. Toimivalla lääkityksellä oleva hiv-positiivinen ei myöskään enää ole tartuttava.

SeksiPertti esitti joukon väittämiä ja kysyi, ovatko miehet samaa mieltä hänen kanssaan vai eroaako heidän näkemyksensä SeksiPertin kannasta. Vuoden 2017 kyselyyn vastanneista 92 % oli sitä 

mieltä, että hiv-lääkkeiden ansiosta hiv-tartunnan saaneilla on mahdollisuus normaalipituiseen elämään, kolme prosenttia oli eri mieltä, ja viisi prosenttia ei osannut ottaa kantaa. Verrattuna vuoden 2015 kyselyyn näissä vastaukissa on vain muutaman prosentin eroja. Vuoden 2017 kyselyyn vastanneista 54 % pitää totena väitettä ”Tuoreessa hiv-infektiossa virusmäärä on erittäin korkea”, väitteen totuudenmukaisuuteen ei uskonut 12 %, ja 34 % ei osannut muodostaa siihen kantaa. Tätä väitettä ei ollut vuoden 2015 kyselyssä

Tietämys hivin tartuntatavoista

SeksiPertti testasi miesten tietoja hivin tartuntatavoista. Vastaajista 83 % tiesi, ettei hiv voi tarttua suudellessa. Tosin 11 % uskoi hivin voivan tarttua tällä tavalla. Kuusi prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. 

Vastaajista 46 % oli sitä mieltä, että hiv voi tarttua suuseksissä sille osapuolelle, jonka penistä imetään. Vastaajista 39 % tiesi oikean vastauksen eli, että imettäjä ei altistu hiville. Kantaansa kysymykseen ei osannut muodostaa 16 %. 

Vastaajista kahdeksan prosenttia oli sitä mieltä, että anaaliyhdynnässä sisään työntyvällä osapuolella on suurempi hiv-tartunnan riski kuin vastaanottavalla osapuolella. Vastaajista 76 % tiesi, ettei asia ole näin. Kantaansa tähän kysymykseen ei osannut muodostaa 16 %. 

Vastaajista 27 % uskoi, että kumppanin peniksen tyydyttäminen kädellä sisältää pienen hiv-tartunnan riskin. Sen, ettei hiv tartu käsipelillä, tiesi 63 %. Kymmenen prosenttia ei osannut sanoa, pitääkö väite paikkansa vai ei. 

Vastaajista 70 % tiesi, että kondomin ja liukuvoiteen käyttö anaaliyhdynnässä estää hivin tarttumista. Vastakkaista mieltä oli 26 %, ja neljä prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. 

Vastaajista 60 % tiesi, että hiv-tartuntojen esiintyvyys on homomiehillä suurempi kuin koko väestöllä keskimärin. Tätä tosiasiaa ei tiennyt 26 % vastaajista, ja 14 % ei lähtenyt edes arvuuttelemaan, pitääkö väite paikkansa vai ei. Vastaajista 75 % tiesi, että ulkomailla on suurempi riski saada hiv-tartunta kuin Suomessa. Miehistä 12 % uskoi, ettei hiv-riski ole ulkomailla suurempi kuin Suomessa. Asiaan ei osannut ottaa kantaa 14 %. 

Tietämys hiv-lääkityksestä

Yksi SeksiPertti-kampanjan tavoitteista oli lisätä tieto tehoavan hiv-lääkityksen vaikutuksesta hivin tarttuvuuteen. Vuoden 2017 vastaajista 76 % tiesi, että toimiva hiv-lääkitys vähentää hivin tarttuvuutta huomattavasti. Vuoden 2015 vastaajista tämän tosiasian tunsi vain 60 %. SeksiPertin viesti on siis mennyt perille. 

 

PrEP ja PEP

Pre Exposure Prophlaxis (PrEP) on lääkitys, jota käyttämällä on mahdollista ennaltaehkäistä hiv-tartunta. SeksiPertti kysyi miehiltä, ovatko he käyttäneet tai käyttävätkö he prepiä. Alle prosentti vastaajista kertoi käyttäneensä tai käyttävänsä prepiä. Kahdessa vuodessa oli tapahtunut selkeitä muutoksia prepiin liittyen. Vuonna 2015 vain 8,4 % vastaajista oli etsinyt tieto prepistä, mutta vuoden 2017 vastaajista jo 23,6 % oli hankkinut tietoja siitä. Myös kiinnostus prepin käyttöä kohtaan oli lisääntynyt: vuoden 2017 vastaajista jo 42,4 % oli kiinnostunut valmisteen käytöstä (v. 2015 31,7 %). 

Prep hankitaan pääsääntöisesti netistä. Osa vastaajista sekoittaa prepin PEP-lääkitykseen (Post Exposure Prophylaxis), joka on hiviä ehkäisevä lääkitys yksittäisen hiville altistumisen jälkeen.

 

ChemSex

Vuoden 2017 kyselyssä oli mukana kysymyksiä päihteiden käytöstä seksin yhteydessä. Oman päihteiden käyttönsä koki ongelmalliseksi neljä prosenttia vastaajista. Vaihtoehdon ”En osaa sanoa” valitsi 6,5 prosenttia.

ChemSex näyttää rantautuneen Suomeen. Vuonna 2015 ilmiö ei ollut ajankohtainen, eikä siihen liittyviä kysymyksiä ollut mukana vuoden 2015 SeksiPertti-kyselyssä. ChemSexillä viitataan huumeiden käyttöön seksin yhteydessä ja nimenomaan seksin harrastamista varten. ChemSexiin liittyviä huumeita ovat erityisesti mefedroni, gamma/lakka, metamfetamiini ja ketamiini. Kansainvälisissä tutkimuksissa ChemSexiin on yhdistetty sekä seksiin että huumeisiin liittyvää riskikäyttäytymistä. Ella Saarinen on analysoinut SeksiPertti-kyselyn vastauksia päihdenäkökulmasta osana A-klinikkasäätiön Muunto-hanketta, jonka tavoitteena on selvittää uusia päihdekulttuureita.

SeksiPertti tiedusteli miehiltä, mitä päihteitä tai lääkkeitä nämä ovat käyttäneet seksitilanteissa viimeisen 12 kuukauden aikana. Alkoholia kertoi käyttäneensä 52 % ja poppersia 28 % vastaajista. Erektiolääkkeillä mieskuntoaan kertoi kohottaneensa 21 %. Kokemusta kannabiksesta oli kahdeksalla, ekstaasista viidellä, GHB:sta/GBL:stä, amfetamiinista ja metamfetamiinista kolmella prosentilla sekä kokaiinista ja kloorietaanista kahdella prosentilla kustakin. Bentsoja (rauhoittavia), ketamiinia ja ilokaasua oli käyttänyt yksi prosentti kutakin. Samoin yksi prosentti vastaajista kertoi käyttäneensä muita opioideja, muita päihteitä, psykedeelejä ja piristäviä lääkkeitä. Kukaan vastaajista ei kertonut käyttäneensä mefedronia, Buprenorfiinia tai MDPV:tä. 

Seuraavassa eritellään päihteiden käyttöä seksitilanteissa ikäryhmittäin. Alle 30-vuotiaista 43 % ei ollut käyttänyt lainkaan päihteitä seksitilanteissa. Seksin yhteydessä alkoholia tai poppersia oli käyttänyt 44 %, ja 13 % kertoi seksitilanteisiin liittyneen huumeitten tai muiden päihteiden käyttöä. Ikäryhmässä 30–39-vuotiaat päihteetöntä seksiä oli 38 %:lla, alkoholia tai poppersia käyttäneitä oli 47 % ja huumeita tai muita päihteitä 15 %. Ikäryhmässä 40–49-vuotiaat raittiina sekstaili 38%, alkoholin tai poppersin vaikutuksen alaisena 49 % ja huumeiden tai muiden päihteiden 13 %. Ikäryhmässä 50-vuotiaat tai sitä vanhemmat seksiä harrasti selvinpäin 45 %, alkoholista tai poppersista lisäpotkua haki 45% ja huumeista tai muista päihteistä 10 %. Todettakoon, että MSM-ryhmässä päihteiden käyttö näyttää painottuvan vanhempiin ikäryhmiin kuin koko väestössä. 

ChemSex-ilmiö on saapunut Suomeen. Seksin yhteydessä käytetään kuitenkin enemmän perinteisiä huumeita ja muita päihteitä. Huumeidenkäyttö seksin yhteydessä ei ole erityisesti nuorten harrastus. Huumeidenkäyttö seksin yhteydessä on yleisempää pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa, ja niiden käyttö painottuu miehiin, jotka harrastavat seksiä päihtyneenä myös ulkomailla. Huumeitten tai muitten päihteiden käyttö näyttää myös korostuvan ulkomailla. Huumeidenkäyttö seksitilanteissa on yhteydessä suojaamattomaan seksiin, toisaalta huumeita seksin yhteydessä käyttävät kävivät myös muita useammin seksitautitesteissä.

Seksielämän laatu

SeksiPerttiä kiinnosti, kuinka tyytyväisiä miehet ovat seksielämäänsä. Vuoden 2017 vastausten keskiarvo verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon on vain hieman parempi (v. 2017 7,5; v. 2015 7,4). Yli puolet (51 %) vuoden 2017 vastaajista antoi seksielämälleen kouluarvosanan seitsemän (20,9 %) tai kahdeksan (30,1 %). Täyden kympin seksielämälleen antoi 7,6 % vastaajista, toisaalta nelosen antoi 4,1 %.

 

Kampanjan näkyvyys

SeksiPerttiä kiinnosti, ovatko miehet huomanneet hänet esimerkiksi esitteissä, julisteissa tai turvaseksipakkauksissa. SeksiPertin kertoi bonganneensa noin puolet vastaajista (50,6 %). SeksiPerttiä ei ollut huomannut 39,7 % vastaajista, 9,7 % ei muistanut, olivatko he törmänneet häneen aikaisemmin.

 

SeksiPertti halusi tietää, missä miehet olivat törmänneet häneen. Useimmat (58,1 %) muistivat kohdanneensa Seksi Pertin homobaareissa- ja yökerhoissa. Moni oli nähnyt SeksiPertin menossa mukana Helsingin Pride-tapahtumassa (43,7 %). Myös muissa Pride-tapahtumissa hänet oli nähnyt (7,9 %), samoin Vinokino-elokuvatapahtumissa (2,9 %).

MSC:n tapahtumissakin SeksiPerttiin on törmätty (11,7 %). Usea muisti kohdanneensa SeksiPertin Hivpointin tai Positiivisten tiloissa (24,2 %). Moni kertoi törmänneensä väsymättömään valistajaamme cruisailupaikoissa, kutun videopaikoissa (9,5 %), homosaunassa (12,7 %) ja levähdyspaikoilla tai puistossa (2,7 %). Toisaalta SeksiPertin kanssa oli tehty tuttavuutta järjestöjen nettisivuilla (seksipertti.fi 35,5 %, miestenkesken.fi 35,5% ja ranneliike.net 28,3 %). Myös netin seuranhakupalveluissa oli hierottu tuttavuutta komistuksemme kanssa (Gayromeo 14,3 %, Grinder 24,2 % ja Scruff 12,2 %). SeksiPerttiä oli myös seurattu tämän omissa sosiaalisen median kanavissa Facebookissa, Instantgramissa ja Twitterissä (20,4 %). 

 

Seksielämän laatuun liittyvistä avovastauksista käy ilmi, mitkä seikat vaikuttavat siihen, miten tyytyväisiä vastaajat ovat seksielämäänsä. Moni koki, että vakikumppani parantaisi seksielämän laatua. Seksin nautinnollisuutta lisäisi myös kumppanin luotettavuus, seksin turvallisuus ja uusien asioiden kokeilu. Myös kokemus siitä, että kumppani hyväksyy minut sellaisena kuin olen ja että kelpaan omana itsenäni, lisää seksielämän laatua. Toisaalta seksielämän laatua laskee pienten kaupunkien ja maaseutupaikkakuntien vähäinen tarjonta. Ongelmia seksielämässä aiheuttavat myös testosteronin puute, erilaiset sairaudet ja satunnaiset erektio-ongelmat.

 

Hiv-testi

Hiv-testissä käyminen on lisääntynyt SeksiPertti-kampanjan aikana. Vuoden 2017 kyselyyn vastanneista oli kuluneen kuuden kuukauden aikaan hiv-testissä käynyt 28 % (v. 2015 20,8 %). Vuonna 2017 vastaajista 22,2 % kertoi, ettei ollut koskaan käynyt hiv-testissä, vuonna 2015 hiv-testissä kokonaan käymättömien osuus oli 27,6%.

SeksiPertti halusi tietää, miksi hiv-testissä ei käydä. Niistä vuosien 2015 ja 2017 vastaajista, jotka eivät olleet käyneet hiv-testissä viimeisen kolmen vuoden aikana, noin 80 % ilmoitti, etteivät he usko hiv-tartunnan mahdollisuuteen kohdallaan. Näin vastanneiden määrä on jopa noussut hieman vuodesta 2015 (78,8 %) vuoteen 2017 (80,8 %). 

Muita syitä jättää hiv-testi väliin olivat uskalluksen puute (v. 2017 11,9 %; v. 2017 10,4 %) ja se, ettei asia ole tullut mieleen (v. 2017 16,7 %; v. 2015 12,3 %). 

Myös se, ettei tiedetä testauspaikkoja, on syy olla käymättä hiv-testissä (v.2017 12,5 %; v. 2015 13 %). Testin ei ole myöskään saatu aikaiseksi mennä (v. 2017 22,8 %; v. 2015 22,6 %). Jotkut ihmiset eivät halua tietää, ovatko he saaneet hiv-tartunnan (v. 2017 3,2 %; v. 2015 2,6 %). 

Miehet myös pelkäävät, että tieto mahdollisesta positiivisesta testituloksesta leviää (v. 2017 2,6 %; v. 2015 3,3 %).

 

Lopuksi poimintoja SeksiPertin fanipostista:

”Onnistunut kampanja mielestäni. Plussaa siitä, että näkökulma on seksipositiivinen, korostaa nautinnon merkitystä ja ottaa huomioon erilaiset tavat harrastaa seksiä.”

”Mahtava kampanja mutta lisää näkyvyyttä!”

”Hyvä, että löytyy jopa sovelluksista! Voisi olla vaikka tietoiskuja päivittäin ; )”

”Hyvä kysely. Testausmahdollisuudet pitää pitää hyvinä. Ei vain kunnallista vaan muitakin.”

”SeksiPertti-materiaali on hyvää ja kuvitus on mukava ja kiinnostusta herättävä materiaalin lukemiseksi.”

”Hyvä kun jaatte oikeata tietoa ja enemmänkin saisi jakaa, pus pus : )”