Kategoriat
Uutiset

Stigma index – haastattelututkimus jatkuu

Jatkamme työtä hivin kanssa elämiseen liittyvän stigman tutkimisen parissa.

Vuonna 2019 Positiivisissa alkanut tutkimusprojekti People Living with HIV Stigma Index jouduttiin keskeyttämään koronaviruspandemian aikana kokonaan. Nyt pääsemme jatkamaan!

Mikä on Stigma Index? 

Stigma Index on maailmanlaajuinen standardoitu tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on saada maakohtaisia tietoja hiviin ja hiv-positiivisuuteen liittyvästä stigmasta ja syrjinnästä. Vuonna 2019 aloitettu tutkimusprojekti saa tänä syksynä jatkoa Positiivisissa. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää keinoja hiv-tartuntaan liittyvän stigman vähentämiseksi yhteiskunnassa.

Tutkimus on toteutettu jo yli sadassa maassa ja käännetty yli 55 kielelle. Tutkimuksen avulla pyritään muodostamaan entistä tarkempi ja laajempi käsitys hiv-positiivisten kokemasta syrjinnästä eri maissa. Organisaatiot tekevät tutkimusta edistääkseen hiv-positiivisten oikeuksien toteutumista kansainvälisesti ja valtakunnallisesti. 

Positiivisten päätavoitteena on hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin edistäminen. Stigma Indexistä saatavien tulosten avulla järjestötoiminnan painopisteitä voidaan suunnitella vastaamaan entistä paremmin hiv-positiivisten omia kokemuksia ja tarpeita. Tutkimuksen tulokset ja tiedonkeruu mahdollistavat myös ajan kuluessa tapahtuneen muutoksen seurannan.

Miten tutkimus toteutetaan?

Tutkimuksessa kerätään tietoa yksilöhaastatteluilla. Haastatteluiden voimavara on siinä, että sekä haastattelija että haastateltava ovat hiv-positiivisia. Parhaimmillaan haastattelutilanteet toimivat siis myös vertaistuellisina kohtaamisina. Haastatteluissa osallistujat käyvät yhdessä läpi kyselylomakkeen ja keskustelevat sen aihepiireistä.  Yhden haastattelun kesto voi vaihdella tunnista muutamaan tuntiin.

Haastattelut perustuvat vahvasti vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Haastateltavien nimiä ei kerätä ylös, ja kaikkia haastattelussa kerättäviä materiaaleja säilytetään ehdottoman turvallisesti. Haastattelutilanteet voivat olla haastavia tai herättää ikäviä muistoja tai tunteita. Tästä syystä haastattelun voi halutessaan keskeyttää milloin tahansa, ja jokaiseen kysymykseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Haastattelut pyritään aina toteuttamaan neutraalissa ympäristössä ja niiden aikana toimitaan haastateltavien parhaaksi.  

Miten pääsen haastateltavaksi?

Etsimme vapaaehtoisia hiv-positiivisia haastateltavia ympäri Suomen. Haastattelut tehdään anonyymisti, joten haastateltavan nimeä tai muita tunnistetietoja ei tutkimuksen yhteydessä kerätä talteen. Haastatteluiltanne on näin ollen turvallinen ja täysin luottamuksellinen. Toivomme saavamme mahdollisimman paljon erilaisia kokemuksia ja vastauksia ihmisiltä erilaisissa elämäntilanteissa. 

Ilmoittaudu haastateltavaksi sähköpostitse osoitteeseen stigma@positiiviset.fi. Kirjoita viestiin puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi sekä sinulle sopiva haastatteluaika ja -paikka. Järjestämme turvallisen tilan haastattelulle joko paikkakunnallasi tai etänä Zoomissa. Haastattelu tehdään anonyymisti, eikä nimeäsi kirjata ylös mihinkään. Yhteystietojasi käytetään vain haastatteluajan sopimiseen ja sen jälkeen ne hävitetään. Stigma-sähköpostia lukevat Positiivisissa Sini, Tapani, Jani ja Juha-Erkki.

Miten pääsen haastattelijaksi?

Etsimme innokkaita hiv-positiivisia haastattelijoita ympäri Suomen keräämään haastatteluaineistoa niin suomeksi kuin muilla kielillä. Kaikille haastattelijan tehtävästä kiinnostuneille järjestetään koulutus lokakuussa 2021. Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkomateriaali sähköpostitse vähintään viikkoa ennen koulutusta. 

Ilmoittaudu haastattelijaksi sähköpostitse osoitteeseen stigma@positiiviset.fi. Ilmoita viestissäsi oma nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ilmoita lisäksi paikkakunta ja aikaikkunat, joissa olet käytettävissä. 

Mistä lisätietoa? 

Stigma Index -projekti on Positiivisten pitkäaikainen projekti. Koordinaattorina projektissa toimii Jani. Ilmoittautumiset ja lisätietoa sähköpostitse osoitteesta stigma@positiiviset.fi.