Kategoriat
Uutiset

Maailman aids-päivää vietetään 1.12.2022

Maailman aids-päivää on vietetty vuodesta 1988 saakka. Päivän tarkoituksena oli silloin, ja on edelleen lisätä ihmisten tietoisuutta hivistä ja hivin kanssa elämisestä, sekä vähentää hiviin ja aidsiin liittyviä ennakkoluuloja ja hiv-tartunnan saaneiden syrjintää. Positiiviset on julkaissut Maailman aids-päivän erikoisjulkaisua jo parinkymmentä vuotta. Koko julkaisu on luettavissa täällä. Tässä esimakua erikoisjulkaisusta artikkelin muodossa.

Rakenteellinen stigma elää vahvana yhteiskunnassa

Rakenteellinen stigma elää syrjivissä periaatteissa ja käytännöissä, jotka näkyvät esimerkiksi lainsäädännössä ja sen soveltamisessa. Näiden epäoikeudenmukaisuuksien
purkamiseen on ollut tarve jo pitkään, mikä selviää myös eurooppalaisen stigmakyselyn tuloksista.

Euroopassa lähes kolmannes vastaajista (28 %) pelkäsi edelleen vuonna 2021 joutuvansa rikosoikeudelliseen vastuuseen hiv-statuksensa vuoksi.

Suomessa hiv-positiivisten rikosoikeudellinen asema on viime vuosien aikana parantunut ja lain tulkinta ajantasaistunut. Siitä huolimatta useat kyselyyn vastanneista suomalaisista (18 %) olivat olleet kuluneen kolmen vuoden aikana huolissaan siitä, että joutuisi pidätetyksi tai syytteeseen hivin tartuttamisesta tai tartunnalle altistamisesta tai hivin kertomatta jättämisestä. Lähes kolmannes suomalaisista (28 %) oli ollut aiheesta huolissaan yli kolme vuotta sitten.

Rakenteellinen stigma ulottuu yhteiskunnan joka osa-alueelle. Jopa 15 % eurooppalaisista vastaajista kertoi tulleensa kohdelluksi epäreilusti työssään, ja 11 % kertoi joko saaneensa potkut tai tulleensa torjutuksi työnhaussa hiv-statuksensa vuoksi. Vastaavat osuudet Suomessa olivat 6 % ja 4 %.

Hiviin liittyvä stigma voi vaikuttaa myös perusturvallisuuden tunteeseen

Eurooppalaisista vastaajista 15 prosenttia oli joskus pelännyt julkisella paikalla positiivisen hiv-statuksensa takia. Pelon tuntemukset eivät ole yllätys, sillä monet vastaajista olivat myös joutuneet uhkailun, fyysisen väkivallan (15 %) tai sanallisen häirinnän (20 %) uhreiksi. Selvimpiä merkkejä rakenteisiin pesiytyneen stigman olemassaolosta on se, että 4 % vastaajista raportoi poliisin kieltäytyneen suojelemasta heitä pyydettäessä.

Suomalaisista vastaajista hivstatuksensa vuoksi oli pelännyt julkisella paikalla 16 %, sanallisesti oli tullut häirityksi 18 %, uhkailluksi tai fyysisesti vahingoitetuksi 18 %. Samoin 18 % suomalaisista vastaajista kertoi joutuneensa kiristyksen uhriksi. Pidätetyksi, syytteeseen tai tutkinnan alaiseksi oli joutunut 8 % suomalaisista vastaajista. 8 % suomalaisista vastaajista koki, ettei ollut saanut poliisilta suojelua, kun olisi sitä tarvinnut.

Rakenteellista stigmaa ovat kaikki syrjivät periaatteet ja käytännöt, jotka näkyvät palvelujärjestelmässä ja lainsäädännössä ja sen soveltamisessa. Rakenteellinen
stigma vaikuttaa ihmisiin silloinkin, kun sitä ei ilmiselvästi ole
havaittavissa.

Lue koko Maailman aids-päivän erikoisjulkaisu täältä.

Kategoriat
Uutiset

Hiv-tieto omalla kielellä on jokaisen oikeus

Maailman aids-päivän mediatiedote 30.11.2022

Hiv-työtä tekevät järjestöt muistuttavat, että tietoa hivistä ja seksuaaliterveydestä on tarjottava kielellä, jota tietoa tarvitseva ymmärtää. Maailman aids-päivän toimikunta on tuottanut hiviin liittyvää monikielistä infomateriaalia eri kieliryhmien tarpeisiin.

Tiedon hiv-tartuntojen ehkäisystä, testaamisesta ja hoidosta on oltava helposti saatavilla myös muille kuin Suomen virallisia kieliä puhuville. Helposti saavutettava tieto edistää hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyä, hoitoon hakeutumista ja omasta seksuaaliterveydestä huolehtimista.

Vastatakseen osaltaan tarpeeseen Maailman aids-päivän toimikunta on tuottanut monikielistä materiaalia hivistä, sen ehkäisystä ja hoidosta. Monikielisiä infokortteja voidaan hyödyntää terveysneuvontaan esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa.

Humanitaarisen kriisin keskeltä paenneet ovat terveytensä puolesta erityisen haavoittuvassa asemassa. Saapujan kotimaassa perusterveydenhuolto on usein kuormittunut, ja lääkkeiden saatavuus voi olla heikko. Uudessa ympäristössä vieras kieli hidastaa tiedon saantia ja voi vaikeuttaa hoitoon hakeutumista. Palvelujen lisäksi saapujalle on tarjottava tietoa kielellä, jolla hän pystyy turvallisin mielin keskustelemaan terveyteensä liittyvistä kysymyksistä, sanoo Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen suunnittelija Eija Ohvanainen.

Hivpointin viestinnän ja vaikuttamistyön päällikkö Vilma Pietilä painottaa, että tietoa tarvitaan paitsi hivin ehkäisystä, myös hoitopolusta mahdollisen tartunnan jälkeen.

Maahan muuttaneille tulee tarjota tietoa Suomen luottamuksellisesta, maksuttomasta ja laadukkaasta hiv-testauksesta ja -hoidosta, jotta kynnys hakeutua hiv-testiin ja tarvittaessa hiv-hoidon pariin olisi mahdollisimman matala, Pietilä muistuttaa.

Hiv kasvattaa eriarvoisuutta maailmanlaajuisesti ja yhteiskuntien sisällä

Vaikka Suomessa hiv-tartuntojen määrä on verrattain pieni, hiv ja aids ovat edelleen maailmanlaajuinen terveysongelma. Joka päivä 4000 ihmistä saa hiv-tartunnan, ja joka minuutti yksi ihminen menehtyy aidsiin. Kaikkiaan maailmassa elää arviolta 38,4 miljoonaa hiv-tartunnan saanutta ihmistä – lähes seitsemän kertaa Suomen väkiluvun verran. Koronapandemia on hidastanut hivin vastaista työtä ympäri maailmaa.

Hiv eriarvoistaa ihmisiä. Voimme vähentää tartuntoja maailmanlaajuisesti panostamalla globaaleihin terveysjärjestelmiin, ehkäisyn saatavuuteen, riittäviin testausmahdollisuuksiin ja kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen, muistuttaa vaikuttamistyön asiantuntija Riikka Kaukoranta Väestöliitosta.

Eriarvoisuus näkyy sekä globaalisti että yhteiskuntien sisällä. Ulkomaalaistaustaiset Suomessa ovat hyvin moninainen ryhmä, ja kielen lisäksi tiedon saaminen voi vaikeutua myös monesta muusta syystä. Seksi- ja erotiikka-aloilla toimiville matalan kynnyksen tuki- ja terveyspalveluja tarjoava Pro-tukipiste painottaa, että myös liikkuvaan väestöön kuuluvien ja Suomen virallisia kieliä taitamattomien seksityöntekijöiden on erittäin tärkeää saada luotettavaa ja ajankohtaista tietoa suojautumisesta, testaamisesta ja hiv-hoidosta eri kielillä.

Hiv-positiiviset kohtaavat edelleen syrjintää ja leimaamista kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tiedonsaannin lisäksi on puututtava asenteisiin ja tehdä näkyväksi sekä syrjiviä toimintatapoja että rakenteita yhteiskunnassa. Hyvä hoito on perusoikeus, se pitää hiv-positiivisten terveyttä yllä ja estää hivin tarttumisen. Oikeuksien toteutuminen on edellytys hiv-epidemian kukistamiselle, muistuttaa Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Maailman aids-päivää vietetään vuosittain 1. joulukuuta. Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. Maailman aids-päivän toimikuntaan Suomessa kuuluvat Positiiviset ry, Hivpoint, Suomen Punainen Risti, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Lue lisää ja lataa materiaalit käyttöön Maailman aids-päivän nettisivuilta.

Lisätietoja:

 • Terveyden edistämisen suunnittelija Eija Ohvanainen, Suomen Punainen Risti, p. 040 630 9636, eija.ohvanainen@punainenristi.fi
 • Viestinnän ja vaikuttamistyön päällikkö Vilma Pietilä, Hivpoint, p. 044 544 0900, vilma.pietila@hivpoint.fi
 • Vaikuttamistyön asiantuntija Riikka Kaukoranta, Väestöliitto, p. 044 577 5604, riikka.kaukoranta@vaestoliitto.fi
 • Palvelujohtaja Minna Huovinen, Pro-tukipiste ry, p. 040 7090 500, minna.huovinen@protukipiste.fi
 • Toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry, p. 044 554 4556, sini.pasanen@positiiviset.fi
Kategoriat
Uutiset

Voimauttavan valokuvan startti 2.12.2022

Kiinnostaako voimauttava valokuva? Haluaisitko pohtia sitä, miten haluat tulla nähdyksi ja laajentaa katsantokantoja omaan elämääsi? Haluatko olla mukana voimauttavan valokuvan prosessissa vuonna 2023? Tule mukaan startti-iltaan! 

Voimauttavan valokuvan menetelmä on dialoginen näkemisen tapa työvälineenä itsen ja toisen korjaavaan katsomiseen. Keskeistä voimauttavassa ryhmäprosessissa on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla. Vaikka kyseessä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa – se, miten voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormittavien asioiden sijasta näkyväksi sellaisenkin ehjyyden, joka on niin haurasta, ettei se vielä ole oikeastaan edes olemassa.

voimauttavavalokuva.net 

Voimauttava valokuva on Miina Savolaisen kehittämä menetelmä ja Positiivisissa sitä prosessia ohjaa menetelmään koulutettu Sini Pasanen. Prosessi alkaa startti-illalla 2.12. ja jatkuu 2023 useammalla viikonlopputapaamisella.

Tule mukaan kuulemaan voimauttavasta valokuvasta joko verkossa tai tapaamispaikassa 2.12. klo 17 alkaen! Illassa pääset tutustumaan menetelmään ja kuulemaan suunnitelmat ensi vuodelle.  

Ilmoittaudu mukaan täällä. Lisätietoja tarvittaessa ryhmän vetäjä Sini Pasaselta, sini@positiiviset.fi.

Kategoriat
Uutiset

Tervetuloa syyskokoukseen ja pikkujouluihin!

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään 26.11.2022 klo 16 Helsingissä. Syyskokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Jos olet kiinnostunut luottamustehtävässä toimimisesta Positiivisten hallituksessa, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Sini Pasaseen (sini@positiiviset.fi). Kokouksessa äänivaltaisia ovat jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, katso maksuohjeet alta.

Pikkujoulut järjestetään samassa tilassa kokouksen jälkeen, noin klo 18 alkaen. Pikkujoulut on tarkoitettu kaikille Positiivisten toiminnassa mukana oleville. Sinun ei tarvitse olla jäsen osallistuaksesi pikkujouluihin.

Luvassa on mukavaa yhdessäoloa ja viihdyttävää ohjelmaa! Olet lämpimästi tervetullut. Ruokailuja varten ilmoittautumiset viimeistään 17.11.2022 allaolevan lomakkeen kautta. Lisätietoja tarvittaessa henkilökunnalta.

Ilmoittaudu pikkujouluihin 17.11. mennessä täällä.

Jäsenmaksu

Jos et vielä ole maksanut jäsenmaksua vuodelle 2022, tässä tiedot maksua varten. Syyskokoukseen osallistuvilla täytyy olla jäsenmaksu maksettuna. Huomioithan, ettei tämä koske ainaisjäsenmaksun maksaneita eikä kunniajäseniä.

Maksun saaja: Positiiviset ry
IBAN: FI64 4108 0010 3533 01 (Oma säästöpankki) BIC: ITELFIHH
Summa: vuosimaksu 15 euroa tai ainaisjäsenmaksu 150 euroa
Viestikenttään viitteeksi: Jäsenmaksu 2022
Huom! Mikäli jäsenen nimi on eri kuin maksajan, lisääthän jäsenen oman nimen viestikenttään.

Positiiviset ry:n sääntöjen mukaan kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Sen lisäksi jäsen saa äänestää valtakirjaa käyttäen yhdellä äänellä oman äänen lisäksi. Valtuutuksen voi tehdä valtakirjalla. Saat mallin valtakirjaan toimistolta.

Kategoriat
Uutiset

+55 -vuotiaiden tapaamiset syyskaudella 2022

Tavataan taas!

+55-vuotiaiden hybriditapaamisia järjestetään syksyllä 2022 kuukausittain. Tapaamiset ovat keskiviikkoisin klo 14-16, katso tarkempi luettelo alla.

Tapaamiset ovat hybridimuotoisia, joten niihin voi osallistua joko paikan päällä tapaamispaikassa Helsingissä tai verkossa Zoomin välityksellä. Tapahtumiin voi ilmoittautua tapahtumakalenterissa julkaistavien ilmoittautumislinkkien kautta. Jokaiseen tapaamiseen tulee ilmoittautua erikseen.

Ensimmäiseen tapaamiseen (21.9.) voit ilmoittautua täällä.

Tapaamisia vetää Positiivisten vapaaehtoinen Risto.

Tapaamisten ajankohdat:

21.9. klo 14–16
19.10. klo 14–16
16.11. klo 14–16
14.12. klo 14–16

Lisätietoja tarvittaessa vertaistuen koordinaattori
Jaanalta, jaana@positiiviset.fi.

Kategoriat
Uutiset

Ilmoittaudu syksyn viikonloppukurssille!

Irti arjesta – voimaa vertaisuudesta!

Positiiviset ry järjestää kurssin kaikille hiv-positiivisille 13.–16.10.2022 pääkaupunkiseudulla.

Tule mukaan virkistymään vertaisporukalla syksyn harmauden keskellä. Luvassa on asiaa ja rentoutumista hyvässä suhteessa: puhetta hyvinvoinnista ja hivistä, liikuntaa, värkkäystä, tanssijalkoja nostattavaa säpinää ja nautintoja saunan lämmössä. Sinua kaivataan mukaan, ilmoittaudu jo!

Mukaan pääset ilmoittautumalla tästä linkistä.

Ilmoittauduthan 6.10. mennessä. Kurssille osallistujilta peritään 30e omavastuuosuus.

Jos sinulle jäi kysyttävää kurssista, olethan yhteydessä vertaistuen koordinaattori Jaanaan sähköpostitse jaana@positiiviset.fi tai puhelimitse 044 750 7462.

Kategoriat
Uutiset

Mielenterveys elämäntaitona – tule mukaan koulutukseen!

Unfortunately this event is held only in Finnish.

Mielenterveyden ensiapukoulutus 1: mielenterveys elämäntaitona järjestetään Positiivisten toimijoille viikonloppukurssina 30.9.–1.10.2022.

Koulutus pähkinänkuoressa

Mielenterveys elämäntaitona® MTEA1 on voimavaralähtöinen, tutkittua tietoa hyödyntävä mielenterveyden kansalaistaitokoulutus. Se tarjoaa tietoa mielenterveyden käsitteestä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, arjen hyvinvoinnin taidoista, kriiseistä ja niistä selviytymisestä sekä itsemurhien ehkäisystä.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
 • Mielenterveys ja arjen taidot
 • Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen

 • tiedät mitä mielenterveys on
 • tiedät miten mielenterveyttä voi edistää
 • osallistujan mielenterveysosaaminen on lisääntynyt
 • saat MTEA1-koulutuksen suoritustodistuksen, jota voit hyödyntää vaikkapa työnhaussa

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Koulutus sopii kaikille ja erityisesti Positiivisten vapaaehtoisille ja tukihenkilöille. Koulutuksen sisältö on räätälöity Positiivisille, ja sen aikana pohditaan myös hivin kanssa elämiseen liittyviä teemoja mielenterveyden näkökulmasta.

Lisätietoja vertaistuen koordinaattori Jaanalta: jaana@positiiviset.fi.

Sitovat ilmoittautumiset tällä lomakkeella: https://link.webropol.com/ep/mielenterveydenensiapu1.

Kategoriat
Uutiset

Positiiviset Turku Pridella 26.-27.8.2022!

Maksutonta ja anonyymiä hiv-pikatestausta Turussa perjantaina 26.8. klo 16-18.

Positiiviset ry tarjoaa Turku Pridella mahdollisuuden ilmaiseen ja nopeaan hiv-testiin ilman ajanvarausta. Testausta tarjotaan kenelle tahansa, joka haluaa selvittää hiv-statuksensa.

Positiivisissa on käytössä on pikatesti, josta tuloksen saa minuuteissa.

Testauksen yhteydessä on mahdollisuus myös keskusteluun hivistä ja hivin kanssa elämisestä ammattilaisen kanssa. Ajanvarausta ei tarvita, mutta voit halutessasi ottaa etukäteen yhteyttä yhteisötyöntekijäämme Tappuun, joka on paikan päällä Turussa. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Testaus tapahtuu Pro-tukipisteen tiloissa aivan Turun ydinkeskustassa. Osoite; Yliopistonkatu 24 A 18, 5. krs.

Pride-kulkue ja puistojuhla 27.8.

Turun Pride-kulkue järjestetään lauantaina 27.8. klo 12. Positiiviset osallistuu kulkueeseen, tule mukaan! Kulkueeseen kokoontumien aloitetaan Vähätorilla klo 11, kulkue lähtee klo 12. Ota etukäteen yhteyttä yhteisötyöntekijäämme Tappuun puhelimitse tai sähköpostitse, jos haluat osallistua kulkueeseen Positiivisten mukana. Puistojuhla puolestaan järjestetään Puolalanpuistossa klo 13-15.

Lue lisää ja tutustu Turku Priden muuhun ohjelmaan täällä. Nähdään Turussa!


Free and quick HIV-testing in Turku Pride on Friday 26th of August from 4 PM to 6 PM!

Testing is meant for anyone who wants to find out their HIV status. We are using a rapid test, from which the result comes in minutes.

During the testing, there is also an opportunity to discuss about HIV and living with HIV with a professional community health worker.

There is no need to make an appointment, but if you wish, you can contact our community worker Tappu, who is on site in Turku. Contact information can be found here.

The testing takes place at the premises of Pro-tukipiste in the very center of Turku. Address; Yliopistonkatu 24 A 18, 5th floor.

Turku Pride parade on Saturday 27.8.

The Turku Pride parade will take place on Saturday, August 27th. We will participate in the parade together, so come along! The gathering for the parade begins at Vähätori at 11 AM. Contact our community worker Tappu in advance by phone or e-mail if you want to participate in the procession with Positiiviset. The Pride park celebration takes place in Puolalanpuisto from 1 PM to 3 PM.

Read more and find out Turku Pride’s other program here. See you in Turku!

Kategoriat
Uutiset

Apinarokkotartuntoja Suomessa

Artikkeli on päivitetty 10.10.2022.

Helsinki alkaa rokottaa riskiryhmään kuuluvia apinarokkoa vastaan

Apinarokkorokotetta tarjotaan 11.10.2022 alkaen ajanvarauksella 18 vuotta täyttäneille, joilla on suurin riski saada apinarokkotartunta.

Rokotuspaikkoina toimivat

 • Jätkäsaaren rokotuspiste (Tyynenmerenkatu 6 L3), varaa aika soittamalla numeroon 09 310 46300 (arkisin klo 8–16)
 • Hivpointin toimipiste Kalasatamassa (Hermannin rantatie 2 B), varaa aika osoitteessa hivpoint.fi.

Rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille

 • Prep-lääkitystä käyttävät miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
 • Prep-hoitoon jonottavat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
 • Hiv-positiiviset miehet, joilla on seksiä miesten kanssa ja ollut viimeisen puolen vuoden aikana useita seksikumppaneita
 • Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, ja joilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana useita seksikumppaneita sekä vähintään yksi seuraavista:
  • ryhmäseksiä
  • todettu seksitauti
  • vierailu kotimaassa tai ulkomailla paikoissa, joissa ollut miesten välistä seksiä
  • osallistuminen kotimaassa tai ulkomailla tapahtumiin, joissa ollut miesten välistä seksiä.

Rokotteen saa henkilöllisyystodistuksella. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esimerkiksi henkilö- tai Kela-kortilla. Rokotukseen ei voi mennä, kun on apinarokkotartuntaan sopivia oireita. Käytä rokotuksessa maskia ja huolehdi käsihygieniasta.


Mikä on apinarokko?

Apinarokko on apinarokkoviruksen aiheuttama infektiotauti, jota esiintyy pääsääntöisesti Afrikassa. Vuonna 2022 tartuntoja on havaittu myös Afrikan ulkopuolella. Näistä tartunnoista valtaosa on saatu seksissä. Suomessa apinarokon esiintyvyyttä seuraa ja siitä tiedottaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma, jolle ei ole muuta selittävää syytä. Ihottumaa ennen voi ilmetä muita yleisiä infektio-oireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä. Apinarokon oireet muistuttavat isorokon oireita, mutta apinarokko aiheuttaa lievemmän taudin eikä tartu yhtä herkästi kuin isorokko.

THL on elokuussa päivittänyt sairastuneen lähikontaktien määritelmää. Tärkein lähikontaktiryhmä ovat edelleen sairastuneen seksikontaktit.

Apinarokko tarttuu ihmisten välillä huonosti, eikä se tyypillisesti tartu lyhyissä arkielämän kohtaamisissa. Apinarokon hoito on oireenmukaista, ja tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Lue lisää apinarokon oireista ja hoidosta THL:n sivuilta.

Apinarokon tartuntatavoista

THL:n mukaan lokakuuhun mennessä Suomessa on todettu 41 apinarokkotartuntaa. Suurin osa tartunnoista on saatu ulkomailla. Osa tartunnoista on kuitenkin saatu kotimaassa, joten tartunnan mahdollisuus myös Suomessa kannattaa huomioida.

THL:n mukaan apinarokkotartunnan voi saada erityisesti suorassa kontaktissa sairastuneen ihmisen ihomuutoksiin ja pisaroiden välityksellä pitkään kestävässä kasvokkaisessa lähikontaktissa. Tartunta on mahdollinen myös esimerkiksi vuodevaatteiden ja ruumiineritteiden välityksellä.

Tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista valtaosa on saatu seksissä. Kuka tahansa voi saada tartunnan, mutta WHO:n mukaan tartuntoja on ollut etenkin miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, sekä uusia tai useita eri kumppaneita. Kondomi suojaa oikein käytettynä useilta seksitaudeilta, mutta se ei anna riittävää suojaa apinarokkoa vastaan. Tartunnan riski on tärkeä huomioida erityisesti, jos seksikontaktit ovat uusia tai niitä on useita.

Jo aiemmin kesällä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tiedotettiin, että kannattaa olla matalalla kynnyksellä puhelimitse yhteydessä Iho- ja allergiasairaalan Sukupuolitautien poliklinikalle, jos ilmaantuu minkäänlaisia ihorakkuloita, sekä välttää silloin kontakteja muihin.

Pitääkö olla huolissaan?

Kuten todettu, apinarokko tarttuu ihmisten välillä melko huonosti. Hyvä käsihygienia ja yskimishygienia vähentävät tartuntariskiä. Apinarokko on nyt tarttunut ihmisestä toiseen väestössä, jolla on useita seksikontakteja, mukaan lukien miesten välinen seksi.

Apinarokkoa on syytä epäillä, jos on ollut kontakti apinarokkoon sairastuneeseen ihmiseen ja on apinrokkoon kuuluvia oireita, kuten yleistynyttä tai paikallista punoittavaa, näppyläistä tai rakkulaista ihottumaa. Oireina voi olla myös imusolmukkeiden suurenemista, kuumetta, lihaskipuja, päänsärkyä ja/tai väsymystä. Riski tartunnalle voi olla suurempi, jos on edeltävän kolmen viikon aikana matkustanut alueella, jolla apinarokkoa esiintyy tai ollut lukuisia seksikumppaneita.

Jos epäilet saaneesi apinarokkotartunnan, ole yhteydessä oman paikkakuntasi terveyspäivystykseen. Ennen kuin hakeutuu terveydenhuoltoon apinarokkoepäilyn vuoksi, on tärkeää ilmoittaa puhelimitse, että epäilee tartuntaa. Lisätietoja ja ohjeita saa omalta terveysasemalta tai esimerkiksi THL:n nettisivuilta.

Uutisointi voi lisätä stigmaa

WHO järjesti kesäkuun alussa tilaisuuden, jossa pohdittiin järjestöjen sekä yhteisöjen merkityksestä tautien torjunnassa. Keskustelua herätti erityisesti se, miten stigmatisoivaa uutisointia voitaisiin välttää – samalla kuitenkin kohdistaen viestit oikein.

Nyt todetut tartunnat ovat yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta saatu miesten välisessä seksissä. Se, että apinarokko on levinnyt Euroopassa homomiesten keskuudessa ja heidän suosimissaan tapahtumissa on sattumaa. Se ei tee taudista seksitautia tai liity mitenkään seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen. 

Siitä huolimatta uutisointi useissa Euroopan maissa on ollut homomiehiä leimaavaa. Myös sosiaalisessa mediassa on käyty ennakkoluulojen värittämää keskustelua. Minkään sairauden liittäminen seksuaaliseen suuntautumiseen ei koskaan ole hyväksyttävää. 

Keskustelua WHO:n tilaisuudessa käytiin kuitenkin myös siitä, mitä yleisellä, kaikki huomioon ottavalla viestinnällä toisaalta saavutetaan. Pelottelu ei ole toiminut aiemmin eikä toimi nytkään. On myös täysin turhaa kuormittaa terveydenhuoltoa apinarokosta huolestuneilla ihmisillä, joilla ei ole ollut mitään riskiä saada tartuntaa. Pohdinta näiden teemojen osalta jatkuu yhä.

Lue lisää:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hivpoint

Kategoriat
Positiivisten kokemuksia

Oman tarinan kertominen jännitti, mutta kannatti

Positiiviset vieraili keväällä Salon lukiossa, jossa yhden oppitunnin aiheena oli hiv ja hivin kanssa eläminen.

Ei niin tavallinen arkiaamu

Tavallisesti en hihku riemusta tiistaiaamuisin, mutta nyt edessä oli jotain erityistä. Aamu-unisuutta ei juurikaan ollut, sillä junamatka Helsingistä Saloon oli alkamassa yhdessä työntekijämme Annin kanssa. Edessä oli tosiaankin jotain minulle täysin uutta ja jännittävää, sillä olimme menossa kertomaan hivistä Salon lukiolaisille. Lisäjännitystä toi ennen muuta se, että pääsin kertomaan omakohtaisia kokemuksia elämästäni hivin kanssa – eli siis kertomaan omaa tarinaani joukolle minulle ventovieraita lukiolaisia ensimmäistä kertaa eläissäni. 

Salon lukiossa on järjestetty jo vuosien ajan Seksuaalisuuden polut -nimeä kantavaa kurssia. Kyseessä on oppiainerajat ylittävä kurssi, jonka aikana seksuaalisuutta käsitellään eri lukion oppiaineiden kautta: osallistujat ovat päässeet tutustumaan muun muassa rakastumisen aivokemiaan ja seksuaalisuuden historiaan sekä tulkitsemaan seksiä käsitteleviä lyriikoita. Vahvassa osassa kurssia on tietysti myös biologia sekä seksuaaliterveys. Kyseessä on siis valtavan hieno ja ainutlaatuinen kokonaisuus, johon pääsimme osallistumaan.

Ensikertalaisuus jännittää

Vaikka vierailu oli minulle ja Annille ensikertainen kokemus, ei se kuitenkaan ollut yhdistyksellemme ensimmäinen. Meiltä on ollut useamman kerran edustaja kertomassa hivistä ja sen kanssa elämisestä. Erityisen vierailuista on kuitenkin tehnyt se, että meiltä paikalla on ollut aina vierailija, joka on hiv-positiivinen. Nyt oli sitten minun vuoroni päästä edustamaan yhdistystämme. 

Vierailun herättämiä tuntemuksiani kuvaa parhaiten jännityksen ja innostuksen yhdistelmä. Ensimmäinen kerta – asiassa kuin asiassa – jännittää aina. Jännitystä lisäsi ennen muuta se, että en kertoisi jonain ulkopuolisena asiantuntijana pelkkiä faktoja, vaan kertoisin omaa taivaltani hivin kanssa parille kymmenelle abi-ikäisiä lukiolaisia, joita en ollut ikinä tavannut. Olen kertonut omasta positiivisuudestani perheelleni ja läheisille ystävilleni ja kavereilleni, mutta tämä tilanne oli tyystin erilainen. 

Esiintyminen jännittää aina – eikä tämäkään kerta ollut poikkeus. Mielessä oli useita poukkoilevia ennakkopohdintoja tulevasta: kiinnostaakohan kuulijoita? Herättääkö tarinani mitään ajatuksia tai tuntemuksia? Kerronko jotain liian vähän tai suorastaan liikaa? Jääkö jotain tärkeää sanomatta? Entä, jos joku selaa vain kännykkäänsä tai nukahtaa silkasta tylsistymisestä?

Olin suunnitellut useamman päivän ajan sitä, mitä kurssilaisille kertoisin. Suurin kysymys kaiken pohdinnan jälkeen olikin se, mitä todella haluaisin omalla tarinallani kertoa luokkahuoneelliselle lukiolaisia. Mitä kertoa jostain, joka on muuttanut elämässäni niin paljon, mutta kuitenkin lopulta osittain sitten niin vähän? 

Kertominen olikin kuviteltua helpompaa

Tarina löytää lopulta aina uomansa ja sanat asettuvat paikoilleen. Parikymmenminuuttisen tarinani aikana kuvasin aluksi, millaista elämäni oli ennen diagnoosini saamista. Tarinani pääpaino oli sen jälkeen diagnoosissani ja sitä seuranneessa uuden alussa ja sen sekavuudessa. Halusin tuoda esiin sen, mitä tuolloin nuorena parikymppisenä tiesin, mitä ajattelin ja varsinkin sen, mitä tunsin. Pyrin kertomaan, miten ja milloin hiv näkyy elämässäni – ja milloin taas ei. Tarina ei mennyt kuitenkaan pelkäksi menneen muisteluksi, vaan kerroin myös, millaista elämäni on nykyään. Ajankohta vierailulle oli siinäkin mielessä otollinen, että pääsin kysymään lukiolaisilta vinkkejä, miten ja missä tilanteessa voisin kertoa yhdelle tapaamalleni miehelle positiivisuudestani.  

Tarinani ja vierailumme jälkeen minut valtasi hyvä mieli. Lukiolaiset kuuntelivat ja olivat kiinnostuneita. He myös esittivät kysymyksiä muun muassa lääkehoidosta. Vierailu oli selkeästi mieluinen paitsi meille myös osallistujille. Se oli lukiolaisille mieleenpainuva varmasti siitäkin syystä, että he pääsivät näkemään livenä ihmisen, joka elää hivin kanssa.   

Samalla toivon, että jos nämä nuoret joskus kohtaavat elämässään ihmisen, joka kertoo positiivisuudestaan, se ei heitä hätkäytä millään lailla.

Erittäin onnistuneen vierailun päätteeksi huomasin pohtivani edelleen kysymystä, jota olin pohtinut jo ennen vierailuamme: mitä todella halusin kertoa ja mitä tarinallani tavoittelin. Ennen kaikkea toivoin, että kertomamme jälkeen näillä osallistuneilla nuorilla on uutta faktatietoa hivistä ja kenties murskautuneita ennakkoluuloja. Samalla toivon, että jos nämä nuoret joskus kohtaavat elämässään ihmisen, joka kertoo positiivisuudestaan, se ei heitä hätkäytä millään lailla. Kyseessä on pieni mutta merkitykseltään niin suuri asia – minkä me todella tiedämme.  

Tarinaani varten vuosien takaisten, osittain lähes unohduksiin painuneiden, ajatusteni ja tunteideni läpikäynti ei ollut suinkaan kaikista helpointa. Siitä huolimatta se oli erittäin avartavaa ja tärkeää. Salon lukiolle haluan antaa erittäin suuren kiitoksen tärkeästä työstä, jota he tämän kurssin järjestämisellä tekevät. Toivon, että vastaavaa järjestettäisiin laajemminkin, sillä tämä on mitä oivallisin tapa levittää ajantasaista tietoa hivistä ja sen kanssa elämisestä. Tämä on myös yksi keinoista, joilla murramme stigmaa, joka meitä yrittää nujertaa.

 Joni