Kategoriat
Uutiset

Somatic Wednesdays with Jo / Somaattiset keskiviikot Jon kanssa

Suomeksi alempana

At the end of November, Positiiviset will say farewell to Jo but until then there is much to explore!

Starting August 14th, Jo will be offering more of her work as a Somatic Intimacy Coach, enriched with nervous system knowledge as well as her recent massage training.

Jo will be sharing  practices for:

 • Stress and anxiety relief
 • Body – mind awareness
 • Massage 
 • Nervous system regulation &
 • Being in deeper connection with what we need and want at a mind-body level.
 • Consent & empowerment through voice & choice

Meetings’ content & schedule: 

August: 14.8 & 21.8

 • Somatic techniques for down regulation and stress relief (all other meetings will contain at least 1 such exercise)
 • Body Noticings: ‘’the practice that changed my life!’’

September: 4.9, 11.9, 18.9

 • Body Noticings: continuation
 • ‘’I want..’’ practice. Connecting with our wants & desires
 • Somatic Thai Yoga Massage: paired massage exercises (women only)

October: 2.10, 9.10, 16.10

 • Somatic Thai Yoga Massage (for men / mixed)
 • Embodied Consent part 1 (women only)
 • Embodied Consent part 1 (men only/mixed)

November: 6.11, 13.11, 20.11,

 • Embodied Consent part 2 (women only)
 • Embodied Consent part 2 (men only/mixed)
 • Open themed meeting (group with decided the content)

Positiiviset ry keep the right to make changes to the program. More information will be published closer to the dates.

About the meetings

 • No practice is ever mandatory. Welcome to try out and do as little as you want. Everything is invitation based.
 • Even though you are welcome to participate in some of the above,
  to benefit most I warmly suggest you attend from the beginning and as many as you can. Ask if you have questions or concerns.

Schedule:

 • Klo 17.15 – 18:15/18:45 facilitation (depending on the amount of participants and content facilitation will last from about  60 to 90 minutes)

These practices are for you if:

 • You are willing to attend with curiosity and openness 
 • You want to invite the possibility of feeling more relaxed, alive, connected to yourself and others
 • Want a safer space to share, be yourself and practice listening with curiosity and compassion

Somaattiset keskiviikot Jon kanssa syksyllä

Marraskuun lopussa Positiiviset jättävät jäähyväiset Jolle, mutta siihen asti on paljon tarjottavana!

Elokuun 14. päivästä alkaen Jo tarjoaa enemmän meille työstään Somatic Intimacy -valmentajana, jota on laajentanut myös hermostotietämyksellä sekä vastikään suoritetulla hierontakoulutuksellaan.

Jo tulee syksyllä tarjoamaan:

 • Tekniikoita stressin lievittämiseen
 • Keho-mieli tietoisuutta edistäviä harjoitteita
 • Hierontaa
 • Harjoitteita hermoston säätelyyn
 • Mahdollisuuksia olla syvemmässä yhteydessä siihen, mitä tarvitsemme ja haluamme mielen sekä kehon tasolla.
 • Somaattisia suostumukseen liittyviä harjoitteita

Tapaamisten sisältö ja aikataulu: 

Elokuun päivämäärät: 14.8. ja 21.8.

 • Somaattiset tekniikat alas säätelyyn ja stressin lievitykseen (kaikki muut kokoukset sisältävät vähintään yhden tällaisen harjoituksen)
 • Body Noticings: ”harjoitus, joka muutti elämäni!”

Syyskuun päivämäärät: 4.9., 11.9., 18.9.

 • Body Noticings: jatkoa
 • ”Minä haluan…” harjoitus. Yhteydenotto toiveisiimme 
 • Somaattinen thai-joogahieronta: hierontaharjoitukset parin kanssa (vain naiset)

Lokakuun päivämäärät: 2.10., 9.10., 16.10.

 • Somaattinen thai-joogahieronta (miehille / kaikille)
 • Kehollinen suostumus, osa 1 (vain naiset)
 • Kehollinen suostumus, osa 1 (vain miehet / kaikki)

Marraskuun päivämäärät: 6.11., 13.11., 20.11.

 • Kehollinen suostumus, osa 2 (vain naiset)
 • Kehollinen suostumus, osa 2 (vain miehet / kaikki)
 • Avoin teema (päätämme yhdessä sisällön)

Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia. Lisätietoa julkaistaan ​​lähempänä päivämääriä.

 Lisää tietoa

 • Mikään harjoitus ei ole koskaan pakollista. Tervetuloa kokeilemaan ja tekemään niin vähän kuin haluat. Kaikki perustuu valintaan.
 • Vaikka olet tervetullut osallistumaan joihinkin yllä olevista, hyötyäkseen mahdollisimman paljon, suosittelen lämpimästi, että osallistut alusta alkaen ja niin moneen kertaan kuin pystyt. 

Kysy rohkeasti, jos sinulla on kysyttävää. (joanna.samona@positiiviset.fi)

Klo 17.15 – 18:15/18:45 fasilitointi (riippuen osallistujamäärästä ja sisällöstä fasilitointi kestää noin 60-90 minuuttia)

Nämä tapaamiset ovat sinulle, jos:

 • Olet valmis osallistumaan uteliaasti ja avoimesti 
 • Haluat  mahdollisuuden tuntea olosi rennommaksi, elävämmäksi, ja syventää yhteyttäsi itseesi ja muihin
 • Haluatko turvallisemman tilan jakaa, olla oma itsesi ja harjoitella uteliaasti ja myötätuntoisesti