Kategoriat
Uutiset

Hivin hoidon, lääkityksen ja ennaltaehkäisyn saatavuus turvattava Ukrainan tilanteesta kärsiville

Ukrainan sotatilanne aiheuttaa välittömän uhkansa lisäksi kohtuuttomia terveysvaikutuksia hiv-positiivisille, huomauttavat pohjoismaiset hiv-potilasjärjestöt. Vastuuviranomaisia vaaditaan ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin.

Pohjoismaiden on välittömästi varauduttava odotettavissa oleviin tarpeisiin hivin hoidon, lääkityksen, ennaltaehkäisymenetelmien sekä hiv-testauksen saatavuudessa.

Jo nyt hivin hoidon saatavuus on vaarantunut sekä hiv-positiivisilla Ukrainassa että niillä, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotatoimia. Lisäksi on varmaa, että viimeistään joidenkin viikkojen sisällä Ukrainan hiv-positiivisilta alkavat loppua lääkkeet, kun lääkkeiden toimitukset sota-alueille ovat katkenneet.  Tämä vaikuttaa hivin ennaltaehkäisyyn lopulta koko Euroopan alueella.

Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministeriöiden ja terveydenhuollon palvelutarjoajien vastuulla on nyt tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet turvatakseen hiv-lääkityksen saatavuus sekä ihmisille, jotka ovat joutuneet sotatoimien keskelle Ukrainassa, että niille, joita odotetaan saapuvan pakolaisina Pohjoismaiden alueelle.

UNAIDS arvioi, että 260 000 ukrainalaista hiv-positiivista tarvitsee antiretroviraalisen hiv-lääkityksen ylläpitämistä tai sen aloittamista. Ilman keskeytyksetöntä ja oikeanlaista lääkeaineiden yhdistelmää hi-virus muuntuu nopeasti siten, että se kiertää tehokkaan lääkityksen suojan. Tämä johtaa virusmutaatioihin ja hiv-tartuntojen lisääntymiseen. Lopulta yhä enemmän ihmishenkiä on uhattuna, sillä ilman lääkitystä hiv-infektio on hengenvaarallinen kantajalleen.

Toimenpiteitä tarvitaan välittömästi

Kansainvälisen Punaisen ristin ja muiden humanitaarista apua tarjoavien järjestöjen raportit osoittavat jo nyt, että ukrainalaiset kärsivät vakavista ongelmista lääkkeiden saatavuudessa. Kansainvälisen Punaisen ristin ja muiden humanitaarista apua tarjoavien järjestöjen raportit osoittavat jo nyt, että ukrainalaiset kärsivät vakavista ongelmista lääkkeiden saatavuudessa.

Hiv-järjestöt painottavat, että hiv-lääkitystä saavat hiv-positiiviset eivät voi tartuttaa hiviä eikä virus voi muuntautua oikein lääkittynä. Hiv-lääkitys on jokaiselle hivin kanssa elävälle elintärkeää. Toimivalla hiv-lääkityksellä hiv-positiivisen ihmisen elinajanodote on sama kuin hiv-negatiivisella, sillä lääkitys estää infektion etenemisen aids-vaiheeseen.

Tästä syystä lääkkeiden toimittajien, terveysviranomaisten, vapaaehtoisten ja järjestöjen on viipymättä tartuttava välttämättömiin toimenpiteisiin estääkseen uudet hiv-tartunnat, virusmuunnokset sekä hiv-infektion edistymisen henkeä uhkaavaan aids-vaiheeseen. Hiv-positiiviset kautta maailman joutuvat kohtaamaan hiv-infektioon maailmanlaajuisesti liitettävän stigman, emmekä voi kylliksi korostaa elämää ylläpitävän hoidon ja lääkityksen saatavuuden merkitystä.

Viisi pohjoismaista hiv-potilasjärjestöä, Positiiviset ry HivFinland, HIV-Iceland, HIV-Sweden, HivNorway ja HIV-Denmark vaativat vastuuviranomaisia ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin.

Lisätietoja antaa Positiivisten toiminnanjohtaja Sini Pasanen, sini.pasanen@positiiviset.fi.