Kategoriat
Uutiset

Sähköinen sairaala-apteekkiresepti otetaan käyttöön HUS-alueella

Sähköinen resepti otetaan käyttöön HUS-apteekissa 5.3.2024. Tässä artikkelissa kerromme, mitä se potilaan kannalta tarkoittaa.

Sairaala-apteekkireseptillä määrätään muun muassa tartuntatautien hoitoon käytettäviä  lääkkeitä. Ne on tähän asti määrätty paperisina tai potilastietojärjestelmän sisäisinä  resepteinä. Sähköinen sairaala-apteekkiresepti otetaan käyttöön HUS Apteekissa 5.3.2024.

HUS Apteekista kerrotaan, että potilaan kannalta muutoksia ei paljoa tule, mutta pari asiaa on hyvä tiedostaa:

  • Lääkettä hakiessa hakijalla pitää olla potilaan Kela-kortti, henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti tai lääkärin antama potilasohje.
  • Sähköisen lääkemääräyksen tiedot näkee potilaan OmaKanta-palvelussa, josta voi käydä esim. tarkastamassa, minkä verran lääkettä reseptillä on jäljellä.
  • Vanhat paperireseptit ovat edelleen voimassa ja ne vaihtuvat pikku hiljaa sähköisiin resepteihin.

Jos sinulla on kysyttävää sähköisistä sairaala-apteekkiresepteistä, voit ottaa yhteyttä Positiivisiin tai suoraan HUS-apteekkiin.

Mikä on sähköinen resepti?

Sähköiset sairaala-apteekkireseptit tallennetaan Kanta-palveluihin. Tämä muun muassa  lisää lääkitysturvallisuutta ja yhtenäistää reseptien käsittelyä. Lisäksi lääkäri saa kokonaislääkityksestä paremman kuvan, mikä ehkäisee lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia.  

Näet omat sähköiset sairaala-apteekkireseptisi OmaKanta-palvelusta. Tieto siitä, että ne  ovat nimenomaan sairaala-apteekkireseptejä, tulee kuitenkin näkyviin vasta syksyllä 2023. 

Sairaala-apteekkireseptillä saa lääkkeitä vain sairaala-apteekeista. 

Toisen henkilön puolesta asioiminen sairaala-apteekissa 

Toinen henkilö voi noutaa lääkkeen puolestasi sairaala-apteekista esittämällä joko reseptin  potilasohjeen tai esimerkiksi Kela-, henkilö- tai ajokorttisi. Jos noutajalla ei ole potilasohjetta,  hänen pitää tietää noudettavan lääkkeen tiedot.  

Muuhun puolesta-asiointiin sairaala-apteekissa tarvitaan kirjallinen valtuutus.  

Valtuutuslomakkeita saa apteekeista, sairaala-apteekeista, terveydenhuollosta ja Kelan  palvelupisteistä.  

Sähköisen sairaala-apteekkireseptin uusiminen 

Pyydä reseptin uusimista suoraan siitä yksiköstä, jossa sinulla on hoitosuhde.  

Uusimispyynnön voi tehdä myös joku puolestasi asioiva läheinen. Sähköistä sairaala apteekkireseptiä ei voi uusia OmaKanta-palvelussa tai apteekissa sähköisesti.  

Reseptitietojen luovutuskiellot 

Lähtökohtaisesti sairaala-apteekin reseptit ei näy yksityisapteekkien farmaseuteille. He pystyvät kuitenkin saamaan ne esiin halutessaan. Tämän voi estää OmaKanta-palvelussa itse tekemällä reseptitietojen luovutuskiellon.

Huomaa, että jos olet tehnyt jollekin reseptillesi luovutuskiellon, on resepti kuitenkin  nähtävissä saman terveydenhuollon palvelunantajan sairaala-apteekeissa.